Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych

Wydział Lekarski

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

2015

1. Z. Zdrojewski: Co dermatolog powinień wiedzieć o chorobach IgG4? W: 11. Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 5-8.02.2015 : program i streszczenia prezentacji / red. R. Nowicki, Pelplin : Wydawnictwo “Bernardinum”, 2015; S. 93-94, (PSM).

2. Z. Zdrojewski: Borelioza : choroba interdyscyplinarna. W: 15. Katowickie Seminarium “Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”, Katowice, 26-28.XI.2015 r. S. 473-482. Wykaz prezentacji w Power Point, [53] slajdy, (PRZ).

3. A. Kuchta, A. Strzelecki, A. Ćwiklińska, B. Kortas-Stempak, M. Gruchała, Z. Zdrojewski, K. Dąbkowski, A. Gliwińska, M. Jankowski: Relation of LPAI and prebeta-1 HDL levels in patients with angiographically proven coronary artery disease. Cardiology 2015; vol.132, suppl. 1, s. 172. 11th International Congress on Coronary Artery Disease (ICCAD), Florence, Italy, November 29 – December 2, 2015 : abstracts, (ZSC).

4. K. Nowicka-Sauer, A. Hajduk: Assessment of neuropsychiatric symptoms in patients with systemic lupus erythematosus. Clin. Exp. Rheumatol. 2015; vol. 33, nr 3, s. 446, (LDR).

5. J. Ostrowski, M. Drulik, A. Dębska-Ślizień, M. Klinger, J. Manitius, W. Sułowicz, A. Więcek, Z. Zdrojewski: Professor Bolesław Rutkowski’s 70th birthday : laudatio. Clin. Kidney J. 2015; vol. 8, nr 1, s. 127-129, (ARZ).

6. S. Małgorzewicz, P. Kołak, A. Wojteczek, M. Ziętkiewicz, Z. Zdrojewski: Oral supplementation in malnourished patients with scleroderma. Clin. Nutr. 2015; vol. 34, nr 1, s. S105. 37th ESPEN Congress, Lisbon, Portugal, 5-8 September 2015, (ZSC).

7. A. Masiak, Z. Zdrojewski: Co dermatolog powinien wiedzieć o chorobie IgG4-zależnej? Dermatol. Dypl. 2015; t. 6, nr 4, s. 29-32, (ARP).

8. N. Buda, K. Gałecka, Z. Zdrojewski: Monitoring diffuse alveolar hemorrhage using transthoracic lung ultrasound. W: EUROSON 2015; 27th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Athens, Greece, November 6-8, 2015 : S. 21, (ZSM).

9. N. Buda, W. Kosiak, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Pulmonary embolism complicated with pneumonia and abscesses : ultrasound monitoring. W: EUROSON 2015; 27th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Athens, Greece, November 6-8, 2015:S. 22, (ZSM).

10. N. Buda, M. Grono-Burakowska, Z. Zdrojewski: The use of transthoracic lung ultrasound in monitoring of immunosuppressive therapy. W: EUROSON 2015; 27th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Athens, Greece, November 6-8, 2015:S. 23, (ZSM).

11. K. Nowicka-Sauer, M. Pietrzykowska, I. Staśkiewicz, M. Ejdys, Z. Czuszyńska, A. Molisz, M. Tomaszewska: Lęk pacjentów z chorobami przewlekłymi: istotny a marginalizowany problem. Anxiety in patients with somatic diseases: important but marginalized problem. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2015; t. 17, nr 2, s. 120-123, (ARP).

12. A. Masiak, Z. Zdrojewski: IgG4-zależna choroba nerek : co powinien wiedzieć nefrolog. IgG4-related kidney disease : what nephrologist should know. Forum Nefrol. 2015; t. 8, nr 1, s. 1-7, (ARP).

13. Z. Czuszyńska, M. Grono-Burakowska, Z. Zdrojewski: Normotensyjny przełom nerkowy indukowany glikokortykosteroidami we wczesnej twardzinie układowej. Normotensive scleroderma renal crisis induced by glucocorticoid therapy. Forum Reumatol. 2015; t. 1, nr 1, s. 47-51, (ARP).

14. A. Hajduk: Subiektywna jakość snu u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny, 2015: 119 s. Rozpr. dokt. Promotor: prof. dr hab. med. Z. Zdrojewski, (DR).

15. N. Buda, W. Kosiak, Jacek Drozdowski, K. Kuziemski: Transthoracic lung ultrasonography as a tool of alpha-1-antitripsine deficiency assessment. J. Clin. Case Rep. 2015; vol. 5, nr 9, art. ID 1000591, s. [1-3], (ARZ).

16. W. Wołyniec, Z. Zdrojewski: W oczekiwaniu na transplantację : badania przed transplantacją. W: Jak żyć z przeszczepioną nerką : poradnik dla pacjentów i ich bliskich Wyd. 3 / pod red. A. Dębskiej-Ślizień, Z. Śledzińskiego, B. Rutkowskiego. Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2015, S. 19-23, (RKS).

17. B. Bułło-Piontecka, Z. Zdrojewski, E. Król, B. Rutkowski: Ciężka nefropatia toczniowa: względna proteinuria i wskaźnik erytrocyturii (Ecyt) jako parametry monitorowania efektywności leczenia pulsami cyklofosfamidu. Severe lupus nephritis: relative proteinuria and erythrocyturia marker (Ecyt) as the parameters of monitoring efficacy of cyclophosphamide pulse therapy. Nefrol. Dializoter. Pol. 2015; t. 19, nr 1, s. 27-31, (ARP).

18. M. Ziętkiewicz, A. Kuchta, B. Rutkowski, Z. Zdrojewski: Stężenie lipoprotein o niskiej gęstości zmodyfikowanych oksydacyjnie oraz profil lipidowy u chorych w trakcie steroidoterapii zespołu nerczycowego. Oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) concentration and serum lipids profile in patients with nephrotic syndrome treated with steroids. Nefrol. Dializoter. Pol. 2015; t. 19, nr 4, s. 145-149, (ARP).

19. Z. Heleniak, E. Aleksandrowicz, L. Bieniaszewski, Z. Zdrojewski, B. Rutkowski: The influence of treatment on the asymmetric dimethylarginine (ADMA) plasma level, biochemical parameters, blood pressure in patients with nondiabetic proteinuria. Nephrol. Dial. Transplant. 2015; vol. 30, suppl. 3, s. iii430-iii431. 52nd ERA-EDTA Congress, London, United Kingdom, May 28th-31st, 2015; (ZSC).

20. M. Domżalska, M. Wiglusz, M. Chylińska, M. Siemiński, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Zajęcie układu nerwowego w zespole Sjögrena. Neurological involvement in Sjögren’s syndrome. Neurol. Prakt. 2015; t. 15, nr 6, s. 6-15, (ARP).

21. D. Grzegowska, A. Masiak, Z. Czuszyńska, M. Ziętkiewicz, W. Homenda, M. Pejska, Z. Zdrojewski: Zakrzepowa plamica małopłytkowa u chorej na toczeń rumieniowaty układowy : powikłanie układowej choroby tkanki łącznej czy zespół nakładania? Thrombotic thrombocytopenic purpura in a patient with systemic lupus erythematosus : complication of connective tissue disease or overlap syndrome? Pom. J. Life Sci 2015; vol. 61, nr 2, s. 167-172, (ARP).

22. A. Ćwiklińska, A. Strzelecki, B. Kortas-Stempak, Z. Zdrojewski, M. Wróblewska: HDL zawierające apolipoproteinę E a rozwój miażdżycy. ApoE-containing HDL and the development of atherosclerosis. Post. Hig. Med. Dośw. (online) 2015; t. 69, s. 1-9, (ARP).

23. A. Masiak, M. Struk-Panfill,Z. Zdrojewski: Infectious complication or exacerbation of granulomatosis with polyangiitis? Reumatologia 2015; vol. 53, nr 5, s. 286-291, (ARP).

24. Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski: Metabolomics and its potential in diagnosis, prognosis and treatment of rheumatic diseases. Reumatologia 2015; vol. 53, nr 3, s. 152-156, (ARP).

25. Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski, R. T. Smoleński: Czy pomiar stężenia aminokwasów w osoczu pacjentów z RZS może stanowić potencjalny biomarker diagnostyczno-terapeutyczny? Wiad. Lek. 2015; t. 68, nr 3, s. 315. V Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin, 17-19 września 2015, (PSC).

26. M. Ziętkiewicz, Z. Czuszyńska, J. Popow-Stellmaszyk, M. Wysocka, A. Lesner, Z. Zdrojewski: Ocena przydatności oznaczania aktywności proteinazy 3 przy pomocy substratu fluorescencyjnego w diagnostyce różnicowej zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie granulocytów (ANCA) i chorób infekcyjnych. Wiad. Lek. 2015; t. 68, nr 3, s. 319. V Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin, 17-19 września 2015, (PSC).

27. N. Buda, M. Porzezińska, Z. Zdrojewski, W. Kosiak: Ultrasonograficzna ocena płuc u pacjentów ze śródmiąższową chorobą płuc w przebiegu układowej choroby tkanki łącznej : doświadczenia własne. Wiad. Lek. 2015; t. 68, nr 3, s. 299. V Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin, 17-19 września 2015, (PSC).

28. Z Zdrojewski: Zajęcie nerek w twardzinie układowej i zespole antyfosfolipidowym. Wiad. Lek. 2015; t. 68, nr 3, s. 294. V Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin, 17-19 września 2015, (PSC).

29. M. Grono-Burakowska, N. Buda, Z. Zdrojewski: Zastosowanie przezklatkowej ultrasonografii płuc u pacjentów w monitorowaniu leczenia immunosupresyjnego. Wiad. Lek. 2015; t. 68, nr 3, s. 307. V Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Lublin, 17-19 września 2015, (PSC).

30. Z. Heleniak, Ł. Zdrojewski, E. Aleksandrowicz, L. Bieniaszewski, Z. Zdrojewski, B. Rutkowski: Stężenie asymetrycznej dimetylargininy (ADMA), a zastosowane leczenie u pacjentów z białkomoczem nie cukrzycowym. W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 18-20 czerwca 2015 r., Kołobrzeg, 1 k. (PSM).

31. A. Dąbkowski, P. Celmer, K. Dąbkowski, A. Haffke, M. Dąbrowska, A. Rokicka, I. Andrzejewska, P. Jatkowska, S. Labudda, P. Dawid, P. Bladowska, E. Nowak, P. Nagel, E. Suszek, K. Gabryś, K. Kapusta, E. Wieczorek, M. Trzałkowska, A. Śliwińska, A. Kuchta, A. Ćwiklińska, A. Gliwińska, B. Kortas-Stempak, Adrian Strzelecki, Z. Zdrojewski, M. Jankowski: Ocena wybranych lipidowych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych połączona z analizą składu ciała u studentów gdańskich uczelni. W: XXIX Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 29-30 maja 2015 : [1] k. (PSM).

2014

1. Z. Zdrojewski: Zastosowanie mykofenolanu mofetilu (MMF) w chorobach autoimmunologicznych. W: 10. Jubileuszowa Akademia Dermatologii i Alergologii, Słupsk-Ustka 6-9.02.2014: red. Roman Nowicki; Wydawnictwo “Bernardinum”, 2014: s. 53-54. PSM.

2. E. Bryl, J. Pawłowska, A. Daca, Ż. Smoleńska, M. Sochocka-Bykowska, Z. Czuszyńska, I. Henc, E. Brzustewicz, J. M. Witkowski: Cell cycle kinetics of peripheral blood CD4+ T cells as a diagnostic tool for different forms of arthritis. W: 9th International Congress on Autoimmunity, Nice, France, March 26-30, 2014: abstracts: Abs. 574: CD-ROM. ZSM.

3. E. Brzustewicz, A. Daca, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, E. Bryl: Different kinetics of cytokines profile in patients with systemic lupus erythomatosus (SLE) and healthy control group. W: 9th International Congress on Autoimmunity, Nice, France, March 26-30, 2014 : abstracts: Abs. 931: CD-ROM. ZSM.

4. A. Daca, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, J. M. Witkowski, E. Bryl: Proliferation’s disturbances in CD4+ T cells of SLE patients. W: 9th International Congress on Autoimmunity, Nice, France, March 26-30, 2014 : abstracts: Abs. 930: CD-ROM. ZSM.

5. A. Wojteczek, M. Ziętkiewicz, Z. Zdrojewski: Objaw Raynauda: obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie jednego z najczęściej spotykanych objawów reumatologicznych w praktyce lekarskiej. Raynaud’s phenomenon : clinical manifestations, diagnosis and treatment one of the most common symptoms of rheumatic diseases in clinical practice. Ann. Acad. Med. Gedan. 2014; t. 44, s. 133-141,streszcz. pol., ang. ARP.

6. Z. Zdrojewski: Postępy w patogenezie, diagnostyce i leczeniu układowych zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami przeciw granulocytarnymi. Progress in the pathogenesis, diagnosis and treatment of systemic anca-associated vasculitis. Ann. Acad. Med. Stetin. 2014; t. 60, nr 2, s. 44-49, streszcz.ang., pol. ARP.

7. P. Glasner, Z. Czuszyńska, D. Raczyńska, L. Glasner: Ciężka postać tocznia rumieniowatego powikłana obustronnym odwarstwieniem siatkówki : opis przypadku. Serious form of systemic lupus erythematosus revealed by bilateral serous retinal detachment : case report. Forum Med. Rodz. 2014; t. 8, nr 2, s. 88-91, streszcz. pol., ang. ARP.

8. N. Buda: Ocena przydatności przezklatkowej ultrasonografii płuc w diagnostyce włóknienia w przebiegu śródmiąższowych chorób płuc : praca na stopień doktora nauk medycznych. Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny, 2014, streszcz. pol., ang.
Rozpr. dokt. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski. DR.

9. M. Szołkiewicz, B. Rutkowski, S. Angielski, W. Bogusławski, M. Chmielewski, E. Kisielnicka, E. Król, R. Łososowska, W. Łysiak-Szydłowska, A. Manitius, J. M. Niemierko, T. Niewęgłowski, U. Piskorzyńska, J. Świerczyński, W. Wołyniec, Z. Zdrojewski: Badania dotyczące zaburzeń metabolizmu lipidów w chorobach nerek prowadzone w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studies on lipid metabolism disturbances in kidney diseases performed in Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine Medical University of Gdansk. Nefrol. Dializoter. Pol. 2014; t. 18, nr 4, s. 164-167, streszcz. pol., ang. ARP.

10. L. Tylicki, M. Renke, P. Rutkowski, S. Lizakowski, E. Aleksandrowicz-Wrona, B. Biedunkiewicz, A. Chamienia, A. Dębska-Ślizień, Z. Heleniak, A. Jakubowska, N. Knap, W. Larczyński, S. Małgorzewicz, W. Łysiak-Szydłowska, M. Sławińska-Morawska, M. Przybylska, P. Winiarski, K. Wojnarowski, A. Zakrzewska, Z. Zdrojewski, M. Ziętkiewicz: Nefroprotekcja w przewlekłej chorobie nerek : historia badań gdańskiego ośrodka nefrologicznego. Nephroprotection in chronic kidney disease : a summary of research of the Gdansk Nephrology Center. Nefrol. Dializoter. Pol. 2014; t. 18, nr 4, s. 168-173, streszcz. pol., ang. ARP.

11. J. Ostrowski, J. Manitius, Z. Zdrojewski: Profesor Bolesław Rutkowski, wybitna postać polskiej nefrologii i medycyny : laudacja z okazji 70 rocznicy urodzin. Professor Bolesław Rutkowski, an outstanding figure in polish nephrology and medicine : laudation for 70th birthday. Nefrol. Dializoter. Pol. 2014; t. 18, nr 4, s. 149-152. ARP.

12. Z. Heleniak, E. Aleksandrowicz, E. Świerblewska, K. Kunicka, L. Bieniaszewski, Z. Zdrojewski, B. Rutkowski: Relationship between asymmetric dimethylarginine (ADMA) plasma level, biochemical, echocardiographic parameters, intima-media thickness (IMT) blood pressure in patients with nondiabetic proteinuria. Nephrol. Dial. Transplant. 2014; vol. 29, suppl. 3, s. iii167. 51st ERA-EDTA Congress, Amsterdam, The Netherlands, May 31st – June 3rd, 2014: abstracts. ZSC.

