Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Psychologii  > Zakład Psychologii Klinicznej

Zakład Psychologii Klinicznej

Katedra Psychologii

NABÓR NA SPECJALIZACJĘ Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Zakład Psychologii Klinicznej, będzie uruchamiał nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna. Przewidywana liczba wolnych miejsc szkoleniowych w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym w dniach od 1 do 30 czerwca 2019 r. wynosi 26. Informacje na temat dokładnej liczby wolnych miejsc szkoleniowych zostaną umieszczone na stronie jednostki w terminie 2 miesięcy przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 lutego 2017 o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017r. poz.599) postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda. Jednocześnie informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia specjalizacji należy zarejestrować się w SMK i założyć konto. Następnie wypełnić Wniosek o modyfikację uprawnień i złożyć go osobiście w PUW w Gdańsku, który potwierdzi wniosek i nada uprawnienia wnioskodawcy. Kolejną czynnością jest złożenie Wniosku o specjalizację wraz z załącznikami.

Informacja o rozpoczęciu i kosztach naboru na specjalizację (plik pdf, 188 kB)

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Anna Burkiewicz, Joanna Mikucka