Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii

Wydział Lekarski

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA KLINIKI

Aktywność naukowa Kliniki obejmuje kilka obszarów badawczych

1. Biologia oraz leczenie chłoniaka Hodgkina. W ramach tego obszaru zrealizowano lub realizuje się następujące projekty i granty badawcze:
1.1 „Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów choroby” Projekt realizowany będzie w ramach współpracy międzynarodowej z University of Nebraska Medical Center w USA oraz z Lacassagne Cancer Center z Francji. Grant NCNN Harmonia 8 w 2017 roku
1.2 Zastosowanie chemioterapii ratunkowej: bendamustyna, gemcytabina, deksametazon (BGD) z następową autologiczną transplantacją komórek układu krwiotwórczego u chorych nieodpowiadających na leczenie ABVD -wieloośrodkowe badanie PLRG – HL1 fazy II – BURGUND
1.3 Badania obserwacyjne PLRG-11 Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków w latach 2010-15 pt. Rola wczesnego badania PET w leczeniu chorych na chłoniaka Hodgkina.

Wyniki prowadzonych dotychczas badan opublikowano w następujących pracach naukowych:

1. Borra A, Morbelli S, Zwarthoed C, et al. Dual-point FDG-PET/CT for treatment response assessment in Hodgkin lymphoma, when an FDG-avid lesion persists after treatment. Am J Nucl Med Mol Imaging. 2019;9(3):176-184.
2. Drozd-Sokolowska J, Zaucha JM, Zoltak T, et al. Hodgkin lymphoma transformation of chronic lymphocytic leukemia-A real life data from the Polish Lymphoma Research Group. Hematol Oncol. 2019.
3. Zaucha JM, Chauvie S, Zaucha R, Biggii A, Gallamini A. The role of PET/CT in the modern treatment of Hodgkin lymphoma. Cancer Treat Rev. 2019;77:44-56.
4. Czyz A, Lojko-Dankowska A, Joks M, et al. Brentuximab Vedotin Alone and in Combination with Bendamustine As Salvage Therapy for Primary Refractory or Relapsed Hodgkin Lymphoma: Multicentre Experience of the Polish Lymphoma Research Group (PLRG). Blood. 2018;132(Supplement 1):5375-5375.
5. Paszkiewicz-Kozik E, Zaucha J, Tyczyńska A, et al. Bendamustine, Gemcitabine and Dexamethasone Chemotherapy Is Effective Salvage and Stem-Cell Mobilization Regimen in Patients with Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma — Early Results of the Polish Lymphoma Research Group Study. Blood. 2017;130(Supplement 1):4098-4098.
6. Szydlowski M, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Cieckiewicz A, et al. Expression of PIM kinases in Reed-Sternberg cells fosters immune privilege and tumor cell survival in Hodgkin lymphoma. Blood. 2017;130(12):1418-1429.
7. Zaucha JM, Malkowski B, Chauvie S, et al. The predictive role of interim PET after the first chemotherapy cycle and sequential evaluation of response to ABVD in Hodgkin’s lymphoma patients-the Polish Lymphoma Research Group (PLRG) Observational Study. Ann Oncol. 2017;28(12):3051-3057.
8. Agostinelli C, Gallamini A, Stracqualursi L, et al. The combined role of biomarkers and interim PET scan in prediction of treatment outcome in classical Hodgkin’s lymphoma: a retrospective, European, multicentre cohort study. Lancet Haematol. 2016;3(10):e467-e479.
9. Bednaruk-Mlynski E, Pienkowska J, Skorzak A, et al. Comparison of positron emission tomography/computed tomography with classical contrast-enhanced computed tomography in the initial staging of Hodgkin lymphoma. Leuk Lymphoma. 2015;56(2):377-382.
10. Danielewicz I, Malkowski B, Zaucha R, Zalewska M, Lesniewski-Kmak K, Zaucha JM. Early treatment intensification with escalated BEACOPP in patients with Hodgkins lymphoma not responding to ABVD therapy. Acta Oncol. 2014;53(2):286-288.
11. Gallamini A, Barrington SF, Biggi A, et al. The predictive role of interim positron emission tomography for Hodgkin lymphoma treatment outcome is confirmed using the interpretation criteria of the Deauville five-point scale. Haematologica. 2014;99(6):1107-1113.
12. Hutchings M, Kostakoglu L, Zaucha JM, et al. In Vivo Treatment Sensitivity Testing With Positron Emission Tomography/Computed Tomography After One Cycle of Chemotherapy for Hodgkin Lymphoma. Journal of Clinical Oncology. 2014;32(25):2705-2711.

