Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Ocena leczenia zachowawczego i endoskopowego następstw ostrego zapalenia trzustki
  • Badanie farmakokinetyki wybranych leków przeciwbólowych u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki
  • Poszukiwanie nowych markerów w prognozowaniu ciężkości ostrego zapalenia trzustki
  • Ocena skuteczności leczenia kamicy trzustkowej za pomocą zewnątrzustrojowej fali uderzeniowej (ESWL)
  • Adipokiny prozapalne i przeciwzapalne oraz czynniki stymulujące włóknienie w zapaleniach trzustki
  • Analiza biochemiczna surowicy oraz treści z otorbionej martwicy trzustki.
  • Diagnostyka różnicowa zwężeń żółciowych i trzustkowych
  • Badanie mikrobioty jelitowej
  • Badania genetyczne w achalazji i przewlekłych cholestatycznych chorobach wątroby
Aktualizacja strony: 22.06.2023
Łukasz Rojek