13. J. Pawłowska, Ż. Smoleńska, J. M. Witkowski, E. Bryl: Different pattern of T-cell subpopulations in peripheral blood of patients with rheumatoid arthritis at various stages of disease development. Pol. Arch. Med. Wewn. 2014; vol. 124, nr 1/2, s. 43-50, streszcz. ang., pol. ARP.

14. E. Bernatowska, E. Heropolitańska-Pliszka, B. Pietrucha, J. Kołodziejczyk, S. Kołtan, K. Napiórkowska-Baran, J. Renke, A. Stelmach-Gołdyś, H. Suchanek, M. Szalewska, M. Ziętkiewicz: Studium przypadków : immunologia : przypadek 1. W: Praktyczny poradnik rozpoznawania chorób leczonych preparatami immunoglobulin: studium przypadków / red. nauk. E. Bernatowska, A. Kamińska, S. Kołtan, A. Mital, M. Siedlar, E. Stefańska-Windyga, K. Rejdak, J. Windyga. Otwock : Medisfera, 2014: s. 17-20. VAR.

15. E. Bernatowska, E. Heropolitańska-Pliszka, B. Pietrucha, J. Kołodziejczyk, S. Kołtan, K. Napiórkowska-Baran, J. Renke, A. Stelmach-Gołdyś, H. Suchanek, M. Szalewska, M. Ziętkiewicz: Studium przypadków: immunologia: przypadek 2. W: Praktyczny poradnik rozpoznawania chorób leczonych preparatami immunoglobulin : studium przypadków / red. nauk. E. Bernatowska, A. Kamińska, S. Kołtan, A. Mital, M. Siedlar, E. Stefańska-Windyga, K. Rejdak, J. Windyga. Otwock: Medisfera, 2014: s. 21-24. VAR.

16. E. Bernatowska, M Pac, J. Kołodziejczyk, S. Kołtan, K. Napiórkowska-Baran, J. Renke, A. Stelmach-Gołdyś, H. Suchanek, M. Szalewska, M. Ziętkiewicz: Studium przypadków: immunologia: przypadek 5. W: Praktyczny poradnik rozpoznawania chorób leczonych preparatami immunoglobulin : studium przypadków / red. nauk. E. Bernatowska, A. Kamińska, S. Kołtan, A. Mital, M. Siedlar, E. Stefańska-Windyga, K. Rejdak, J. Windyga. Otwock: Medisfera, 2014: s. 32-35. VAR.

17. A. Szaflarska, J. Kołodziejczyk, S. Kołtan, K. Napiórkowska-Baran, J. Renke, A. Stelmach-Gołdyś, H. Suchanek, M. Szalewska, M. Ziętkiewicz: Studium przypadków: immunologia: przypadek 6. W: Praktyczny poradnik rozpoznawania chorób leczonych preparatami immunoglobulin: studium przypadków / red. nauk. E. Bernatowska, A. Kamińska, S. Kołtan, A. Mital, M. Siedlar, E. Stefańska-Windyga, K. Rejdak, J. Windyga. Otwock: Medisfera, 2014: s. 36-38. VAR.

18. A. Pituch-Noworolska, J. Kołodziejczyk, S. Kołtan, K. Napiórkowska-Baran, J. Renke, A. Stelmach-Gołdyś, H. Suchanek, M. Szalewska, M. Ziętkiewicz: Studium przypadków: immunologia: przypadek 8. W: Praktyczny poradnik rozpoznawania chorób leczonych preparatami immunoglobulin : studium przypadków / red. nauk. E. Bernatowska, A. Kamińska, S. Kołtan, A. Mital, M. Siedlar, E. Stefańska-Windyga, K. Rejdak, J. Windyga. Otwock : Medisfera, 2014: s. 43-46. VAR.

19. Z. Zdrojewski: Co reumatolog powinien wiedzieć o chorobach nerek. Przegl. Reumatol. 2014; R. 10, nr 5, s. 4-5, 7. ARP.

20. N. Buda, Z. Zdrojewski: Diagnostyka ultrasonograficzna śródmiąższowych chorób płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. Przegl. Reumatol. 2014; R. 10, nr 4, s. 8-9. ARP.

21. M. Domżalska, Z. Zdrojewski: Współwystępowanie zespołu Sjögrena i twardziny układowej. Przegl. Reumatol. 2014; R. 10, nr 4, s. 9. ARP.

22. Z. Zdrojewski: Zmiany w nerkach w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. Przegl. Reumatol. 2014; R. 10, nr 1, s. 1-2, 4. ARP.

23. A. Masiak, Z. Zdrojewski: IgG4-related disease and systemic vasculitis : is there any connection? Choroba IgG4-zależna a układowe zapalenie naczyń : czy istnieje jakiś związek? Reumatologia 2014; vol. 52, nr 6, s. 384-387, streszcz. ang., pol. ARP.

24. Z. Zdrojewski: Individualization of the ANCA-associated vasculitis treatment
Tytuł równoległy: Indywidualizacja leczenia zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami przeciwgranulocytarnymi. Reumatologia 2014; t. 52, nr 4, s. 221-223, streszcz. ang., pol. ARP.

25. M. Domżalska, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, K. Gałecka, W. Biernat, A. Mital, Z. Zdrojewski: Marginal zone B-cell lymphoma with multiple extranodal locations in a patient with Sjögren’s syndrome: a diagnostic problem. Chłoniak strefy brzeżnej z komórek typu B z licznymi lokalizacjami pozawęzłowymi u pacjentki z zespołem Sjögrena: problem diagnostyczny. Reumatologia 2014; t. 52, nr 4, s. 276-281, streszcz. pol., ang. ARP.

26. A. Masiak, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Ostra niewydolność serca powikłana skrzepliną w koniuszku lewej komory w przebiegu eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. Acute heart failure with left ventricular thrombus in the course of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. Reumatologia 2014; t. 52, nr 3, s. 207-212, streszcz. pol., ang. ARP.

27. Ż. Smoleńska, A. Masiak, A. Strzelecki, Z. Zdrojewski: The role of Borrelia burgdorferi infection in scleroderma. Rola zakażenia Borrelia burgdorferi w rozwoju twardziny. Reumatologia 2014; t. 52, nr 5, s. 326-331, streszcz. pol., ang. ARP.

28. A. Dębska-Ślizień, J. Gałgowska, A. Chamienia, B. Bułło- Piontecka, E. Król, M. Lichodziejewska-Niemierko, S. Lizakowski, M. Renke, , P. Rutkowski, Z. Zdrojewski, K. Preis, Z. Śledziński, B. Rutkowski: Pregnancy after kidney transplantation: a single-center experience and review of the literaturę. Transplant. Proc. 2014; vol. 46, nr 8, s. 2668-2672, streszcz. ang. ARZ.

29. J. Stańczak, A. Matyjasek: Występowanie przeciwciał przeciwko riketsjom z grupy gorączek plamistych. W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotycząca zdrowia publicznego, współpracy transgranicznej w zapobieganiu chorobom zakaźnym i zagrożeń w środowisku leśnym, Pisz, 26-28 maja 2014:s. 17. PSM.

30. J. Stańczak, B. Biernat, A. Matyjasek: Riketsje i riketsjozy z grupy gorączek plamistych : stan badań w województwie podlaskim. W: VIII Konferencja Naukowa: Neuroinfekcje, Białowieża, 25-27 września 2014 r.: 1 k. PSM.

31. Ż. Smoleńska, J. Pawłowska, E. Bryl, J. M. Witkowski, Z. Zdrojewski: Are there any differences between immunological status of T-cells regarding anti-CCP antibodies in patients with rheumatoid arthritis? W: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katowice, 3-5 września 2014 r.: streszczenia: s. 41. PSM.

32. Z. Zdrojewski: Co reumatolog powinien wiedzieć o chorobach nerek? W: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katowice, 3-5 września 2014 r.: streszczenia: s. 9. PSM.

33. M. Ziętkiewicz, A. Wojteczek, M. Zieliński, P. Trzonkowski, S. Małgorzewicz: Ocena funkcji neutrocytów u chorych z twardziną układową. W: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katowice, 3-5 września 2014 r.: streszczenia, s. 46. PSM.

34. A. Wojteczek, M. Ziętkiewicz, B. Czajka, S. Małgorzewicz, Z. Zdrojewski: Ocena występowania niedożywienia u pacjentów z twardziną układową. W: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katowice, 3-5 września 2014 r.: streszczenia, s. 45. PSM.

35. N. Buda, Ż. Smoleńska, W. Kosiak, Z. Zdrojewski: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc w diagnostyce włóknienia płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. W: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katowice, 3-5 września 2014 r.: streszczenia: s. 27. PSM.

36. B. Buda, Ż. Smoleńska, M. Porzezińska, W. Kosiak, Z. Zdrojewski: Stopień ciężkości włóknienia płuc określany przy pomocy przezklatkowej ultrasonografii płuc. W: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katowice, 3-5 września 2014 r.: streszczenia: s. 28.PSM.

2013

1. B. Biernat, A. Matyjasek, J. Stańczak: The seroprevalence of antibodies against spotted fever group rickettsiae among forestry workers from northern Poland. Ann. Parasitol. 2013; vol. 59, suppl., s. 112. The XXIIIth Congress of the Polish Parasitological Society, Szklarska Poręba-Piechowice, 4-7 September 2013 : abstracts. PSC.

2. A. Ćwiklińska, A. Fijałkowska, J. Skibicka, A. Strzelecki, M. Wróblewska: Rozpoznawalność elementów osadu moczu w EQA. Diagn. Lab. 2013; vol. 49, nr 3, s. 309. XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – zbiór streszczeń. PSC.

3. A. Ćwiklińska, J. Skibicka, A. Fijałkowska, B. Kortas-Stempak, A. Strzelecki, Z. Zdrojewski: Rozpoznawalność elementów osadu moczu w polskich laboratoriach : analiza wyników programu zewnętrznej oceny jakości w latach 2009-2013. The identification of urine sediment particles in Polish laboratories : analysis of the external quality assessment program results in 2009-2013. Diagn. Lab. 2013; vol. 49, nr 4, s. 377-387, streszcz. ang., pol. ARP.

4. Z. Zdrojewski: Hiperurykemia i dna moczanowa u biorców przeszczepu nerki. Hyperuricemia and gout in kidney transplant recipients. Forum Nefrol. 2013; t. 6, nr 2, s. 97-104, bibliogr. 23 poz., streszcz. ang., pol. ARP.

5. Z. Zdrojewski: Mykofenolan mofetilu w leczeniu zapaleń naczyń. Mycophenolate mofetil for treatment of vasculitides. Forum Nefrol. 2013; t. 6, nr 1, s. 55-62, streszcz. ang., pol. ARP.

6. W. Wołyniec, Z. Wołyniec, A. Prkowska-Ptasińska, Ż. Smoleńska, J. Wypych, H. Storoniak, B.Rutkowski: Skrobiawica AA: choroba wyleczalna : opis przypadków. AA amyloidosis: a curable disease : case reports. Forum Nefrol. 2013; t. 6, nr 2, s. 105-111, streszcz. ang., pol. ARP.

7. N. Buda, A. Hajduk, Z. Zdrojewski: Przyłóżkowe badanie ultrasonograficzne w diagnostyce pacjenta geriatrycznego : doświadczenia własne. Bedside ultrasonography in the diagnosis of geriatric patients : own experience. Geriatria 2013; R. 7, nr 3, s. 165-169, streszcz. pol., ang. ARP.

8. M. Ziętkiewicz, Z. Czuszyńska, M. Wysocka, A. Lesner, Z. Zdrojewski: Aktywność proteinazy 3 u chorych z ziarniakiem Wegenera i mikroskopowym zapaleniem naczyń oznaczana przy pomocy fluorogenicznych substratów proteinazy 3 : badanie pilotażowe. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Sopot, 12-14 września 2013. PSM.

9. N. Buda, W. Kosiak, Z. Zdrojewski: Monitorowanie śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej przy pomocy przezklatkowej ultrasonografii płuc : opis przypadku. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa IV Krajowe Spotkania Reumatologiczne, Sopot, 12-14 września 2013. PSM.

10. Z. Zdrojewski: Biopsja nerki. Nefrologia i leczenie nerkozastępcze : praktyczny przewodnik / pod red. Bolesława Rutkowskiego. Gdańsk : Via Medica, 2013, S. 97-107. RKS.

11. N. Buda, W. Kosiak, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski: Transthoracic lung ultrasound in the monitoring of interstitial lung disease: a case of scleroderma. Pol. Arch. Med. Wewn. 2013; t. 123, nr 12, s. 713-714. ARP.

12. Ż. Smoleńska, M. Bilińska, H. Kujawska-Danecka, Z. Zdrojewski: Obwodowy układ nerwowy w pierwotnym zespole Sjögrena. Peripheral nervous system in primary Sjögren’s syndrome. Reumatologia 2013; t. 51, nr 3, s. 202-209, pol., ang. ARP.

13. M. Porzezińska, N. Buda, M. Osowicka, W. Kosiak, R. Rzepko, E. Radzikowska, J. M. Słomiński, E. Jassem: Transthoracic lung ultrasonography in pulmonary alveolar proteinosis : case report. Sarcoidosis Vasc. Diffuse Lung Dis. 2013; vol. 30, nr 4, s. 317-320, streszcz. ang. ARZ.

14. A. Dębska-Ślizień, J. Gałkowska, B. Bułło-Piontecka, A. Chamienia,, E. Król, M. Lichodziejewska-Niemierko, S. Lizakowski, M. Renke, P. Rutkowski, Z. Zdrojewski, B. Rutkowski: Ciąża po przeszczepieniu nerki : doświadczenia jednego ośrodka i przegląd piśmiennictwa. Pregnancy after kidney transplantation : a single centre experience and review of the literaturę. XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Bydgoszcz, 28-30.11.2013 : streszczenia. PSM.

2012

1. Z. Heleniak: The plasma level of asymmetric dimethylarginine in patient with nondiabetic proteinuria (Dokument elektroniczny). W: 20th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, Gdańsk, 19-21 April 2012; S. 180, CD-ROM, (PSZ).

2. Ż. Smoleńska: Manifestacje kliniczne SLE. W: 8. Akademia Dermatologii i Alergologii, Ustka 2012 : program i streszczenia referatów / red. nauk. Roman Nowicki, Kraków : Instytut Dermatologii, 2012, S. 54-55, (PSZ).

3. Z. Czuszyńska: Różne oblicza Zespołu Sjögrena. W: 8. Akademia Dermatologii i Alergologii, Ustka 2012 : program i streszczenia referatów / red. nauk. Roman Nowicki, Kraków : Instytut Dermatologii, 2012, S. 56-57, (PSZ).

4. Z. Zdrojewski: Współczesne leczenie SLE. W: 8. Akademia Dermatologii i Alergologii, Ustka 2012 : program i streszczenia referatów / red. nauk. Roman Nowicki, Kraków : Instytut Dermatologii, 2012, S. 55-56, (PSZ).

5. J. Pawłowska, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski, J. M. Witkowski, E. Bryl: Early undifferentated arthritis – early rheumatoid arthritis – established rheumatoid arthritis – differences in CD4+ T lymphocyte subpopulations. W: 8th International Congress on Autoimmunity, Granada, Spain, May 9-13, 2012, (ZSZ).

6. S. Lizakowski, L. Tylicki, M. Renke, P. Rutkowski, Z. Heleniak, M. Sławińska-Morawska, E. Aleksandrowicz-Wrona, S. Małgorzewicz, B. Rutkowski: Aliskiren and perindopril reduce the levels of transforming growth factor-β in patients with non-diabetic kidney disease. Am. J. Hypertens. 2012; vol. 25, nr 6, s. 636-639, (ARZ).

7. M. Ziętkiewicz, A. Hajduk, A. Wojteczek, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Zespół aktywacji makrofagów : opis trzech przypadków. Macrophage activations syndrome : report on three cases. Ann. Acad. Med. Stetin. 2012; t. 58, nr 1, s. 54-60, (ARP).

