Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Aktywność klonogenna komórek hemopoetycznych
  • Badanie rearanżacji genu BCR/ABL w przewlekłej białaczce szpikowej
  • Monitorowanie komórek CD34 w allogenicznych i autologicznych przeszczepach szpiku kostnego
  • Monitorowanie chimeryzmu dawca/biorca komórek hemopoetycznych po przeszczepie szpiku kostnego
  • Badanie antygenów komórek hemopoetycznych przy pomocy cytometrii przepływowej
Aktualizacja strony: 09.03.2020
Helpdesk IT