Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Klinika Chorób Zakaźnych

Klinika Chorób Zakaźnych

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Praca naukowa Kliniki Chorób Zakaźnych skoncentrowana jest wokół głównych zagadnień klinicznych:
– zakażenia HIV i chorych na AIDS
– ostre i przewlekłe choroby wątroby
– zakażenia OUN.

Prowadzone w Klinice badania koncentrują się nad:
– poznaniem patomechanizmów chorób zakaźnych
– poprawieniem metod diagnostycznych
– wypracowaniem skuteczniejszych metod leczenia.

Pracownicy Kliniki Chorób Zakaźnych AMG wnieśli swój istotny wkład w opracowanie m.in.:
– zasad immunizacji czynnej przeciwko zakażeniu HBV,
– nowych metod terapii antyretrowirusowej (ART),
– immunoterapii przewlekłych zapaleń wątroby,
– leczenia nieoperacyjnych guzów nowotworowych wątroby.

Aktualizacja strony: 18.02.2019
Helpdesk IT