8. Ż. Smoleńska, J. Pawłowska, Z. Zdrojewski, A. Daca, E. Bryl: Increased percentage of CD8+CD28- T cells correlates with clinical activity in primary Sjögren’s syndrome. Cell. Immunol. 2012; vol. 278, nr 1/2, s. 143-151, (ARZ).

9. K. Komorowska-Jagielska, Z. Heleniak, M. Lichodziejewska-Niemierko, B. Rutkowski: Ropień nadtwardówkowy okolicy lędźwiowej w przebiegu posocznicy odcewnikowej u chorego dializowanego otrzewnowo. Epidural abscess of the lumbar area caused by catheter sepsis in peritoneal dialysis patient. Forum Nefrol. 2012; t. 5, nr 1, s. 37-43, (ARP).

10. S. Lizakowski, L. Tylicki, M. Renke, P. Rutkowski, Z. Heleniak, M. Sławińska-Morawska, E. Aleksandrowicz, W. Łysiak-Szydłowska, B. Rutkowski. Effect of aliskiren on proteinuria in non-diabetic chronic kidney disease : a double-blind, crossover, randomised, controlled trial. Int. Urol. Nephrol. 2012; vol. 44, nr 6, s. 1763-1770, (ARZ).

11. J. Pawłowska, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski, J. M. Witkowski, E. Bryl: Changes in proliferation kinetics of T cells : a new predictive cellular biomarkers for early rheumatoid arthritis? J. Clin. Immunol. 2012; vol. 32, nr 5, s. 991-999, (ARZ).

12. K. A. Lisowska, A. Dębska-Ślizień, A. Jasiulewicz, Z. Heleniak, E. Bryl, J.M. Witkowski: Hemodialysis affects phenotype and proliferation of CD4-positive T lymphocytes. J. Clin. Immunol. 2012; vol. 32, nr 1, s.189-200, (ARZ).

13. L. Tylicki, S. Lizakowski, P. Rutkowski, M. Renke, B. Sulikowska, Z. Heleniak, R. Donderski, R. Bednarski, M. Przybylska, J. Manitius, B. Rutkowski: The enhanced renin-angiotensin-aldosteron system pharmacological blockade : which is the best? Kidney Blood Press. Res. 2012; vol. 36, nr 1, s. 335-343, (ARZ).

14. K. Nowicka-Sauer, Z. Czuszyńska, M. Majkowicz, Ż. Smoleńska, K. Jarmoszewicz, M. Olesińska, J. Siebert: Neuropsychological assessment in mixed connective tissue disease: comparison with systemic lupus erythematosus. Lupus 2012; vol. 21, nr 9, s. 927-933, (ARZ).

15. Z. Heleniak, B. Białobrzeska, B. Rutkowski: Ocena wiedzy nefrologicznej u uczestników Światowego Dnia Nerek w latach 2010-2011 w ośrodku gdańskim. The assessment of nephrological knowledge of participants of World Kidney Day in Gdansk Center in 2010 and 2011 year. Nefrol. Dializoter. Pol. 2012; t. 16, nr 2, s. 85-88, (ARP).

16. S. Lizakowski, L. Tylicki, P. Rutkowski, M. Renke, B. Sulkowska, R. Donderski, R. Bednarski, Z. Heleniak, M. Przybylska, J. Manitius, B. Rutkowski: The effect of various types of the renin-angiotensin-aldosteron system blockade on proteinuria in chronic non-diabetic kidney disease: a double-blind cross-over randomised controlled trial. Nephrol. Dial. Transplant. 2012; vol. 27, suppl. 2, s. ii109, 49th ERA-EDTA Congress, Paris, France, May 24-27, 2012, (ZSZ).

17. Ż. Smoleńska, J. Pawłowska, A. Daca, M. Soroczyńska-Cybula, J. M. Witkowski, E. Bryl: Disease activity in patients with long-lasting rheumatoid arthritis is associated with changes in peripheral blood lymphocyte subpopulations. Pol. Arch. Med. Wewn. 2012; vol. 122, nr 12, s. 591-598, (ARP).

18. M. Napora, A. Graczykowska, K. Próchniewska, Z. Zdrojewski, A. Całka, J. Górny, T. Stompór: Relationship between serum asymmetric dimethylarginine and left ventricular structure and function in patients with end-stage renal disease treated with hemodialysis. Pol. Arch. Med. Wewn. 2012; vol. 122, nr 5, s. 226-234, (ARP).

19. O. Kowal-Bielecka, Ż. Smoleńska: Nadciśnienie płucne w przebiegu twardziny układowej. Pulmonary hypertension associated with systemic sclerosis. Post. Nauk Med. 2012; t. 25, nr 2, s. 140-145, (ARP).

20. H. Kujawska-Danecka, J. Sein Anand, Z. Zdrojewski: Sezonowość w ostrych zatruciach ksenobiotykami. Seasonality in acute intoxication with ksenobiotics. Przegl. Lek. 2012; t. 69, nr 8, s. 451-454, (ARP).

21. H. Kujawska-Danecka, J. Sein Anand, Z. Zdrojewski: Wybrane aspekty socjologiczne u pacjentów po zamierzonym zatruciu ksenobiotykami. Selected sociological aspects in patients intentionally intoxicated with xenobiotics. Przegl. Lek. 2012; t. 69, nr 8, s. 447-450, (ARP).

22. A. Masiak, Z. Zdrojewski: Analiza przeżycia chorych z ziarniniakowatością Wegenera na podstawie materiału klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Reumatologia 2012; vol. 50, nr 4, supl. 1, s. S 112, (PSZ).

23. M. Olesińska, Z. Czuszyńska, A. Felis-Giemza, K. Walkiewicz-Pielaszek, A. Paradowska-Gorycka, L. Rutkowska-Sak, E. Więsik-Szewczyk, Z. Zdrojewski: Ocena aktywności choroby u pacjentów z mieszaną chorobą tkanki łącznej. Reumatologia 2012; vol. 50, nr 4, supl. 1, s. S 110, IX Środkowoeuropejski Kongres Reumatologiczny i III Krajowe Spotkanie Reumatologiczne, Kraków, 1-3 września 2012 roku, (PSZ).

24. N. Buda, A. Wojteczek, W. Kosiak, Z. Zdrojewski: Przezklatkowa ultrasonografia płuc w diagnostyce włóknienia płuc w przebiegu twardziny układowej. Reumatologia 2012; vol. 50, nr 4, supl. 1, s. S 99, IX Środkowoeuropejski Kongres Reumatologiczny i III Krajowe Spotkanie Reumatologiczne, Kraków, 1-3 września 2012 roku, (PSZ).

25. Ż. Smoleńska, J. Pawłowska, Z. Zdrojewski: Rola limfocytów T w patomechanizmie pierwotnego zespołu Sjögrena. Reumatologia 2012; t. 50, nr 1, s. 45-51, (ARP).

26. A. Hajduk, Ż. Smoleńska, K. Nowicka-Sauer, Z. Zdrojewski: Zespoły neuropsychiatryczne u chorych na toczeń rumieniowaty układowy. Neuropsychiatric syndromes in systemic lupus erythematosus patients. Reumatologia 2012; t. 50, nr 6, s. 493-500, (ARP).

27. A. Felis-Giemza, M. Olesińska, K. Walkiewicz-Pielaszek, A. Paradowska-Gorycka, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Zmęczenie u chorych na mieszaną chorobę tkanki łącznej (MCTD). Reumatologia 2012; vol. 50, nr 4, supl. 1, s. S 81, IX Środkowoeuropejski Kongres Reumatologiczny i III Krajowe Spotkanie Reumatologiczne, Kraków, 1-3 września 2012 roku, (PSZ).

28. Ż. Smoleńska, J. Pawłowska, E. Bryl, Z. Zdrojewski: Zmiany w liczbie limfocytów T CD28-negatywnych u pacjentów z zespołem suchości, ze szczególnym uwzględnieniem pierwotnego zespołu Sjögrena. Reumatologia 2012; vol. 50, nr 4, supl. 1, s. S 77, IX Środkowoeuropejski Kongres Reumatologiczny i III Krajowe Spotkanie Reumatologiczne, Kraków, 1-3 września 2012 roku (PSZ).

29. Z. Zdrojewski: Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne nefropatii toczniowej. W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecińsko-Poznańskie Spotkania Reumatologiczne, Kołobrzeg, 24-26 maja 2012 r., S. 39, (PSZ).

30. Z. Czuszyńska, M. Marzec, A. Masiak, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski: Przewlekłe zakażenie Chlamydia pneumoniae : dylematy diagnostyczne i terapeutyczne. W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecińsko-Poznańskie Spotkania Reumatologiczne, Kołobrzeg, 24-26 maja 2012 r., S. 14, (PSZ).

31. H. Kujawska-Danecka, A. Masiak, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Zajęcie obwodowego układu nerwowego w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecińsko-Poznańskie Spotkania Reumatologiczne, Kołobrzeg, 24-26 maja 2012 r., S. 21, (PSZ).

32. M. Ziętkiewicz, A. Hajduk, A. Wojteczek, M. Marzec, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Zespół aktywacji makrofagów : opis trzech przypadków. W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczecińsko-Poznańskie Spotkania Reumatologiczne, Kołobrzeg, 24-26 maja 2012 r., S. 41, (PSZ).

33. S. Lizakowski, L. Tylicki, P. Rutkowski, M. Renke, B. Sulikowska, R. Donderski, R. Bednarski, Z. Heleniak, M. Przybylska, J. Manitius, B. Rutkowski: Farmakologiczna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron : która najlepsza? (Dokument elektroniczny). W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Olsztyn – Ryn, 14-16 czerwca 2012: S. 77: CD-ROM
(PSZ).

34. Z. Heleniak, M. Kończalska, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski: Nawrót choroby Schönleina-Henocha u pacjentki po transplantacji nerki : opis przypadku (Dokument elektroniczny). W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Olsztyn – Ryn, 14-16 czerwca 2012: S. 35: CD-ROM
(PSZ).

35. Z. Heleniak, A. Walerzak, K. Komorowska-Jagielska, A. Dębska-Ślizień, B. Rutkowski: Ocena wiedzy nefrologicznej u uczestników Światowego Dnia Nerek w 2012 roku (Dokument elektroniczny). W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Olsztyn – Ryn, 14-16 czerwca 2012: S. 61: CD-ROM, (PSZ).

36. A. Masiak: Analiza obrazu klinicznego chorych z ziarniniakowatością Wegenera w oparciu o materiał kliniczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. (Gdański Uniwersytet Medyczny): Gdańsk, 2012: 119 k. Rozpr. dokt. Promotor: prof. dr hab. med. B. Rutkowski, (DR).

2011

1. Z. Zdrojewski: Wtórna amyloidoza AA : nadal ważny problem interdyscyplinarny. W: 7. Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka: program i streszczenia referatów / red. nauk. R. Nowicki. Kraków : Instytut Dermatologii, 2011, S. 48, (PSZ).

2. J.M. Witkowski, M. Soroczyńska-Cybula, Ż. Smoleńska, E. Bryl: Arthritis and ageing: similarities and differences in CD28-associated gene usage by healthy elderly and rheumatoid arthritis patients’ CD4+ lymphocytes. Clin. Exp. Rheumatol. 2011; vol. 29, nr 1, s. 162. CORA : Controversies in Rheumatology and Autoimmunity, Florence, Italy, 2011, (ZSZ).

3. J. Pawłowska, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski, J.M. Witkowski, E. Bryl: Do changes in lymphocytes subpopulations can be helpful for distinguish patients with undifferenti: atedarthritis? Clin. Exp. Rheumatol. 2011; vol. 29, nr 1, s. 205. CORA : Controversies in Rheumatology and Autoimmunity, Florence, Italy, 2011, (ZSZ).

4. A. Daca, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, J.M. Witkowski, E. Bryl: Is SLEDAI or SLAM scale a better correlate of T cell activation in systemic lupus erythematosus patients? Clin. Exp. Rheumatol. 2011; vol. 29, nr 1, s. 179. CORA : Controversies in Rheumatology and Autoimmunity, Florence, Italy, 2011, (ZSZ).

5. K. Nowicka-Sauer, Z. Czuszyńska, Ż. Smoleńska, J. Siebert: Neuropsychological assessment in systemic lupus erythematosus patients: clinical usefulness of first-choice diagnostic tests in detecting cognitive impairment and preliminary diagnosis of neuropsychiatric lupus. Clin. Exp. Rheumatol. 2011; vol. 29, nr 2, s. 299-306, (ARZ).

6. E. Bryl, J. Pawłowska, A. Daca, Ż. Smoleńska, J.M. Witkowski: Two faces of CD4+ T cells in rheumatoid arthritis: activation or suppression? Clin. Exp. Rheumatol. 2011; vol. 29, nr 1, s. 164. CORA : Controversies in Rheumatology and Autoimmunity, Florence, Italy, 2011, (ZSZ).

7. A. Dubaniewicz, M. Śmigielska, S. Nowakowski, Ż. Smoleńska, p. Deeg, J.M. Słomiński, J. Siebert: Receptory Fcγ: potencjalne biomarkery w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego układowego? Fcγ receptors: potential biomarkers for diagnosis of rheumatoid arthritis and systemic lupus erythromatosus. Forum Med. Rodz. 2011; t. 5, nr 1, s. 57-68, bibliogr. 26 poz., (streszcz. pol., ang. ARP).

8. H. Kujawska-Danecka: Wybrane kliniczne i psychospołeczne aspekty ostrych zatruć ze szczególnym uwzględnieniem zatruć samobójczych na podstawie analizy pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii Klinicznej w latach 2002-2005 : rozprawa doktorska. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2011, 181, 3 k. : il., tab.., (streszcz. pol. DR).

9. A. Daca, Z. Czuszyńska, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski, J.M. Witkowski, E. Bryl: Two systemic lupus erythematosus (SLE) global disease activity indexes – the SLE Disease Activity Index and the Systemic Lupus Activity Measure – demonstrate different correlations with activation of peripheral blood CD4+ T cells. Human Immunol. 2011; vol. 72, nr 12, s. 1160-1167, (streszcz. ang. ARZ).

10. M. Soroczyńska-Cybula, E. Bryl, Ż. Smoleńska, J.M. Witkowski: Varying expression of four genes sharing a common regulatory sequence may differentiate rheumatoid arthritis from ageing effects on the CD4+ lymphocytes. Immunology 2011; vol. 132, nr 1, s. 78-86, (streszcz. ang. ARZ).

11. J. Pawłowska, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski, J.M. Witkowski, E. Bryl: In search for new, innovative tools helping to distinguish early rheumatoid arthritis (RA) from non-RA patients. Inflamm. Res. 2011; vol. 60, suppl. 1, s. S188. 10th World Congress on Inflammation, Paris, France, 2011, (book of abstracts ZSZ).

12. A. Kuchta, A. Pacanis, B. Kortas-Stempak, A. Ćwiklińska, M. Ziętkiewicz, M. Renke, B. Rutkowski: Estimation of oxidative stress markers in chronic kidney disease. Kidney Blood Press. Res. 2011; vol. 34, nr 1, s. 12-19, (streszcz. ang. ARZ).

13. Z. Zdrojewski: Nerki w chorobach autoimmunologicznych. The kidney in autoimmune diseases. Post. Nauk Med. 2011; t. 24, supl., s. 51-61, (streszcz. pol. ang. ARP).

14. J. Markiewicz, A. Strzelecki, E.A. Lakomy, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Choroba Stilla czy toczeń rumieniowaty układowy u młodego dorosłego pacjenta : wątpliwości diagnostyczne. Still’s disease or systemic lupus erythematosus in a young adult patient: diagnostic doubts. Przegl. Lek. 2011; vol. 68, nr 4, s. 239-241, (streszcz. pol., ang. ARP).

15. Z. Czuszyńska, A. Mital, Z. Zdrojewski: Hemofilia nabyta w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. Acquired haemophilia in a patient with systemic lupus erythematosus. Reumatologia 2011; t. 49, nr 1, s. 66-70, (streszcz. pol., ang. ARP).

