Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Wydział Farmaceutyczny

PATENTY

F. Saczewski, A. Kornicka, A. Rybczyńska, Nowe pochodne 3-[(imidazolidyn-2-ylo)imino], sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie PL 216501

J. Sączewski, A. Rybczyńska, Nowe pochodne 1-((4,5-dihydo-1H-imidazol-2-ilo)metylo)-1H-indazolu oraz 1-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ilo)metylo)-1H-indolu, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie PL 217013

F. Sączewski, A. Rybczyńska, A. Kornicka, J. Sączewski, MA, Daqing, MAZE, Mervyn, (WO/2009/071906) DERIVATIVES OF 1-[IMIDAZOLIDIN-2-YL)IMINO)]INDAZOLE NR PCT/GB2008/004024

F. Sączewski, A. Kornicka, A. Rybczyńska, Nowe pochodne 1-[(imidazolidyn-2-ylo)]indazolu, sposób ich otrzymywania, zastosowanie i związki pośrednie PL 212581

Z. Brzozowski, F. Sączewski, E. Pomarnacka, Pochodne 2-(2-amino-1,3,5-triazyn-6-ylo)akrylonitrylu i sposoby ich otrzymywania. PL 197283

F. Saczewski, H. Foks, W. Kuźmierkiewicz, R. Kaliszan, A. Nasal, B. Damasiewicz, A. Radwańska, J. Petrusiewicz, Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzimidazolu PL 144686

Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, Nowe pochodne 6-chloro-1,1-dlokso-1,4,2-benzodltlazyny i sposób ich otrzymywania PL 205168

M. Konieczny, A. Skłodowski, Z. Zwolska, W. Konieczny, M. Sabisz, Roland Wakieć, E. Augustynowicz-Kopeć Nowe pochodne chalkonu, związki przejściowe oraz sposób otrzymywania tych pochodnych PL 210760

Jarosław Saczewski, Anna Kędzia, Nowe izoksazolo[3,4-b]pirydyn-3(1H)-ony i izoksazolo[3,4-b]chinolin-3-(1H)-ony oraz produkty ich reakcji z aminami i formaldehydem, sposób ich wytwarzania oraz zastosowania PL 223740

Aktualizacja strony: 18.12.2020
Krystyna Sychta