Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Psychologii  > Zakład Psychologii Klinicznej

Zakład Psychologii Klinicznej

Katedra Psychologii

SPECJALIZACJA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Ważne informacje, dotyczące specjalizacji z psychologii klinicznej:

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 29.10.2019r. ( we wtorek) o godz. 15 w Zakładzie Psychologii Klinicznej GUM w Gdańsku, przy ul. Tuwima 15, na piętrze I, pok. 119. Obecność obowiązkowa.

Aktualizacja: 15.07.2019r. Osoby, które zostały zakwalifikowane na specjalizacje w naborze 2019, a które nie posiadają dyplomu ukończenia Studiów Podyplomowych Psychologia Kliniczna proszone są o pilny kontakt z Zakładem Psychologii Klinicznej, tel. 58 349 17 92.

Nabór na specjalizację w zakresie psychologii klinicznejZakład Psychologii Klinicznej, będzie uruchamiał nabór na specjalizację w dziedzinie psychologia kliniczna. Przewidywana liczba wolnych miejsc szkoleniowych w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym w dniach od 1 do 30 czerwca 2019 r. wynosi 26. Informacje na temat dokładnej liczby wolnych miejsc szkoleniowych zostaną umieszczone na stronie jednostki w terminie 2 miesięcy przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 lutego 2017 o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017r. poz.599) postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda. Jednocześnie informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/. Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do rozpoczęcia specjalizacji należy zarejestrować się w SMK i założyć konto. Następnie wypełnić Wniosek o modyfikację uprawnień i złożyć go osobiście w PUW w Gdańsku, który potwierdzi wniosek i nada uprawnienia wnioskodawcy. Kolejną czynnością jest złożenie Wniosku o specjalizację wraz z załącznikami.

2. Rozpoczęcie specjalizacji

http://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorski-urzad-wojewodzki-w-gdansku/wydzialy/43-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/oddzial-szkolenia-pracownikow-medycznych/specjalizacje/inne-dziedziny/109-rozpoczecie-specjalizacji

3. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PESoz)

htpp://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorski-urzad-wojewodzki-w-gdansku/wydzialy/43-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/oddzial-szkolenia-pracownikow-medycznych/specjalizacje/inne-dziedziny/110-panstwowy-egzamin-specjalizacyjny-pesoz

4.Konsultant Wojewódzki ds. Psychologii Klinicznej prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4 malgorzata.lipowska@ug.edu.pl

5. Jednostką akredytowaną do kształcenia psychologów klinicznych jest: Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Psychologii Klinicznej ul. Tuwima 15 psychologia.specjalizacja@gumed.edu.pl

6. PROŚBA DO WSZYSTKICH OSÓB ODBYWAJĄCYCH SPECJALIZACJĘ Z uwagi na konieczność przygotowania w CMKP sprawozdania rocznego dla Ministerstwa Zdrowia uprzejmie proszę o przesłanie pocztą elektroniczną do Zakładu Psychologii Klinicznej informacji o stopniu zaawansowania specjalizacji do końca listopada każdego roku.

W razie pytań prosimy o kontaktdr n. biol. Anny Burkiewicz

p/o Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej

Aktualizacja strony: 23.01.2020
Anna Burkiewicz, Joanna Mikucka