Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Medycyny Rodzinnej  > Zakład Medycyny Rodzinnej

Zakład Medycyny Rodzinnej

Katedra Medycyny Rodzinnej

DYDAKTYKA

Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne:

  • na kierunku lekarskim

  • na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunkach studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, zdrowie publiczne.

  • szkolenia podyplomowe lekarzy

  • Współpraca międzyuczelniana z Politechniką Gdańską – Inżynieria Mechaniczno-Medyczna jako międzyuczelniany kierunek studiów –Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii
….

Wszelkie szczegółowe informacje na temat zajęć dostępne są w Extranecie GUMed.

Aktualizacja strony: 19.12.2023
Piotr Gutknecht, Bartosz Trzeciak