Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PRACOWNICY

Kierownik:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

E-mail:wioletta.medrzycka-dabrowska@gumed.edu.pl

Kierownik Kierunku Pielęgniarstwo.
Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, województwo Pomorskie.

Specjalistka Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Od 2017 roku Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdańskiego Uniwersytet Medycznego. Studia podyplomowe „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela z przedmiotów zawodowych”, „Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej”, nauczyciel akademicki, kierownik oraz wykładowca różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek, koordynator Zespołu Bólowego w UCK, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej i Intensywnej Opieki. Swe naukowe zainteresowania wiąże z: leczeniem bólu, anestezjologią, organizacją pracy i zarządzaniem, edukacją personelu pielęgniarskiego, psychologią stresu.

Godziny konsultacji: poniedziałek 7:30-9:30 środa 7:30-9:30 (po wcześniejszym umówieniu)

Adiunkci:

dr n. med. Katarzyna Kwiecień-Jaguś

dr n. med. Katarzyna Kwiecień-Jaguś

E-mail:katarzyna.kwiecien-jagus@gumed.edu.pl

Specjalistka Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, oddział Pomorski. Studia podyplomowe „Post-Diploma Studies In Bussines Administration” , “Menedżer Projektu Naukowo – Rozwojowego”, nauczyciel akademicki, wykładowca oraz opiekun staży różnych form kształcenia podyplomowego personelu pielęgniarskiego. Swoje zainteresowania naukowe wiąże z: intensywną terapią, RKO, ergonomią i organizacją pracy, środowiskiem pracy personelu pielęgniarskiego, psychologią stresu.
Godziny konsultacji: środa 11:00-13:00 piątek 8:00-11:00 (po wcześniejszym umówieniu, konsultacje prac magisterskich)

Asystenci:

mgr Katarzyna Czyż-Szypenbejl

mgr Katarzyna Czyż-Szypenbejl

E-mail:cskatarzyna@gmail.com

Specjalistka Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.

mgr Katarzyna Lewandowska

mgr Katarzyna Lewandowska

E-mail:kalewandowska@gumed.edu.pl

Specjalistka Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, współpracuje z Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Nauczyciel akademicki oraz praktyk pielęgniarstwa na Oddziale Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego. Swoje zainteresowania naukowe wiąże z: nowoczesnymi formami monitorowania w Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pracą z pacjentem neurotraumatologicznym, symulacjami medycznymi jako nowoczesnymi formami kształcenia pielęgniarek i położnych.

Godziny konsultacji: poniedziałek 13:00-15:00 piątek 10:00-12:00 (po wcześniejszym umówieniu)

Aktualizacja strony: 02.10.2019
Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Katarzyna Lewandowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska