Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Psychologii  > Zakład Psychologii Klinicznej

Zakład Psychologii Klinicznej

Katedra Psychologii

NABÓR NA SPECJALIZACJĘ Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

*Zakład Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego informuje,
że w dniach od 4 maja do 30 maja Pomorski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór
na specjalizację w psychologii klinicznej.* Liczba wolnych miejsc w aktualnym postępowaniu 20.
Nie przewiduje przyjęcia osób uzupełniających specjalizację do posiadanego pierwszego stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej.
Koszt szkolenia specjalizacyjnego na osobę za cały okres kształcenia specjalizacyjnego (przewidziany na 4 lata) w kwocie 22000 zł, płatność przewidziana na 8 rat.

REKRUTACJA NA SPECJALIZACJĘ ODBYWA SIĘ POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA. REKRUTACJĘ PROWADZI POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI.
Zgodnie z art. 11. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitowania Kształcenia (SMK)
( https://smk.ezdrowie.gov.pl/), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Wniosek składa się w terminie 1 maja do 30 maja 2021 na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do 30 czerwca 2021.

Informacje na temat składania wniosku oraz postępowania kwalifikacyjnego znajdą Państwo także na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/43-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/oddzial-szkolenia-pracownikow-medycznych/specjalizacje/inne-dziedziny/109-rozpoczecie-specjalizacji)

*W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim
Pomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk*

*Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Elżbieta Bagrowska tel. 58 30 77 187, fax 58 30 77 188, pokój 246*

Osoby zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda skieruje do jednostki prowadzącej takie kształcenie. Równocześnie jednostka otrzyma informację o osobach skierowanych na kształcenie.

Po otrzymaniu informację o osobach skierowanych na kształcenie Uczelnia będzie kontaktować się mailowo ze wskazanymi osobami celem dalszego postępowania oraz dalszych procedur i informacji organizacyjnych związanych z kształceniem.

Planowany termin uruchomienia kształcenia to październik 2021.

Aktualizacja strony: 02.06.2023
Anna Burkiewicz, Joanna Mikucka