Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

E-mail:wioletta.medrzycka-dabrowska@gumed.edu.pl
Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, województwo Pomorskie.
Specjalistka Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.Od 2017 roku Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Gdańskiego Uniwersytet Medycznego. Studia podyplomowe „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela z przedmiotów zawodowych”, „Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej”, nauczyciel akademicki, kierownik oraz wykładowca różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek, w latach 2010-2019 koordynator Zespołu Bólowego w UCK, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej i Intensywnej Opieki. Swe naukowe zainteresowania wiąże z: leczeniem bólu, anestezjologią, organizacją pracy i zarządzaniem, edukacją personelu pielęgniarskiego, psychologią stresu. W lutym 2023 roku otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, stając się tym samym pierwszą pielęgniarką z tym najwyższym naukowym tytułem w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

https://orcid.org/ 0000-0001-8377-4893

Adiunkci:

dr n. med. Katarzyna Kwiecień-Jaguś

dr n. med. Katarzyna Kwiecień-Jaguś

E-mail:katarzyna.kwiecien-jagus@gumed.edu.pl
Specjalistka Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, aktywny członek Grupy Roboczej – Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „Post-Diploma Studies In Bussines Administration” , “Menedżer Projektu Naukowo – Rozwojowego”. Nauczyciel akademicki, wykładowca oraz opiekun staży różnych form kształcenia podyplomowego personelu pielęgniarskiego. Swoje zainteresowania naukowe wiąże z: intensywną terapią, RKO, ergonomią i organizacją pracy, środowiskiem pracy personelu pielęgniarskiego, dobrymi praktykami a także psychologią stresu.
https://orcid.org/0000-0001-8862-9871

dr n. o zdr. Katarzyna Lewandowska

dr n. o zdr. Katarzyna Lewandowska

E-mail:kalewandowska@gumed.edu.pl
Nauczyciel akademicki oraz praktyk pielęgniarstwa w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Jako praktyk pielęgniarstwa interesuje się nowoczesnymi formami monitorowania pacjentów w stanie zagrożenia życia. W obszarach badawczych skupia się na przeciążeniu personelu pielęgniarskiego alarmami urządzeń monitorujących. Wielka entuzjastka symulacji medycznej jako nowoczesnej formy kształcenia pielęgniarek. Członkini Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

https://orcid.org/0000-0003-1647-5724

Asystenci:

mgr Maciej Czernichowski

E-mail:maciej.czernichowski@gumed.edu.pl
Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK w Gdańsku. Pracuje w Zespole Wczesnego Reagowania, Bloku Operacyjnym oraz Intensywnej Terapii Dzieci. Instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji na kursach ALS, EPALS oraz Instruktor International Trauma Life Support. Pasjonat ultrasonografii w stanach zagrożenia życia.

mgr Katarzyna Czyż-Szypenbejl

mgr Katarzyna Czyż-Szypenbejl

E-mail:katarzyna.czyz-szypenbejl@gumed.edu.pl
Absolwentka Oddziału Pielęgniarstwa GUMed, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Członek grupy roboczej działającej przy PTPAiIO. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się praca z pacjentem kardiochirurgicznym.
https://orcid.org/0000-0001-9225-2958

mgr Artur Radzikowski

mgr Artur Radzikowski

E-mail:radzikowski.artur@gumed.edu.pl
Absolwent GUMed, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pielęgniarz skoncentrowany na pracy z dziećmi na oddziałach intensywnej terapii dzieci oraz domowym hospicjum dziecięcym.

mgr Damian Romańczuk

E-mail:damian.romanczuk@gumed.edu.pl
Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Ratownik medyczny. Na co dzień pracuję na bloku operacyjnym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz na SOR w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku. Pasjonat anestezjologii połączonej z medycyną ratunkową. Moim głównym zainteresowaniem są dostępy naczyniowe.

Zlecenia dydaktyczne:

mgr Oktawia Barszcz

E-mail:obarszcz@uck.gda.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Inwazyjnej, 2 piętro

mgr Anna Ciemińska

E-mail:anna.ciem@interia.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Inwazyjnej, 2 piętro

mgr Natalia Czymerska

E-mail:Natalia.czymerska@op.pl

Oddział Pooperacyjny Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, 3 piętro

mgr Olga Czymerska

E-mail:olga.czymerska@gmail.com

Oddział Pooperacyjny Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Inwazyjnej, piętro 2

mgr Karol Duda

E-mail:karol.duda@gumed.edu.pl

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Medycyny Inwazyjnej, 1 piętro

dr n. o zdr. Piotr Holajn

E-mail:plhol@gumed.edu.pl

Kliniczny Oddział Ratunkowy, Centrum Medycyny Inwazyjnej, parter

mgr Marta Kleniewska

E-mail:mkleniewska1@gmail.com

Oddział Pooperacyjny Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Inwazyjnej, piętro 2

mgr Ewa Klębowska

E-mail:eklebowska@uck.gda.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Inwazyjnej, 2 piętro

mgr Anna Kwiatkowska

E-mail:akwiatkowska@uck.gda.pl

Oddział Pooperacyjny Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Inwazyjnej, piętro 2

mgr Żaneta Słoma

E-mail:Zanet05@wp.pl

Oddział Pooperacyjny Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, 3 piętro

mgr Katarzyna Wawrzyniak

E-mail:k.wawrzyniak@szpitalpolanki.pl

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o. o.
80-308 Gdańsk, Polanki 119
Budynek nr. 1; piętro 1; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

mgr Joanna Winiarczyk

E-mail:jwiniarczyk@uck.gda.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycyny Inwazyjnej, 2 piętro

mgr Zofia Wiśniewska

E-mail:nasz_michal1@wp.pl

Kliniczny Oddział Ratunkowy, Centrum Medycyny Inwazyjnej, parter

mgr Edyta Wójcik

E-mail:edwojcik@uck.gda.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, 3 piętro

Marzena Zorn

E-mail:mzorn@uck.gda.pl

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, 3 piętro

Aktualizacja strony: 18.05.2024
Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Katarzyna Lewandowska, Barbara Mach, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Artur Radzikowski