Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej  > Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

DYDAKTYKA

W tajniki trudnego przedmiotu, jakim niewątpliwie jest immunologia, staramy się wprowadzić studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego GUMed oraz kierunku międzyuczelnianego – biotechnologii (UG-GUMed)

Prowadzone przedmioty:

 • “Podstawy Immunologii” dla II roku Wydziału Lekarskiego
 • “Immunologia” dla II roku Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego
 • “Basic Immunology” dla II roku Oddziału English Division Wydziału Lekarskiego
 • “Immunologia” dla II roku Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego
 • “Immunologia medyczna” dla IV roku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

  W naszym zakładzie wykonywane są również PRACE MAGISTERSKIE studentów m.in. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej czy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

  Przykładowe tematy prac magisterskich

 • Efektywność alternatywnej aktywacji makrofagów pochodzenia monocytarnego u dzieci z cukrzycą typu 1 w warunkach in vitro.
 • Wpływ interleukiny 33 na aktywność limfocytów T regulatorowych u chorych na cukrzycę typu 1 w warunkach in vitro.
 • Polimorfizm KL-VS genu KLOTHO u kobiet chorych na raka piersi.
 • Polimorfizm genu kodującego VEGF (-460 C>T) w cukrzycy typu 1.
 • Polimorfizm receptora estrogenowego α a ryzyko mikroangiopatii u dzieci z cukrzycą typu 1.
 • Odpowiedź Th17 w cukrzycy typu 1.
Aktualizacja strony: 03.06.2020
Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński