Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Psychologii  > Zakład Psychologii Klinicznej

Zakład Psychologii Klinicznej

Katedra Psychologii

SPECJALIZACJA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej GUMed

Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej (plik pdf, 4 MB)

Proponowane placówki szkolące dla psychologów (w dziedzinie psychologii klinicznej)

Proponowane placówki szkolące dla psychologów (plik docx, 15 kB)

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację oraz kształcenie prowadzone jest zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

( http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/599/1)Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia
( http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1)
Program szkolenia specjalistycznego w dziedzinie psychologii klinicznej (plik pdf, 702 kB)
Strona Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich
Informacja ze strony Konsultanta Krajowego i Konsultanów Wojewódzkich (plik docx, 11 kB)
Kontakt z pracownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej Joanną Mikucką
E-mail:

joanna.mikucka@gumed.edu.pl

psychologia.kliniczna@gumed.edu.pl

psychologia.specjalizacja@gumed.edu.pl
Uprzejmie prosimy o wcześniejsze poinformowanie o chęci załatwienia osobiście spraw.
Prosimy o nie odkładanie spraw na ostatnią chwilę.

Rozpoczęcie specjalizacji

https://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/43-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/wieloosobowe-samodzielne-stanowisko-pracy-ds-szkolen/specjalizacje/inne-dziedziny/1835-komunikaty
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PESoz)

htpp://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorski-urzad-wojewodzki-w-gdansku/wydzialy/43-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/oddzial-szkolenia-pracownikow-medycznych/specjalizacje/inne-dziedziny/110-panstwowy-egzamin-specjalizacyjny-pesoz
Konsultant Wojewódzki ds. Psychologii Klinicznej
prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska
Instytut Psychologii
Uniwersytet Gdański
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
malgorzata.lipowska@ug.edu.pl
*Jednostką akredytowaną do kształcenia psychologów klinicznych jest:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Psychologii Klinicznej
ul. Tuwima 15
psychologia.specjalizacja@gumed.edu.pl*
PROŚBA DO WSZYSTKICH OSÓB ODBYWAJĄCYCH SPECJALIZACJĘ
Z uwagi na konieczność przygotowania w CMKP sprawozdania rocznego dla Ministerstwa Zdrowia uprzejmie proszę o przesłanie pocztą elektroniczną do Zakładu Psychologii Klinicznej informacji o stopniu zaawansowania specjalizacji do końca listopada każdego roku.

W razie pytań prosimy o kontakt
dr n. biol. Anny Burkiewicz-Kierzkowska
p/o Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej

Aktualizacja strony: 05.04.2024
Anna Burkiewicz, Joanna Mikucka