Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego  > Pracownia Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii

Pracownia Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Psychologia zdrowia

 1. ZAJĘCIA W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO PROGRAMU KSZTAŁCENIA:
  • Językoznawstwo (kierownik przedmiotu: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; prowadząca: dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska)
  • Podstawy psycholingwistyki i neurolingwistyki (kierownik przedmiotu: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; prowadząca: dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska)
  • Psychologia emocji i motywacji (współprowadząca: : mgr Justyna Urbańska-Grosz; przedmiot kierowany przez Zakład Badań nad Jakością Życia)
  • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży (współprowadząca: mgr Justyna Urbańska-Grosz; przedmiot kierowany przez Zakład Badań nad Jakością Życia)
 2. FAKULTETY REALIZOWANE W RAMACH ŚCIEŻKI NEUROPSYCHOLOGICZNEJ:
  • Diagnostyka różnicowa zaburzeń wzrokowo-przestrzennych (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek & mgr Rafał Sikorski; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Diagnostyka różnicowa zaburzeń pamięci (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek & mgr Rafał Sikorski)
  • Diagnostyka różnicowa dysfunkcji wykonawczych (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek & mgr Rafał Sikorski)
  • Neurologiczna i neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa chorób neurozwyrodnieniowych (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, lek. Radosław Piekarski & prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek)
  • Terapia neuropsychologiczna w ogniskowych uszkodzeniach mózgu (współprowadzący: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, mgr Rafał Sikorski; przedmiot kierowany przez Zakład Fizjologii Człowieka)
  • Różnicowanie psychogennych zaburzeń poznawczych oraz agrawacji i symulacji w badaniu neuropsychologicznym (współprowadząca: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; przedmiot kierowany przez Zakład Fizjologii Człowieka)
  • Sporządzanie opisu badania neuropsychologicznego i udzielania informacji zwrotnych o jego wynikach (współprowadząca: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; przedmiot kierowany przez Zakład Fizjologii Człowieka)
 3. FAKULTETY INNE:
  • Choroby neurologiczne uwarunkowane genetycznie w praktyce neuropsychologicznej (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Diagnostyka różnicowa zaburzeń językowych (dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska & dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Formy pracy psychoterapeutycznej z nastolatkiem leczonym psychiatrycznie (mgr Justyna Urbańska-Grosz, mgr Rafał Sikorski & dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek)
  • Objawy psychogenne w praktyce neurologicznej (kierownik przedmiotu: prof. dr hab. n.med. Jarosław Sławek, prowadzący: lek. Radosław Piekarski / dr n. med. Jarosław Dulski)
  • Podejście narracyjne w pracy psychologa (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Podstawy foniatrii i audiologii (kierownik przedmiotu: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; prowadząca: dr n. hum. Anna Walencik-Topiłko)
  • Podstawy logopedii i neurologopedii dla psychologów (kierownik przedmiotu: dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; prowadząca: dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Przesiewowa ocena funkcji poznawczych w różnych kontekstach klinicznych (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Psychoterapia w pracy z pacjentem neurologicznym (mgr Rafał Sikorski & dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Terapia neuropsychologiczna w schorzeniach zwyrodnieniowych OUN (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek & dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Wpływ substancji toksycznych na funkcjonowanie mózgu z perspektywy neurologa i neuropsychologa (mgr Rafał Sikorski, lek. Magdalena Kwaśniak-Butowska & dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek)
  • Wpływ zaburzeń psychicznych u członka rodziny na funkcjonowanie dziecka (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek)
  • Zaburzenia funkcji językowych w chorobach otępiennych (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek & dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii w neurorehabilitacji (mgr Rafał Sikorski & dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek)
  • Zastosowanie podejścia systemowego w pracy z pacjentem neurologicznym (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek; najbliższe zapisy: 2023/2024)
  • Żałoba w praktyce psychologicznej (dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek)
Aktualizacja strony: 16.01.2024
Rafał Sikorski