Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Biochemii Klinicznej  > Zakład Medycyny Laboratoryjnej

Zakład Medycyny Laboratoryjnej

Katedra Biochemii Klinicznej

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

Biochemia kliniczna/ II rok/ Dietetyka/ studia stacjonarne/ Wydział Nauk o Zdrowiu

Szczegółowy program nauczania:
1. Analityczne podstawy interpretacji badań laboratoryjnych
2. Udział laboratorium w przetaczaniu krwi. Powikłania w transfuzjologii.
3. Enzymatyczne i białkowe markery stanów chorobowych. Miopatie.
4. Patobiochemia i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń lipidowych
5. Patobiochemia i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń węglowodanowych. Patobiochemia alkoholizmu.
6. Patobiochemia i diagnostyka laboratoryjna wybranych zaburzeń endokrynologicznych.
7. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej.
8. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej.
9. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.
10. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hematologicznych.11. Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia
Efekty kształcenia:
- Poznanie zasad pobierania i postępowania z materiale do badań laboratoryjnych. Nabycie wiedzy o źródłach błędów oraz sposobach ich unikania. Zapoznanie się z organizacją laboratorium i obiegiem materiału.
- Zrozumienie podstawowych mechanizmów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz nabycie umiejętności interpretacji wyników badań laboratoryjnych w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej, kwasowo – zasadowej i wapniowo – fosforanowej.
- Umiejętność oceny lipidowych czynników ryzyka miażdżycy.
- Umiejętność interpretacji wyników badań laboratoryjnych w zawale serca.
- Umiejętność zastosowania i interpretacji wyników podstawowych hematologicznych i koagulologicznych badań laboratoryjnych. Znajomość podstaw transfuzjologii.

Aktualizacja strony: 08.04.2024
Hanna Myszkowska