Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Chirurgii Ogólnej  > Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Katedra Chirurgii Ogólnej

PUBLIKACJE (LISTA FILADELFIJSKA)

Publikacje w czasopismach z "listy filadelfijskiej" (z trzech ostatnich lat):

 1. Stereotactic radiation therapy in oligometastatic colorectal cancer : outcome of 102 patients and 150 lesions - V. Dell'Acqua, A. Surgo, F. Kraja, JAROSŁAW KOBIELA, Maria Alessia Zerella, PIOTR SPYCHALSKI, S. Gandini, C. M. Francia, D. Ciardo, C. Fodor, A. M. Ferrari, G. Piperno, F. Cattani, S. Vigorito, F. Pansini, W. Petz, R. Orecchia, M. C. Leonardi, B. A. Jereczek-Fossa. - Clin. Exp. Metastasis 2019; vol. 36, nr 4, s. 331-342, bibliogr. 47 poz., streszcz. ang.
 2. Effects of thyroid hormone imbalance on colorectal cancer carcinogenesis and risk : a systematic review - Olga Rostkowska, PIOTR SPYCHALSKI, MAŁGORZATA DOBRZYCKA, MACIEJ WILCZYŃSKI, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, ŁUKASZ OBOŁOŃCZYK, KRZYSZTOF SWORCZAK, JAREK KOBIELA. - Endokrynol. Pol. 2019; vol. 70, nr 2, s. 190-197, bibliogr. 33 poz., streszcz. ang.
 3. Double indocyanine green technique of robotic right colectomy: Introduction of a new technique - JAREK KOBIELA, Emilio Bertani, Wanda Petz, Cristiano Crosta, Guiseppe De Roberto, Simona Borin, Dario Ribero, Diana Baldassari, PIOTR SPYCHALSKI, Giuseppe Spinoglio. - J. Minimal Access Surg. 2019; vol. 15, nr 4, s. 357-359, bibliogr. 15 poz., streszcz. ang.
 4. Influence of preoperative weight loss on outcomes of bariatric surgery for patients under the enhanced recovery after surgery protocol - Tomasz Stefura, Jakub Droś, Artur Kacprzyk, Mateusz Wierdak, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, MICHAŁ SZYMAŃSKI, Magdalena Pisarska, Piotr Małczak, Mateusz Rubinkiewicz, Michał Wysocki, Anna Rzepa, Michał Pędziwiatr, Andrzej Budzyński, Piotr Major. - Obes. Surg. 2019; vol. 29, nr 4, s. 1134-1141, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
 5. Type 2 diabetes mellitus and preoperative HbA1c level have no consequence on outcomes after laparoscopic sleeve gastrectomy : a cohort study - Michał Wysocki, Maciej Walędziak, Razak Hady Hady, Mikolaj Czerniawski, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, MICHAŁ SZYMAŃSKI, Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz, Piotr Kozera, Jacek Szeliga, Michał Orłowski, Michał Pędziwiatr, Magdalena Szopa, Andrzej Budzyński, Piotr Major. - Obes. Surg. 2019; vol. 29, nr 9, s. 2957-2962, bibliogr. 232 poz., streszcz. ang.
 6. Patient specific outcomes of charged particle therapy for hepatocellular carcinoma : a systematic review and quantitative analysis - PIOTR SPYCHALSKI, JAREK KOBIELA, Magdalena Antoszewska, Agata Błażyńska-Spychalska, Barbara A. Jereczek-Fossa, Morten Høyer. - Radiother. Oncol. 2019; vol. 132, s. 127-134, bibliogr. 40 poz., streszcz. ang.
