Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Katedra prowadzi badania w dziedzinie syntezy potencjalnych leków we współpracy z następującymi jednostkami:

  • National Cancer Institute, Bethesda, USA.
  • University of Helsinki, Finlandia.
  • Institut fur Pharmazie, Greifswald, Niemcy.
  • Zakład Krystalografii UAM, Poznań.
  • Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed.
  • Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej GUMed.
  • Katedra i Zakład Chemii Organicznej GUMed.

Prowadzone projekty:

  • Synteza i badania strukturalne nowych pochodnych 2-imidazoliny wykazujących działanie biologiczne za pośrednictwem receptorów alfa-adrenergicznych i/lub imidazolinowych.
  • Poszukiwanie nowych leków przeciwnowotworowych, przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych w grupie heteroaryloakrylonitryli, związków kompleksowych metali przejściowych z pochodnymi imidazoliny, związków hybrydowych o strukturze fluorochinolów i koniugatów N-heterocyklicznych chemioterapeutyków z peptydami.
  • Projektowanie i synteza lipopeptydowych modulatorów szlaków komórkowych zaangażowanych w regenerację tkanek.
Aktualizacja strony: 03.06.2024
Krystyna Sychta