Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  > Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego  > Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego

SKN PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego powstało w 2006 roku.

Opiekunem Koła jest dr n med. Anna Stefanowicz-Bielska.

Cele i zadania Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Pediatrycznego:
  • poszerzanie wiedzy studentów z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego
  • tworzenie projektów badawczych, prowadzenie badań naukowych i przygotowanie publikacji
  • udział w konferencjach naukowych
  • współorganizowanie „Pikniku na zdrowie”
  • nawiązywanie współpracy z Kołami Naukowymi Pielęgniarstwa Pediatrycznego innych Uczelni
  • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi GUMed
  • wolontariat na rzecz dzieci chorych i ich rodziców
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej
  • integracja studentów z różnych kierunków studiów
  • wspólne, konstruktywne spędzanie czasu
Aktualizacja strony: 22.04.2020
Hanna Grabowska, Ewa Łukaszewicz, Anna Stefanowicz