 7. Stereotactic radiation therapy in oligometastatic colorectal cancer: 102 patients and 150 lesions - M. A. Zerella, V. Dell'Acqua, A. Surgo, F. Kraja Pupuleku, JAROSŁAW KOBIELA, PIOTR SPYCHALSKI, C. M. Francia, D. Ciardo, C. Fodor, F. Pansini, S. Vigorito, F. Cattani, M. C. Leonardi, B. A. Jereczek Fossa. - Radiother. Oncol. 2019; vol. 133, suppl. 1, s. S428-S429
 8. Clinical stages of colorectal cancer diagnosed in obese and overweight individuals in the Polish Colonoscopy Screening Program - PIOTR SPYCHALSKI, JAREK KOBIELA, Paulina Wieszczy, Michał F. Kamiński, Jarosław Reguła. - United European Gastroenterol. J. 2019; vol. 7, nr 6, s.790-797, bibliogr. 24 poz., streszcz. ang.
 9. In vivo effectiveness of orlistat in the suppression of human colorectal cancer cell proliferation - ALEKSANDRA CZUMAJ, JUDYTA ZABIELSKA, Alicja Pakiet, Adriana Mika, Olga Rostkowska, WOJCIECH MAKAREWICZ, JAROSŁAW KOBIELA, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI, EWA STELMAŃSKA. - Anticancer Res. 2019; vol. 39, nr 7, s. 3815-3822, bibliogr. 40 poz., streszcz. ang.
 10. Comparison of impact of two bariatric surgeries on risk factors for cardiovascular diseases - MARTA STANKIEWICZ, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, MAGDALENA PIESZKO, ŁUKASZ KASKA, MONIKA PROCZKO, JUSTYNA BIGDA, P. W. Ludian. - Clin. Nutr. 2019; vol. 38, suppl. 1, s. S271
 11. Distinct expression patterns of two Tumor necrosis factor superfamily member 15 gene isoforms in human colon cancer - TOMASZ JERZY ŚLEBIODA, MARCIN STANISŁAWOWSKI, MARTA CYMAN, PIOTR MIECZYSŁAW WIERZBICKI, Dorota Żurawa-Janicka, JAREK KOBIELA, WOJCIECH MAKAREWICZ, MAREK GUZEK, ZBIGNIEW KMIEĆ. - Dig. Dis. Sci. 2019; vol. 64, nr 7, s. 1857-1867, bibliogr. 43 poz., streszcz. ang.
 12. The impact of low- versus standard-volume bowel preparation on participation in primary screening colonoscopy: a randomized health services study - Malgorzata Pisera, Robert Franczyk, Paulina Wieszczy, Marcin Polkowski, Maciej Rupinski, Anna Chaber-Ciopinska, Bronislaw Kotowski, Zbigniew Kula, Slawomir Kielek, Marek Buszkiewicz, Maria Rupinska, JAROSŁAW KOBIELA, Michal Filip Kaminski, Jaroslaw Regula. - Endoscopy 2019; vol. 51, nr 3, s. 227-236, bibliogr. 30 poz.
 13. Pancreatic theory of relativity... - STANISŁAW HAĆ. - Folia Morphol. 2019; vol. 78, nr 2, s. 431-432, bibliogr. 9 poz., streszcz. ang.
 14. Can disturbed liver perfusion revealed in p-CT on the firstday of acute pancreatitis provide information about the expected severity of the disease? - JOANNA PIEŃKOWSKA, KATARZYNA GWOŹDZIEWICZ, KATARZYNA SKROBISZ, MONIKA CZARNOWSKA-CUBAŁA, OLIWIA KOZAK, STANISŁAW HAĆ, MICHAŁ STUDNIAREK, EDYTA SZUROWSKA. - Gastroenterol. Res. Pract. 2019, art. ID 590729, s. [1-11], bibliogr. 57 poz., streszcz. ang.
 15. New oxidovanadium(IV) coordination complex containing 2-methylnitrilotriacetate ligands induces cell cycle arrest and autophagy in human pancreatic ductal adenocarcinoma cell lines - SZYMON KOWALSKI, Dariusz Wyrzykowski, STANISŁAW HAĆ, Michal Rychlowski, Marek Witold Radomski, IWONA INKIELEWICZ-STĘPNIAK. - Int. J. Mol. Sci. 2019; vol. 20, nr 2, art. nr 261, s. 1-20, bibliogr. 70 poz., streszcz. ang.
