Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Przydatność testu 6-minutowego chodu w ocenie ryzyka powikłań po wycięciu płata płuca
  • Przydatność testu 6-minutowego jako niezależnego czynnika przeżycia po leczeniu operacyjnym z powodu raka płuca
  • Czynniki wpływające na szanse otrzymania adekwatnego leczenia adiuwantowego u pacjenta z zaawansowany niedrobnokomórkowym rakiem płuca
  • Ocena wartości badania PET w ocenie przedoperacyjnej pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca
  • Ocena wyników i ryzyka operacji diagnostycznych w samoistnym włóknieniu płuc
  • Badanie uzależnienia od e-papierosów wśród młodzieży trójmiejskich szkół średnich
Aktualizacja strony: 18.05.2017
Wojciech Żurek