16. M. Olesińska, A. Felis-Giemza, K. Walkiewicz-Pielaszek, Z. Czuszyńska: Mieszana choroba tkanki łącznej: 40 lat historii. Mixed connective tissue disease: 40 years of history. Reumatologia 2011; t. 49, nr 5, s. 366-371, (streszcz. pol., ang. ARP).

17. A. Masiak, Z. Zdrojewski: Czynniki wpływające na przeżycie chorych z ziarniniakowatością Wegenera na podstawie materiału UCK w Gdańsku. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011, (PSZ).

18. Z. Zdrojewski: Ogólnoustrojowe znaczenie hiperurykemii. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011, S.142, (PSZ).

19. E. Bryl, A. Daca, M. Soroczyńska-Cybula, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski, J.M. Witkowski: Różna kinetyka proliferacji limfocytów krwi obwodowej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i toczniem rumieniowatym układowym : daje możliwość różnicowania przy wątpliwościach diagnostycznych, niezależnie od leczenia lekami modyfikującymi aktywność choroby. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011, S. 157, (PSZ).

20. A. Daca, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski, J.M. Witkowski, E. Bryl: Skale SLAM i SLEDAI jako narzędzia pomiaru aktywności układu odpornościowego. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 11-14 czerwca 2011, S. 191, (PSZ).

21. Z. Czuszyńska, A. Wojteczek, K. Wierzba, Z. Zdrojewski, J. Kulczycka: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu twardziny układowej. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011, S. 194, (PSZ).

22. J. Pawłowska, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski, J.M. Witkowski, E. Bryl: W poszukiwaniu innowacyjnych biomarkerów różnicowania wczesnych postaci reumatoidalnego zapalenia stawów od innych układowych chorób tkanki łącznej. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011, S. (PSZ).

23. E. Bryl, A. Daca, Z. Czuszyńska, J. Pawłowska, Ż. Smoleńska, J.M. Witkowski: Zaburzona równowaga między aktywowanymi i regulatorowymi limfocytami CD4+ u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i reumatoidalnym zapaleniem stawów. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011, S. 154, (PSZ).

24. Z. Zdrojewski: Zajęcie nerek w chorobach reumatycznych. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011, S. 104-105, (PSZ).

25. A. Hajduk, Ż. Smoleńska, H. Kujawska-Danecka, Z. Zdrojewski: Zespół aktywacji makrofagów u 34-letniej pacjentki z chorobą Stilla. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011: materiały zjazdowe, S. 184, (PSZ).

26. Ż. Smoleńska, J. Pawłowska, E. Bryl, A. Daca, Z. Zdrojewski: Zmiany subpopulacji limfocytów T pozbawionych ekspresji cząsteczki CD28 w pierwotnym zespole Sjögrena. W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 2011, S. 156, (PSZ).

2010

1. A. Stencel, A. Pacanis, B. Kortas-Stempak, A. Ćwiklińska, M. Wróblewska, B. Rutkowski, M. Ziętkiewicz, M. Renke: Estimation of oxidative stress markers and their connection with atherosclerosis risk factors in chronic kidney disease patients [dokument elektroniczny]. W: 78th EAS Congress, Hamburg, Germany, 20-23 June, 2010, S. 248, (ZSZ).

2. M. Renke, L. Tylicki, P. Rutkowski, A. Neuwelt, W. Larczyński, M. Ziętkiewicz, E. Aleksandrowicz, W. Łysiak-Szydłowska, B. Rutkowski: Atorvastatin improves tubular status in non-diabetic patients with chronic kidney disease : placebo controlled, randomized, cross-over study. Acta Biochim. Pol. 2010; vol. 57, nr 4, s. 547-552, (streszcz. ang. ARP).

3. S. Tukaj, A. Kotlarz, A. Jóźwik, Ż. Smoleńska, E. Bryl, J.M. Witkowski, B. Lipińska: Cytokines of the Th1 and Th2 type in sera of rheumatoid arthritis patients : correlations with anti-Hsp40 immune response and diagnostic markers. Acta Biochim. Pol. 2010; vol. 57, nr 3, s. 327-332, (streszcz. ang. ARP).

4. M. Renke, L. Tylicki, P. Rutkowski, N. Knap, M. Ziętkiewicz, A. Neuwelt, E. Aleksandrowicz, W. Łysiak-Szydłowska, M. Woźniak, B. Rutkowski: Effect of pentoxifylline on proteinuria, markers of tubular injury and oxidative stress in non-diabetic patients with chronic kidney disease : placebo controlled, randomized, cross-over study. Acta Biochim. Pol. 2010; vol. 57, nr 1, s. 119-123, (streszcz. ang. ARP).

5. Z. Zdrojewski: Amyloidoza w chorobach reumatycznych. Amyloidosis in rheumatic diseases. Ann. Acad. Med. Stetin. 2010; t. 56, Suppl. 1, s. 7-15, (streszcz. pol., ang. SUP).

6. Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Manifestacja kliniczna choroby Takayasu w materiale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Clinical manifestations of Takayasu’s arteritis seen at the University Medical Center in Gdańsk. Ann. Acad. Med. Stetin. 2010; t. 56, Suppl. 1, s. 95-98, (streszcz. pol., ang. SUP).

7. M. Ziętkiewicz, Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski: Zajęcie przewodu pokarmowego w toczniu rumieniowatym układowym: opis przypadku. Gastrointestinal manifestations of systemic lupus erythematosus: case report. Ann. Acad. Med. Stetin. 2010; t. 56, Suppl. 1, s. 52-57, (streszcz. pol., ang. SUP).

8. S. Tukaj, A. Kotlarz, A. Jóźwik, Ż. Smoleńska, E. Bryl, J.M. Witkowski, B. Lipińska: Hsp40 proteins modulate humoral and cellular immune response in rheumatoid arthritis patients. Cell Stress Chaperon. 2010; vol. 15, nr 5, s. 555-566, (streszcz. ang. ARZ).

9. J. Pawłowska, Ż. Smoleńska, A. Daca, J.M. Witkowski, E. Bryl: Older age of rheumatoid arthritis onset is associated with higher activation status of peripheral blood CD4+ T cells and disease activity. Clin. Exp. Immunol. 2010; vol. 163, s. 157-164, (streszcz. ang. ARZ).

10. Z. Zdrojewski: Zapobieganie ostremu uszkodzeniu nerek. Prevention of acute kidney injury. Forum Nefrol. 2010; t. 3, nr 4, s. 243-251, (streszcz. ang., pol. ARP).

11. M. Ziętkiewicz: Aktywność paraoksonazy 1 i stężenie oksydacyjnie zmodyfikowanych lipoprotein o niskiej gęstości u chorych z zespołem nerczycowym: praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010, 83 k., (streszcz. pol. DR).

12. Ż. Smoleńska: Badanie zmian fenotypu powierzchni limfocytów u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010, 65 k., (streszcz. pol., ang. DR).

13. Ż. Smoleńska, Z. Zdrojewski: Odmienności w przebiegu chorób reumatycznych u osób w podeszłym wieku. Differences in the clinical courses of rheumatic diseases of elderly patients. Gerontol. Pol. 2010; t. 18, nr 4, s. 107-113, (streszcz. ang., pol. ARP).

14. J. Pawłowska, A. Daca, Ż. Smoleńska, M. Soroczyńska-Cybula, J.M. Witkowski, E. Bryl: Is patients’ age or age at disease onset more informative regarding immunological status and disease activity in rheumatoid arthritis patients? Int. Immunol. 2010; vol. 22, suppl. 1. 14th International Congress of Immunology, Kobe, Japan, 2010, (ZSZ).

15. A. Daca, Ż. Smoleńska, Z. Czuszyńska, J.M. Witkowski, E. Bryl: Zmiany fenotypowe i czynnościowe limfocytów T CD4+ u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, ze szczególnym uwzględnieniem limfocytów T regulatorowych. W: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 2010, S. 25, (PSZ).

16. W. Wołyniec, Z. Zdrojewski: Badania przed transplantacją. W: Jak żyć z przeszczepioną nerką : poradnik dla pacjentów i ich bliskich Wyd. 2 / pod red. A. Dębskiej-Ślizień, Z. ŚLedzińskiego, B. Rutkowskiego. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2010, S. 17-21, (RKS).