 16. Changes in lipids composition and metabolism in colorectal cancer: a review - Alicja Pakiet, JAROSŁAW KOBIELA, Piotr Stepnowski, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI, Adriana Mika. - Lipids Health Dis. 2019; vol. 18, art. ID 29, s. 1-21, bibliogr. 221 poz., streszcz. ang.
 17. Applying enhanced recovery after bariatric surgery (ERABS) protocol for morbidly obese patients with end-stage renal failure - MONIKA PROCZKO, Sjaak Pouwels, ŁUKASZ KASKA, Pieter S. Stepaniak. - Obes. Surg. 2019; vol. 29, nr 4, s. 1142-1147, bibliogr. 232 poz., streszcz. ang.
 18. Obesity surgery and anesthesiology risks : a review of key concepts and related physiology - Sjaak Pouwels, Marc P. Buise, PAWEŁ TWARDOWSKI, PIETER S. STEPANIAK, MONIKA PROCZKO. - Obes. Surg. 2019; vol. 29, nr 8, s. 2670-2677, bibliogr. 88 poz., streszcz. ang.
 19. Functional paraganglioma surrounding the superior mesenteric artery - Andrzej R. Hellmann, MACIEJ ŚLEDZIŃSKI, Olga Rostkowska, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2019; vol. 129, nr 4, s. 285-286, bibliogr. 2 poz.
 20. Colonoscopy as part of pre-transplant work-up in successful kidney transplant candidates: single-center experience and review of literature - JAREK KOBIELA, MAŁGORZATA DOBRZYCKA, Roman Danielewicz, JUSTYNA JOŃCZYK, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Ann. Transplant. 2018; vol. 23, s. 782-788, bibliogr. 70 poz., streszcz. ang.
 21. Gallbladder pathologies in kidney transplant recipients: single-center experience and a review of the literature - ŁUKASZ DOBOSZ, JAREK KOBIELA, Roman Danielewicz, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Ann. Transplant. 2018; vol. 23, s. 572-576, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
 22. Analysis of the incidence of neoplastic transformation in a group of patients operated due to cystic neoplasms in the clinic's material - MICHAŁ SZYMAŃSKI, Iwona Marek, Andrzej Hellmann, KRYSTIAN ADRYCH, STANISŁAW HAĆ, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI. - Przegl. Gastroenterol. 2018, supl. 1, s. s51
 23. Preferential polyunsaturated fatty acids uptake by colorectal cancer cells - Alicja Pakiet, ALEKSANDRA CZUMAJ, EWA SOKOŁOWSKA, JAROSŁAW KOBIELA, WOJCIECH MAKAREWICZ, Piotr Stepnowski, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI, Adriana Mika. - Acta Biochim. Pol. 2018; vol. 65, suppl. 2, s. 99
 24. Ocena czynności płuc u osób z otyłością olbrzymią kwalifikowanych do operacji bariatrycznej - Eliza Wasilewska, ALICJA JANOWICZ, KRZYSZTOF KUZIEMSKI, IWONA DAMPS-KONSTAŃSKA, JUSTYNA BIGDA, ŁUKASZ KASKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ, EWA JASSEM. - Alergol. Pol. 2018, nr 1, s. [1-2]
 25. Ablative stereotactic radiotherapy for oligometastatic colorectal cancer: systematic review - JAROSŁAW KOBIELA, P. Spychalski, G. Marvaso, D. Ciardo, V. Dell'Acqua, F. Kraja, A. Błażyńska-Spychalska, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, A. Surgo, R. Glynne-Jones, B. A. Jereczek-Fossa. - Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2018; vol. 129, s. 91-101, bibliogr. [60] poz., streszcz. ang.
 26. Structured box training improves stability of retraction while multitasking in colorectal surgery simulation - JAREK KOBIELA, Piotr Spychalski, DARIUSZ ŁASKI, Agata Błażyńska-Spychalska, ANDRZEJ J. ŁACHIŃSKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, Tracy Hull. - J. Surg. Res. 2018; vol. 229, s. 82-89, bibliogr. 28 poz., streszcz. ang.
 27. Genital marginal failures after intensity-modulated radiation therapy (IMRT) in squamous cell anal cancer : no higher risk with IMRT when compared to 3DCRT - V. Dell'Acqua, JAROSŁAW KOBIELA, F. Kraja, M. C. Leonardi, A. Surgo, M. A. Zerella, S. Arculeo, C. Fodor, R. Ricotti, M. G. Zampino, S. Ravenda, G. Spinoglio, R. Biffi, A. Bazani, R. Luraschi, S. Vigorito, P. Spychalski, R. Orecchia, R. Glynne-Jones, B. A. Jereczek-Fossa. - Med. Oncol. 2018; vol. 35, nr 5, art. ID 59, s. [1-8], bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
 28. Evidence that the length of bile loop determines serum bile acid concentration and glycemic control after bariatric surgery - Adriana Mika, ŁUKASZ KASKA, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, AGNIESZKA CHOMICZEWSKA, JULIAN ŚWIERCZYŃSKI, RYSZARD T. SMOLEŃSKI, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI. - Obes. Surg. 2018; vol. 28, nr 11, s. 3405-3414, bibliogr. 36 poz., streszcz. ang.
 29. Surgical decompression of Wirsung duct reduces serum concentration of SPINK1 in patients with chronic pancreatitis - Andrzej R. Hellmann, Salvatore Paiella, JUSTYNA KOSTRO, Iwona Marek, KRYSTIAN ADRYCH, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, STANISŁAW HAĆ, Claudio Bassi. - Pancreatology 2018; vol. 18, nr 3, s. 275-279, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang.
 30. Individual variability of vascularization of the anterior papillary muscle within the right ventricle of human heart - MIŁOSZ ANDRZEJ ZAJĄCZKOWSKI, Andrej Gajić, AGATA KACZYŃSKA, STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI, JAROSŁAW KOBIELA, RAFAŁ KAMIŃSKI, ADAM KOSIŃSKI. - PLoS ONE 2018; vol. 13, nr 10, art. ID e0205786, s. 1-11, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 31. Liver metastasis as the first manifestation of differentiated thyroid cancer - ANNA BABIŃSKA, MONIKA BERENDT-OBOŁOŃCZYK, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, KRZYSZTOF SWORCZAK. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2018; vol. 128, nr 7/8, s. 478-479, bibliogr. 5 poz., streszcz. ang.
 32. Successful surgical treatment of pheochromocytoma during pregnancy - MONIKA ŁUBIŃSKA, MICHAŁ HOFFMANN, JAROSŁAW JENDRZEJEWSKI, PAULINA KOBIELA, JAROSŁAW KOBIELA, KRZYSZTOF SWORCZAK. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2018; vol. 128, nr 5, s. 322-323, bibliogr. 5 poz.
 33. Diagnostyka i leczenie niewyjaśnionych krwawień do jelita cienkiego : analiza zastosowania enteroskopii dwubalonowej w algorytmie diagnostyczno-leczniczym w oparciu o materiał własny - Paweł Wojtkiewicz, Tomasz Nowak, Kamil Jankowski, DARIUSZ ŁASKI. - Pol. Przegl. Chir. 2018; t. 90, nr 3, s. 19-24, bibliogr. 29 poz., streszcz. pol., ang.
 34. Altered expression of RASSF1A and YAP1 genes are associated with the progression of colorectal cancer - PIOTR WIERZBICKI, AGNIESZKA RYBARCZYK, MAREK GUZEK, AGATA WROŃSKA, MARCIN STANISŁAWOWSKI, TOMASZ ŚLEBIODA, JAROSŁAW KOBIELA. - Przegl. Gastroenterol. 2018, supl. 1, s. s89-s90
 35. Cholecystectomy after endoscopic retrograde cholangiopancreatography : effect of time on treatment outcomes - JUSTYNA KOSTRO, Iwona Marek, RAFAŁ PĘKSA, DARIUSZ ŁASKI, Andrzej R. Hellmann, JAREK KOBIELA, STANISŁAW HAĆ, JOANNA PIEŃKOWSKA, KRYSTIAN ADRYCH, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI. - Przegl. Gastroenterol. 2018; vol. 13, nr 3, s. 251-257, bibliogr. 29 poz.
 36. Surgical decompression of Wirsung duct reduces serum concentration of SPINK1 in patients with chronic pancreatitis - Iwona Marek, Andrzej Hellmann, JUSTYNA KOSTRO, KRYSTIAN ADRYCH, STANISŁAW HAĆ, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI. - Przegl. Gastroenterol. 2018, supl. 1, s. s51-s52
 37. Cancer stem cells as targets for DC-based immunotherapy of colorectal cancer - MAGDALENA SZARYŃSKA, AGATA OLEJNICZAK, JAROSŁAW KOBIELA, DARIUSZ ŁASKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, ZBIGNIEW KMIEĆ. - Sci. Rep. 2018; vol. 8, art. ID 12042, s. 1-22, bibliogr. 90 poz., streszcz. ang.
 38. Randomized study of the influence of two-dimensional versus three-dimensional imaging using a novel 3D head-mounted display (HMS-3000MT) on performance of laparoscopic inguinal hernia repair - M. Patrzyk, M. Klee, TOMASZ STEFANIAK, C. D. Heidecke, K. Beyer. - Surg. Endosc. 2018; vol. 32, nr 11, s. 4624-4631, bibliogr. 16 poz., streszcz. ang.
 39. Does previous abdominal surgery affect the course and outcomes of laparoscopic bariatric surgery? - Piotr Major, Jakub Droś, Artur Kacprzyk, Michał Pędziwiatr, Piotr Małczak, Michał Wysocki, Michał Janik, Maciej Walędziak, Krzysztof Paśnik, Hady Razak Hady, Jacek Dadan, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, ŁUKASZ KASKA, Paweł Lech, Maciej Michalik, Michał Duchnik, Krzysztof Kaseja, Maciej Pastuszka, Paweł Stepuch, Andrzej Budzyński. - Surg. Obes. Relat. Dis. 2018; vol. 14, nr 7, s. 997-1004, bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
 40. New-onset diabetes mellitus after kidney transplantation : a paired kidney analysis - BEATA BZOMA, J. Konopa, ANDRZEJ CHAMIENIA, MARIAN ŁUKIAŃSKI, JAROSŁAW KOBIELA, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ. - Transplant. Proc. 2018; vol. 50, nr 6, s. 1781-1785, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
 41. Paired analysis of outcomes after kidney transplantation in peritoneal and hemodialysis patients - ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, A. Bobkowska-Macuk, BEATA BZOMA, GRAŻYNA MOSZKOWSKA, A. Milecka, D. Zadrożny, WOJCIECH WOŁYNIEC, ANDRZEJ CHAMIENIA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, EWA KRÓL, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, BOLESŁAW RUTKOWSKI. - Transplant. Proc. 2018; vol. 50, nr 6, s. 1646-1653, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 42. Ureteric stenting in kidney transplant recipients, Gdansk centre experience, Poland - BEATA BZOMA, JUSTYNA KOSTRO, A. Hellmann, ANDRZEJ CHAMIENIA, STANISŁAW HAĆ, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI. - Transplant. Proc. 2018; vol. 50, nr 6, s. 1858-1862, bibliogr. 24 poz., streszcz. ang.
