Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Projekt: „Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych” – finansowany ze środków Naukowej Fundacji POLPHARMY. Badania prowadzone we współpracy z Kliniką Alergologii GUMed (lider projetu), Biobankiem Uniwersytetu Łodzkiego i Zakładem Genetyki Molekularnej i Epigenetyki Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Projekt: „Badanie asocjacji genomowych przy użyciu mikromacierzy DNA u chorych na łuszczycę w populacji polskiej” – badania prowadzone we współpracy z Biobankiem Uniwersytetu Łodzkiego i Klinikami Dermatologii w Bydgoszczy, Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie

Project: “Genome-wide association study (GWAS) in mastocytosis” in cooperation with Biobank University of Lodz, Department of Allergology Medical University of Gdansk,
Department of Hematology, University Medical Center Groningen, University of Groningen, Groningen, The Netherlands; Department of Internal Medicine I, Division of Hematology and Hemostaseology, and Ludwig Boltzmann Institute of Hematology & Oncology, Medical University of Vienna, Austria.

Project: “Understanding the molecular basis for the regulation of lysosomal activity, the potential target of therapeutic intervention in inflammatory skin diseases, on the example of psoriasis “Cooperation with Gdansk University, Faculty of Biology

Project: “Medical and psychological aspects of temporary and permanent skin pigmentation”.

Project: “Genetic basis of predisposition to infection of the skin and mucous membranes caused by the human papilloma virus “ Cooperation with Laboratory of Human Genetics of Infectious Diseases, Imagine Institute, Paris, France; Head: prof. Jean-Laurent Casanova, MD, PhD

Iterdyscyplinary experimental study concerning antistaphylococcal use of silver nanoparticles in the tratment of chronic wounds

Estimation of society knowledge concerning chronic venous insufficiency and analysis of treatment
methods efficacy in venous ulcers

Diversity of clinical manifestation of artificial dermatitis in the context of psychological disorders

Polish Dermatological Society Grant: „The frequency of cellular immunity aberrations and the effects of intralesional bleomycin administration in patients with viral warts resistant to previous treatment methods”

 “Trends in incidence of non-melanoma skin cancer in Poland – retrospective study of epidemiological data after 1999” – a multicenter study
 
“The human genetic basis of predisposition to skin and mucous membrane infections caused by Human Papillomavirus”  in collaboration with Laboratory of Human Genetics of Infectious Diseases, Imagine Institute, INSERM, Paris, France.

Research on skin barrier in atopic dermatitis and other dermatoses.

Research on cytokines net in atopic dermatitis.

Assessment of the type of sensitization among patients with allergic contact dermatitis

Topical corticosteroid- ,  topical nonsteroid – phobia among patients with atopic dermatitis and with other skin diseases.

Emollients use among patients with atopic dermatitis and with other skin diseases.

Retrospective studies on chronic urticaria.

Studies on pathogenesis and clinical aspects of cutaneous mastocytosis in adults and children in cooperation with the Department of Allergology of Medical University of Gdańsk and European Competence Network on Mastocytosis (ECNM)

Project 29 of “European Competence Network on Mastocytosis REGISTRY NETWORK-PROJECT”: “Pediatric Mastocytosis: Clinical Features and course in various forms of the disease”

Prowadzone projekty:

 • Badania statutowe 2015-17
Badania nad rolą mutacji genów różnicowania i funkcji limfocytów T regulatorowych w patogenezie zapalnych i nowotworowych chorób skóry.
 • Badania statutowe 2018-2020
  Badania nad patogenezą wybranych przewlekłych zapalnych i nowotworowych chorób skóry – korelacje molekularne i kliniczne
 • Patogeneza, diagnostyka i optymalizacja leczenia: łuszczycy, nowotworów skóry, chorób alergicznych skóry
 • Epidemiologia grzybic skóry i błon śluzowych w rejonie Gdańska
 • Osobliwości alergii kontaktowej u dzieci

Uzyskane granty:

 • dr Bogusław Nedoszytko – Grant nr 04-0819/09 Temat: „Rola cytokin i neuropeptydów w etiopatogenezie mastocytozy skórnej”
 • dr Wioletta Barańska-Rybak – Grant nr 04-0079/09Temat: „Badanie aktywności i toksyczności wybranych antybiotyków peptydowych pod kątem ich zastosowania w gronkowcowych zakażeniach skóry”
 • dr Magdalena Trzeciak – Grant nr 04-0109/09, Temat: Ocena ekspresji białek koperty rogowej naskórka (NRNR, RPTN, CRNN, SPRR1A,B, SPRR3, LOR, FLG, LELP1) oraz związku polimorfizmów kodujących je genów z rozwojem i ciężkością przebiegu atopowego zapalenia skóry
 • dr hab med Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
  Grant Badawczy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
  Temat: Kliniczne znaczenie polimorfizmu genów IL-31 i
  IL-33 u chorych z ziarniakiem grzybiastym.
Aktualizacja strony: 30.09.2019
Helpdesk IT