Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Immunologii Medycznej  > Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Katedra i Zakład Immunologii Medycznej

PROFIL

Procesy immunologiczne jakie zachodzą w naszym organizmie odgrywają znaczącą rolę we wszystkich aspektach naszego zdrowia i życia. Jednocześnie stawiają przed nami wiele aktualnych wyzwań, takich jak zrozumienie podłoża chorób autoimmunizacyjnych czy metabolicznych. Dlatego też nasze zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na immunopatogenezie chorób cywilizacyjnych XXI wieku – cukrzycy, chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym.

Cukrzyca

Badania nad cukrzycą typu 1 prowadzimy we współpracy z Katedrą i Kliniką Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMed. Głównie opierają się one na określeniu mechanizmów, zarówno komórkowych jak i molekularnych, zaangażowanych w rozwój reakcji zapalnej oraz na poszukiwaniu czynników przywracających homeostazę w układzie odpornościowym. W tym celu m.in. analizujemy różne subpopulacje limfocytów T pomocniczych określamy ilościowe i czynnościowe zaburzenia limfocytów T regulatorowych, a także badamy nieprawidłowości w produkcji cytokin i ich wpływie na komórki układu odpornościowego. Badamy też molekularne podłoże procesów zapalnych skupiając się na genach kodujących białka zaangażowane w przebieg reakcji immunologicznych.

Nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca

Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca prowadzimy we współpracy z Katedrą Medycyny Rodzinnej GUMed. Dotyczą one głównie powiązania tych chorób z komórkami progenitorowymi CD34+ oraz CD34+VEGFRII+. Szczególnie interesują nas czynniki odpowiedzialne za obserwowane zmiany w populacjach tych komórek. Staramy się także określić podłoże genetyczne odpowiedzialne za dysfunkcje komórek progenitorowych.

Jak to badamy i czym?

Badania prowadzone w naszej Pracowni przede wszystkim sprowadzają się do określenia wpływu aktywacji/supresji komórek układu odpornościowego na patomechanizm danej choroby. Osiągamy to m.in. dzięki:

 • ocenie fenotypu subpopulacji limfocytów T, monocytów, komórek dendrytycznych, komórek progenitorowych śródbłonka (cytometria przepływowa, izolacja i separacja immunomagnetyczna komórek)
 • ocenie stopnia aktywacji/supresji komórek poprzez analizę produkowanych przez nie białek cytoplazmatycznych – cytokin i czynników transkrypcyjnych (cytometria przepływowa), a także wydzielanych czynników pro- i antyzapalnych w supernatantach hodowlanych (ELISA/cytometria przepływowa)
 • ocenie proliferacji i profilu wydzielniczego stymulowanych komórek (cytometria przepływowa, ELISA)
 • ocenie śmierci komórkowej (cytometria przepływowa)
 • analizie sekwencji DNA (qPCR, PCR-RFLP, ARMS-PCR)
 • analizie ekspresji genów i charakterystyce ich produktów (real time PCR, SDS-PAGE, western blot)

  Co oferujemy?

  Studentom
 • opiekę naukową nad przygotowaniem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
 • uczestnictwo w kole naukowym
  Naukowcom:
 • współpracę w ramach badań z zakresu szeroko pojętej immunologii z wykorzystaniem technik immunoenzymatycznych, cytometrycznych oraz współczesnych metod biologii molekularnej
Aktualizacja strony: 03.06.2020
Monika Ryba-Stanisławowska, Bartosz Słomiński