 43. Association of obesity with colonic findings in screening colonoscopy in a large population-based study - JAREK KOBIELA, Paulina Wieszczy, Jaroslaw Reguła, Michał F. Kamiński. - United European Gastroenterol. J. 2018; vol. 6, nr 10, s. 1538-1546, bibliogr. 35 poz., streszcz. ang.
 44. Cost-effectiveness of benign Wirsung duct strictures treatment in chronic pancreatitis - DARIUSZ ŁASKI, STANISŁAW HAĆ, Iwona Marek, JAROSŁAW KOBIELA, JUSTYNA KOSTRO, KRYSTIAN ADRYCH, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI. - Videosurgery 2018; vol. 13, nr 1, s. 17-26, bibliogr. 38 poz., streszcz. ang.
 45. Fasting and postprandial acyl and desacyl ghrelin and the acyl/desacyl ratio in obese patients before and after different types of bariatric surgery - JOLANTA A. DARDZIŃSKA, ŁUKASZ KASKA, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, MARIA SZYMAŃSKA-GNACIŃSKA, EWA ALEKSANDROWICZ-WRONA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Videosurgery 2018; vol. 13, nr 3, s. 366-375, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
 46. Influence of body mass index on compensatory sweating in patients after thoracic sympathectomy due to palmar hyperhidrosis - ŁUKASZ DOBOSZ, Natalia Cwalina, TOMASZ STEFANIAK. - Thorac. Cardiovasc. Surg. 2017; vol. 65, nr 6, s. 497-502, bibliogr. 18 poz., streszcz. ang.
 47. Structure, physicochemical and biological properties of an aqua(2,2',2''-Nitrilotriacetato)-oxidovanadium(IV) salt with4-Methylpyridinium cation - Aleksandra Tesmar, Dariusz Wyrzykowski, Katarzyna Kazimerczuk, Julia Kłak, SZYMON KOWALSKI, IWONA INKIELEWICZ-STĘPNIAK, Joanna Drzeżdżon, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński. - Z. Anorg. Allg. Chem. 2017; vol. 643, nr 7, s. 501-510, bibliogr. 66 poz., streszcz. ang.
 48. A paired analysis of the outcome after kidney transplantation in peritoneal (PD) and hemodialysis (HD) patients - ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, BEATA BZOMA, Agnieszka Bobkowska-Macuk, GRAŻYNA MOSZKOWSKA, Anna Milecka, Dariusz Zadrożny, WOJCIECH WOŁYNIEC, ANDRZEJ CHAMIENIA, MONIKA LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO, EWA KRÓL, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, BOLESŁAW RUTKOWSKI. - Ann. Transplant. 2017; vol. 22, supl., s. 43
 49. Przeszczepianie nerek u pacjentów po operacjach bariatrycznych : doświadczenie ośrodka w Gdańsku - JUSTYNA KOSTRO, BEATA BZOMA, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, Andrzej Hellmann, ANDRZEJ CHAMIENIA, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI. - Ann. Transplant. 2017; vol. 22, supl., s. 81
 50. Ureteric stenting in kidney transplant recipients : Gdańsk center experience - BEATA BZOMA, JUSTYNA KOSTRO, Andrzej Hellmann, ANDRZEJ CHAMIENIA, STANISŁAW HAĆ, ALICJA DĘBSKA-ŚLIZIEŃ, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI. - Ann. Transplant. 2017; vol. 22, supl., s. 80
 51. Hyper-elongation in colorectal cancer tissue : cerotic acid is a potential novel serum metabolic marker of colorectal malignancies - ADRIANA MIKA, JAROSŁAW KOBIELA, ALEKSANDRA CZUMAJ, MICHAŁ CHMIELEWSKI, Piotr Stepnowski, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI. - Cell. Physiol. Biochem. 2017; vol. 41, nr 2, s. 722-730, bibliogr. 29 poz., streszcz. ang.