2. Leczenie ludzi starszych na chłoniaki: zrealizowano dwa badania retrospektywne jedo dotyczące chorych na Chłoniaka Hodgkina drugie na chłoniaka z dużych komórek B. Obeceni jest realziowane badanie prospektywne Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące sposobów leczenia ludzi starszych. Dwa pierwsze badania zostały opublikowane w 2018 i 2020 roku. Trzecie badanie jdotyczące chorych na szpiczka plazmocytowego jest w trakcie realizacji

2.1 Wrobel T, Biecek P, Rybka J, et al Zaucha J.M . Hodgkin lymphoma of the elderly patients: a retrospective multicenter analysis from the Polish Lymphoma Research Group. Leuk Lymphoma. 2018:1-8.
2.2 Drozd-Sokolowska J, Zaucha JM, Biecek P, et al. Type 2 diabetes mellitus compromises the survival of diffuse large B-cell lymphoma patients treated with ®-CHOP – the PLRG report. Sci Rep. 2020;10(1):3517.

3. Trzeci obszar badawczy realizowany w ramach prac statutowych ST dotyczy oceny minimalnej choroby resztkowej jako czynnika decyzyjnego w leczeniu chorych z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego. Badania zostały rozpoczęte w 2015 roku i pozwoliły na opracowanie standardu oceny choroby resztkowej w szpiczaku plazmocytowym, ostrej białaczce limfoblastycznej przewlekłej białaczce szpikowej oraz nowotworach mieloproliferacyjnych JAK2 dodatnich. Wyniki opisywanych badań są wykorzystywane w codziennej praktyce klinicznej zarówno u chorych leczonych zachowawczo jak i poddawanych transplantacji szpiku. Wyniki badań opublikowano w następujących pracach:
3.1 Sobieralski P, Leszczynska A, Bieniaszewska M. Late polycythemic transformation in JAK2-mutated essential thrombocythemia patients-characteristics along with a validation of 2016 WHO criteria. Eur J Haematol. 2019;103(6):558-563.
3.2 Macauda A, Calvetti D, Maccari G, et al. Identification of miRSNPs associated with the risk of multiple myeloma. Int J Cancer. 2017;140(3):526-534.
3.3 Lauseker M, Bachl K, Turkina A, et al. Prognosis of patients with chronic myeloid leukemia presenting in advanced phase is defined mainly by blast count, but also by age, chromosomal aberrations and hemoglobin. Am J Hematol. 2019;94(11):1236-1243.
3.4 Piekarska A, Sadowska-Klasa A, Libura M, Karabin K, Hellmann A. Successful Use of Nilotinib in the Therapy of a Patient with a Chemoresistant Relapse of BCR-ABL1-Like Phenotype Acute Lymphoblastic Leukemia. Oncol Res Treat. 2018;41(9):550-553.

4. Czwarty obszar badawczy dotyczy powikłań infekcyjnych u chorych na choroby rozrostowe układu krwiotwórczego. Prowadzoen badania opublikowano w następujących pracach

4.1 Radoń-Proskura J, Irga-Jaworska N, Malinowska A, J.M. Z. Półpasiec trzewny u pacjenta po allogenicznym przeszczepie komórek hematopoetycznych szpiku – nieuwzględnianaprzyczyna w diagnostyce różnicowej ostrego brzucha. Acta Haematol Pol. 2017;48(4):372—377.
4.2 Czyzewski K, Styczynski J, Giebel S, et al. Age-dependent determinants of infectious complications profile in children and adults after hematopoietic cell transplantation: lesson from the nationwide study. Ann Hematol. 2019;98(9):2197-2211.
4.3 Sadowska-Klasa A, Piekarska A, Prejzner W, Bieniaszewska M, Hellmann A. Colonization with multidrug-resistant bacteria increases the risk of complications and a fatal outcome after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Ann Hematol. 2018;97(3):509-517.

Badania kliniczne komercyjne w klinice Hematologii (plik pdf, 637 kB)

Aktualizacja strony: 09.03.2020
Helpdesk IT