Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Chirurgii Ogólnej  > Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Katedra Chirurgii Ogólnej

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • EU Trials:
    • LAPSIS – Porównanie laparoskopowych i otwartych metod leczenia przepuklin brzusznych. Europejskie wieloośrodkowe badanie randomizowane
    • Randomizowane wieloośrodkowe badanie oceniające jakość życia u chorych z nieoperacyjnymi guzami nadbrzusza leczonych videotorakoskopową splanchicektomią w porównaniu z blokadą splotu trzewnego.
  • Przydatność termoablacji w leczeniu pierwotnych i wtórnych guzów wątroby.
  • Porównanie wyników leczenia przepuklin pachwiny metodą Lichtenstein’a przy użyciu siatki polipropylenowej i UltraPro. Badanie wieloośrodkowe randomizowane.
  • Porównanie siatek WN i ePTFE in leczeniu przepuklin pachwiny.
  • Jakość życia u chorych operowanych z powodu nowotworów trzustki.
  • Ocena wydolności zespolenia żołądkowo-trzustkowego u chorych po resekcji trzustki.
Aktualizacja strony: 05.10.2022
Michał Bystram