 52. Increased rate of adenoma detection associates with reduced risk of colorectal cancer and death - Michal F. Kaminski, Paulina Wieszczy, Maciej Rupiński, Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska, Ewa Kraszewska, JAROSŁAW KOBIELA, Robert Franczyk, Maria Rupinska, Bartlomiej Kocot, Anna Chaber-Ciopinska, Jacek Pachlewski, Marcin Polkowski, Jaroslaw Reguła. - Gastroenterology 2017; vol. 153, nr 1, s. 98-105, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang.
 53. FasR and FasL in colorectal cancer - MAGDALENA SZARYŃSKA, AGATA OLEJNICZAK, PIOTR WIERZBICKI, JAROSŁAW KOBIELA, DARIUSZ ŁASKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, KRYSTIAN ADRYCH, MAREK GUZEK, ZBIGNIEW KMIEĆ. - Int. J. Oncol. 2017; vol. 51, nr 3, 975-986, bibliogr. 45 poz., streszcz. ang.
 54. Comparison of perioperative stress in patients undergoing thyroid surgery with and without neuromonitoring : a pilot study - Dominika Babińska, Marcin Barczyński, Tomasz Osęka, MACIEJ ŚLEDZIŃSKI, ANDRZEJ ŁACHIŃSKI. - Langenbecks Arch. Surg. 2017; vol. 402, nr 4, s. 719-725, bibliogr. 32 poz., streszcz. ang.
 55. Fasting and post-prandial peptide YY levels in obese patients before and after mini versus Roux-en-Y gastric bypass - JOLANTA A. DARDZIŃSKA, ŁUKASZ KASKA, Piotr Wiśniewski, EWA ALEKSANDROWICZ-WRONA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ. - Minerva Chir. 2017; vol. 72, nr 1, s. 24-30, bibliogr. 31 poz., streszcz. ang.
 56. Therapeutic strategies against cancer stem cells in human colorectal cancer (review) - MAGDALENA SZARYŃSKA, AGATA OLEJNICZAK, JAROSŁAW KOBIELA, Piotr Spychalski, ZBIGNIEW KMIEĆ. - Oncol. Lett. 2017; vol. 14, nr 6, s. 7653-7668, bibliogr. 181 poz., streszcz. ang.
 57. Selective cytotoxicity of vanadium complexes on human pancreatic ductal adenocarcinoma cell line by inducing necroptosis, apoptosis and mitotic catastrophe process - SZYMON KOWALSKI, STANISŁAW HAĆ, Dariusz Wyrzykowski, AGATA ZAUSZKIEWICZ-PAWLAK, IWONA INKIELEWICZ-STĘPNIAK. - Oncotarget 2017; vol. 8, nr 36, s. 60324-60341, bibliogr. 79 poz., streszcz. ang.
 58. Fecal impaction as the first manifestation of Addisonian crisis - Andrzej R. Hellmann, JANUSZ GŁOWACKI, ZBIGNIEW ŚLEDZIŃSKI, KRZYSZTOF SWORCZAK. - Pol. Arch. Med. Wewn. 2017; vol. 127, nr 2, s. 125-126, bibliogr. 4 poz.
 59. Strategies for early metabolic disturbances in patients with an end jejunostomy or end ileostomy : experience from a specialized Home Parenteral Nutrition (HPN) center - Michał Ławiński, Dominika Haraszczuk, Aleksandra Gradowska, JUSTYNA Z. KOSTRO, Agnieszka Bzikowska, Jacek Sobocki. - Przegl. Gastroenterol. 2017; vol. 12, nr 2, s. 111-117, bibliogr. 14 poz., streszcz. ang.
 60. Potential application of - ADRIANA MIKA, Zbigniew Kaczyński, Piotr Stępnowski, Maciej Kaczor, MONIKA PROCZKO-STEPANIAK, ŁUKASZ KASKA, TOMASZ ŚLEDZIŃSKI. - Sci. Rep. 2017; vol. 7, art. ID 15530, s. 1-9, bibliogr. 59 poz., streszcz. ang.
Aktualizacja strony: 08.10.2019
Webadmin