Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Farmakologii

Katedra i Zakład Farmakologii

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

  • Projekt 1: Wpływ białek penetrujących komórki (CPP- cell penetrating peptides) na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków
  • Projekt 2: Nanocząsteczki a agregacja płytek krwi
  • Projekt 3: Telemetryczne monitorowanie parametrów krążeniowych pod wpływem różnych substancji bioaktywnych
  • Projekt 4: Geriatryczne aspekty niepożądanych działań leków
  • Projekt 5: Rola kanałów potasowych zależnych od ATP w zmianach hemodynamiki w ramach nadciśnienia płucnego
Aktualizacja strony: 18.08.2020
Ivan Kocić, Sylwia Sobera