Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Prowadzone projekty w:
  I Doświadczalnej kardiologii i endokrynologii realizowany głównie w Pracowni Badań “in vivo”
  - mechanizm hipotensyjnego działania wybranych nowo zsyntetyzowanych pochodnych imidazoliny – współpraca z Katedrą i Zakładem Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.
  - badanie udziału receptora wapniowego w mechanizmie sekrecji insuliny.
  II Nefrologii doświadczalnej, realizowany w Pracowni Nefrologii Eksperymentalnej
  - badanie mechanizmów regulujących transport glukozy w podocytach

Uzyskane granty:

 • Projekty grantowe
  1. NCN (OPUS) nr 2019/35/B/NZ7/04212 ,,Syntetyczne analogi opioidowego czynnika wzrostu połączone z pochodnymi glukozaminy jako związki o potencjalnym znaczeniu w terapii celowanej raka trzustki’’


  2. H2020, EU-funded, Marie Skłodowska-Curie Nr rejestracyjny: 861196 (2019-2022) ,,PRECODE Network: Pancreatic Cancer organoids research’’


  3. NCN (HARMONIA) nr UMO-2017/26/M/NZ7/01030 pt.: Działanie przeciwzakrzepowe i przeciwdrobnoustrojowe funkcjonalizowanych nanocząstek srebra w badaniach in vitro, ex vivo i na modelu zwierzęcym.’’


  4. NCN (PRELUDIUM) nr UMO-2017/27/N/NZ7/02675 (2018-2021) pt.: ,,Ocena potencjalnego zastosowania nanocząstek srebra modyfikowanych glutationem w profilaktyce chorób przyzębia poprzez określenie ich cytotoksyczności, właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych w modelach in vitro i in vivo’‘


  5. NCN (PRELUDIUM) nr 2016/21/N/NZ3/03276, (2017-2020) pt.: ,,Wpływ nanocząstek ditlenku tytanu oraz tlenku cynku w ko-ekspozycji z promieniowaniem UV na powstawanie czerniaka złośliwego – badania in vitro i in vivo’’


  6. „Wspieramy Rozwój” firmy Cedrob SA. (2018) ,,Wpływ funkcjonalizacji nanocząstek srebra na ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Nowa opcja terapeutyczna?”


Współprace naukowe:
Uniwersytet Warszawski – Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Uniwersytet Gdański – Katedra Biochemii Molekularnej; Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej; Katedra Technologii Środowiska; Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
Politechnika Gdańska – Katedra Chemii Organicznej
School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Trinity College Dublin, Ireland
University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada
Universitätsklinikum Erlangen, Germany

Prace własne:

 • 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015 – ST-54 – Mechanizmy pośredniczące w regulacji ciśnienia tętniczego krwi przez przytarczyce oraz wpływające na funkcję podocytów w przewlekłych chorobach nerek.
  2019-2021 – ST-54 – Badanie mechanizmów pośredniczących w działaniu hipotensyjnym nowych pochodnych imidazoliny.
  2002-2004 – W-510 – Wpływ czynności przytarczyc na ciśnienie tętnicze krwi.
  od 2010 – W-78 – Ocena udziału regulacji centralnej i obwodowej ciśnienia tętniczego krwi w działaniu hipotensyjnym nowych pochodnych imidazoliny.
Aktualizacja strony: 05.07.2024
Justyna Budka, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Eliza Iwicka, Julia Klebba