Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Psychologii  > Zakład Psychologii Klinicznej

Zakład Psychologii Klinicznej

Katedra Psychologii

NABÓR NA SPECJALIZACJĘ Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

*Zakład Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego informuje,
że w dniach od 16.12.2023 r. do dnia 15.01.2024 r.
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim będzie przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne
dla osób, ubiegających się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologia kliniczna.*
Liczba wolnych miejsc w aktualnym postępowaniu 14.

Koszt szkolenia specjalizacyjnego na osobę za cały okres kształcenia specjalizacyjnego (przewidziany na 4 lata) w kwocie 22000 zł, płatność przewidziana na 8 rat.

*Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej należy składać
w terminie od dnia 15.11.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. w systemie SMK.*

Informacje na temat składania wniosku oraz postępowania kwalifikacyjnego znajdą Państwo także na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (https://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/43-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/wieloosobowe-samodzielne-stanowisko-pracy-ds-szkolen/specjalizacje/inne-dziedziny/1835-komunikaty)

*W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim
Pomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk*

*Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Monika Pieper tel. 58-30-77-188*

Osoby zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda skieruje do jednostki prowadzącej takie kształcenie. Równocześnie jednostka otrzyma informację o osobach skierowanych na kształcenie.

Po otrzymaniu informację o osobach skierowanych na kształcenie Uczelnia będzie kontaktować się mailowo ze wskazanymi osobami celem dalszego postępowania oraz dalszych procedur i informacji organizacyjnych związanych z kształceniem.

Aktualizacja strony: 14.06.2024
Anna Burkiewicz, Joanna Mikucka