Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Psychologii  > Zakład Psychologii Klinicznej

Zakład Psychologii Klinicznej

Katedra Psychologii

NABÓR NA SPECJALIZACJĘ Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Zakład Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego informuje, że w dniach od 4 maja do 30 maja Pomorski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór na specjalizację w psychologii klinicznej. Liczba wolnych miejsc w aktualnym postępowaniu 20. Nie przewiduje przyjęcia osób uzupełniających specjalizację do posiadanego pierwszego stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej. Koszt szkolenia specjalizacyjnego na osobę za cały okres kształcenia specjalizacyjnego (przewidziany na 4 lata) w kwocie 22000 zł, płatność przewidziana na 8 rat.

REKRUTACJA NA SPECJALIZACJĘ ODBYWA SIĘ POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA. REKRUTACJĘ PROWADZI POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. Zgodnie z art. 11. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitowania Kształcenia (SMK) ( https://smk.ezdrowie.gov.pl/), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Wniosek składa się w terminie 1 maja do 30 maja 2021 na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do 30 czerwca 2021.

Informacje na temat składania wniosku oraz postępowania kwalifikacyjnego znajdą Państwo także na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/43-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/oddzial-szkolenia-pracownikow-medycznych/specjalizacje/inne-dziedziny/109-rozpoczecie-specjalizacji)

W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Elżbieta Bagrowska tel. 58 30 77 187, fax 58 30 77 188, pokój 246

Osoby zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda skieruje do jednostki prowadzącej takie kształcenie. Równocześnie jednostka otrzyma informację o osobach skierowanych na kształcenie.

Po otrzymaniu informację o osobach skierowanych na kształcenie Uczelnia będzie kontaktować się mailowo ze wskazanymi osobami celem dalszego postępowania oraz dalszych procedur i informacji organizacyjnych związanych z kształceniem.

Planowany termin uruchomienia kształcenia to październik 2021.

Aktualizacja strony: 08.09.2022
Anna Burkiewicz, Joanna Mikucka