Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Toksykologii

Katedra i Zakład Toksykologii

Wydział Farmaceutyczny

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWEStudenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii działa pod opieką mgr farm. Pauliny Dąbrowskiej. Członkowie koła angażowani są indywidualnie w badania naukowe i projekty praktyczne dotyczące zanieczyszczeń środowiska, narażenia na ksenobiotyki oraz „nowe substancje psychoaktywne” czy opracowania metod badania metabolizmu, alternatywnych dla tradycyjnych układów in vivo oraz in vitro. Oprócz zdobywania doświadczenia w laboratorium studenci SKN mają okazję wziąć czynny udział w konferencjach, akcjach społecznych oraz przygotowują publikacje naukowe.


AKTUALNOŚCI

Zapisy do Koła

Chętnych do pracy naukowej studentów lat II-V kierunków: Farmacja oraz Analityka medyczna prosimy o kontakt z mgr Pauliną Dąbrowską. Zapraszamy!

Rozwój naukowy

W ciągu ostatnich dwóch tygodni nasze Koło Naukowe przygotowało dwa duże badania ankietowe zakrojone na całą Polskę, będziemy wdzięczni za wzięcie udziału i udostępnienie formularzy on-line!

Ankieta “Proces uczenia się a zażywanie środków psychostymulujących” została przygotowana przez studentów IV i V roku farmacji, członków SKN przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii GUMed. Celem badania prowadzonego na grupie studentów różnych kierunków jest ocena popularności stosowania środków poprawiających koncentrację i szybkość uczenia się. W analizie wyników zostanie uwzględniony wpływ różnych grup substancji psychostymulujących na zwiększenie efektywności nauki oraz ogólne samopoczucie a także skalę zażywania leków poza wskazaniami.
Link do formularza

Ze względu na ostatnie zmiany prawne dotyczące stosowania marihuany w Polsce, studenci V roku farmacji działający w SKN przy KiZ Toksykologii GUMed przeprowadzają również badanie stanu wiedzy społeczeństwa na temat marihuany stosowanej do celów medycznych. Szczególnie interesujące będzie podsumowanie wyników w grupie zawodów związanych z opieką medyczną i służbą zdrowia.
Link do formularzaGALERIA ZDJĘĆ

Aktualizacja strony: 03.07.2024
Bartosz Wielgomas