17. Z. Heleniak, B. Białobrzeska, B. Rutkowski: Ocena ciśnienia tętniczego i badanie ogólne moczu u uczestników Światowego Dnia Nerek 2009 w Gdańsku. Evaluation of blood pressure and urine examination in participants of Word Kidney Day 2009 in Gdańsk. Med. Biol. Sci. 2010; t. 24, supl. 1, s.154, X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Bydgoszcz, 26-29.05.2010, (streszcz. pol. ang.,PSZ).

18. S. Lizakowski, M. Sławińska-Morawska, Z. Heleniak, L. Tylicki, M. Renke, P. Rutkowski, B. Rutkowski: Wpływ aliskirenu na białkomocz u chorych z niecukrzycową chorobą nerek. The influence of aliskiren on proteinuria in patients with non-diabetic chronic kidney disease. Med. Biol. Sci. 2010; t. 24, supl. 1, s. 24-25. X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Bydgoszcz, 2010, (streszcz. pol. ang. PSZ).

19. M. Renke, L. Tylicki, P. Rutkowski, N. Knap, M. Ziętkiewicz, E. Aleksandrowicz, W. Łysiak-Szydłowska, M. Woźniak, B. Rutkowski: Wpływ pentoksyfiliny na białkomocz, wskaźniki uszkodzenia cewek nerkowych i stresu oksydacyjnego u pacjentów z niecukrzycową przewlekłą chorobą nerek : badanie randomizowane, krzyżowe, kontrolowane placebo. The effect of pentoxifylline on proteinuria, markers of tubular injury and oxidative stress in non-diabetic patients with chronic kidney disease : placebo controlled, randomized, cross-over study. Med. Biol. Sci. 2010; t. 24, supl. 1, s.57-59. X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Bydgoszcz, 2010, (streszcz. pol. ang. PSZ).

20. M. Nowicki, B. Rutkowski, M. Myśliwiec, R. Grenda, K. Bidas, G. Bogdanowicz, K. Ciechanowski, S. Czekalski, A. Dębska-Ślizień, M. Durlik, M. Klinger, A. Książek, A. Oko, J. Manitius, T. Stompór, W. Sułowicz, A. Więcek, Z. Zdrojewski, D. Zwolińska: Stanowisko Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia powiłań mineralnych i kostnych przewlekłej choroby nerek (PChN-PMK). Position statement of the Polish Nephrology Consultants’ Working Group on the diagnosis and treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorders (CKD-MBD). Nefrol. Dializoter. Pol. 2010; t. 14, nr 1, s. 1-5, (streszcz., pol., ang. ARP).

21. B. Bułło, B. Rutkowski, Z. Zdrojewski, A. Wielgosz, A. Bąkowska, K. Jaśkiewicz: Wieloletnia obserwacja kliniczna chorych z aktywną nefropatią toczniową i zespołem nerczycowym leczonych dożylnymi pulsami cyklofosfamidu: doświadczenia jednego ośrodka. Long-term clinical observations of patients with active lupus nephropathy with nephrotic syndrome treated using intravenous pulses of cyclophosphamide: experience of a single centre. Nefrol. Dializoter. Pol. 2010; t. 14, nr 2, s. 43-50, (streszcz. pol., ang. ARP).

22. A. Masiak, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski: Zespół Sjögrena u nosicielki mutacji genu CFTR : opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Sjögren’s syndrome in patient with CFTR mutation gene : case report and review of literature. Reumatologia 2010; t. 48, nr 3, s. 194-197, (streszcz. pol., ang. ARP).

2009

1. Z. Zdrojewski, R. Ciechanowicz: Objawy alarmowe w geriatrii. Red flags in geriatrics. Essentia Med. 2009, nr 4, s. 22-35 (streszcz. pol., ang. ARP).

2. Z. Zdrojewski: Nerki u osób w podeszłym wieku. W: Nefrologia / pod red. Michała Myśliwca, Warszawa : Medical Tribune Polska, 2009, S. 467-479. Wielka Interna. Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk. T. 1. (RKS).

3. Z. Heleniak, Z. Zdrojewski, B. Rutkowski: Co nefrolog powinien wiedzieć o zespole antyfosfolipidowym? What the nephrologist should know about antiphospholipid syndrome? Pol. Merk. Lek. 2009; t. 26, nr 153, s. 215-219, (streszcz. ang., pol. ARP).

4. Z. Chodorowski, J.S. Anand, A. Hajduk, M. Wiśniewski: Cukrzyca a kolizje w ruchu drogowym. Przegl. Lek. 2009; t. 66, nr 6, s. 350-351, (streszcz. pol., ang. ARP).

5. E. Grunholz, I. Rybakowska, J. S. Anand, Z. Chodorowski, W. Waldman, K. Kaletha:
Hipercholesterolemia wśród pacjentów Oddziału i Przychodni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Hipercholesterolaemia among patients of the Cardiology Ward of the Regional Hospital in Wejherowo. Przegl. Lek. 2009; t. 66, nr 6, s. 354-355, (streszcz. pol., ang. ARP).

6. Z. Chodorowski, R. Ciechanowicz, J.S. Anand: Niektóre aspekty zgonów samobójczych w latach 1980-1996. Some aspects of suicide in the years 1980-1996. Przegl. Lek. 2009; t. 66, nr 6, s. 277-278, (streszcz. pol., ang. ARP).

7. Z. Chodorowski, J.S. Anand, R. Ciechanowicz, R. Pawlaczyk, K. Jaśkiewicz: Tętniak rzekomy lewej komory serca o łagodnym przebiegu klinicznym. Mild clinical course of left ventricular pseudoaneurysm. Przegl. Lek. 2009; t. 66, nr 6, s. 348-349, (streszcz. pol., ang. ARP).

8. A. Staniszewska, P. Burda, W. Waldman, J. Sein Anand: Zależność pomiędzy stanem klinicznym chorych ostro zatrutych karbamazepiną a stężeniem leku w surowicy krwi. Correlation between carbamazepine level and clinical condition of acute poisoned patient. Przegl. Lek. 2009; t. 66, nr 6, s. 279-281, (streszcz. pol., ang. ARP).

9. Z. Chodorowski, K. Kaletha, M. Wiśniewski, J.S. Anand: Znaczne okresowe wahania zapotrzebowania na insulinę u chorych na cukrzycę typu 2. Significant periodical fluctuation of insulin requirement in patients with type 2 diabetes. Przegl. Lek. 2009; t. 66, nr 6, s. 337-338, (streszcz. pol., ang. ARP).

10. Ł. Marzec, Z. Zdrojewski, T. Liberek, E. Bryl, M. Chmielewski, J.M. Witkowski, B. Rutkowski: Expression of Hsp72 protein in chronic kidney disease patients. Scand. J. Urol. Nephrol. 2009; vol. 43, nr 5, s. 400-408, (streszcz. ang. ARZ).

11. A. Tarasiewicz, A. Dębska-Ślizień, J. Konopa, Z. Zdrojewski, B. Rutkowski: Rapamycin as a therapy of choice after renal transplantation in a patient with tuberous sclerosis complex. Transplant. Proc. 2009; vol. 41, nr 9, s. 3677-3682, (streszcz. ang. ARZ).

12. S. Małgorzewicz, Z. Heleniak, M. Lichodziejewska-Niemierko, D. Ogrodnik, B. Rutkowski, W. Łysiak-Szydłowska: ADMA concentration in relation to malnutrition-inflammation complex syndrome in PD patients [dokument elektroniczny]. W: World Congress of Nephrology, Milan, [Italy], May 22-26, 2009, (CD-ROM, ZSZ).

13. Z. Heleniak, Z. Zdrojewski, E. Aleksandrowicz, W. Łysiak-Szydłowska, B. Rutkowski: Asymmetric dimethylarginine in patients with nondiabetic proteinuria : preliminary results [dokument elektroniczny]. W: World Congress of Nephrology, Milan, [Italy], May 22-26, 2009, (CD-ROM, ZSZ).

Aktualizacja strony: 12.09.2023
Anna Matyjasek