Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych

Katedra i Klinika Reumatologii, Immunologii Klinicznej, Geriatrii i Chorób Wewnętrznych

Wydział Lekarski

PROFIL

Diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych oraz układowych chorób tkanki łącznej takich jak:

• reumatoidalne zapalenie stawów,

• toczeń rumieniowaty układowy,

• twardzina układowa,

• zespół Sjögrena,

• zapalenie wielomięśniowe i skórno mięśniowe,

• ciężkie powikłania narządowe w przebiegu układowych zapaleń naczyń takich jak ziarniniakowatość Wegenera,zespół Churga – Strauss i inne,

• rzadkie choroby reumatyczne takie jak: choroba Stilla, nawracające zapalenie chrząstek, choroba Ormonda, choroba Behçeta,choroba Takayasu oraz pierwotny i wtórny zespół antyfosfolipidowy,

• diagnostyka objawów reumatycznych w chorobach wewnętrznych i geriatrii.

Aktualizacja strony: 12.09.2023
Anna Matyjasek