Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

E-mail:iwona.inkielewicz-stepniak@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 16 wew. 1516

Jestem absolwentką Wydziału Farmaceutycznego GUMed. Odbyłam dwa staże naukowe typu post-doc w Trinity College Dublin zajmując się badaniami aktywności farmakologicznej nowych analogów aspiryny oraz nanofarmakologią i nanotoksykologią in vitro. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nanomedycyny eksperymentalnej, farmakologii płytki krwi, badań interakcji płytek krwi z komórkami nowotworowymi i rolą płytek krwi w tworzeniu przerzutów nowotworowych oraz badań nad opracowaniem terapii celowanej raka trzustki. Aktualnie jestem kierownikiem dwóch projektów grantowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: OPUS (ocena potencjalnego działania przeciwnowotworowego nowych analogów opioidowego czynnika wzrostu w terapii raka trzustki), HARMONIA (ocena działania przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego funkcjonalizowanych nanocząstek srebra), kierownikiem (ze strony naszej uczelni w ramach konsorcjum naukowego) europejskiego grantu finansowanego w ramach Programu Badań i Innowacyjności Horyzont: PRECODE (opracowanie trójwymiarowego modelu raka trzustki). Jestem również opiekunem naukowym w trzech grantach PRELUDIUM i dwóch wewnątrzuczelnianych grantach Młody Twórca Nauki. Współpracuję z Trinity College Dublin, Uniwersytetem Klinicznym w Erlangen oraz Uniwersytetem w Saskatchewan. Jestem promotorem pięciu zakończonych doktoratów oraz czterech aktualnie realizowanych.

Profesorowie uczelni:

dr hab. Barbara Lewko, prof. uczelni

E-mail:barbara.lewko@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 21 86 wew. 2186

W Pracowni Nefrologii Eksperymentalnej realizowane są badania in vitro dotyczące komórek kłębuszka nerkowego – podocytów . Obecnie moim przedmiotem zainteresowania jest:
- wpływ związków z grupy polifenoli- urolityn- na mechanizmy regulujące funkcjonowanie podocytów
- zmiany zachodzące w podocytach w warunkach odpowiadających hiperglikemii.

Adiunkci:

dr Damian Flis

dr Damian Flis

E-mail:damian.flis@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17 wew. 1517

Jestem adiunktem w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej. Tematem mojej rozprawy doktorskiej był wpływ wysiłku pływackiego na stężenie mitochondrialnego cholesterolu oraz metabolizm energetyczny w warunkach stresu oksydacyjnego. Główne zainteresowania naukowe obejmują badania: metabolizmu energetycznego, wolnorodnikowego oraz funkcji mitochondriów w warunkach zdrowia, wysiłku fizycznego oraz rozwoju patologii. W chwili obecnej realizuje projekty badawcze dot.: poszukiwania mechanizmu odpowiedzialnego
za zmiany stężenia cholesterolu w mitochondriach w następstwie wysiłku fizycznego – rola kaweoliny-1 oraz molekularnego mechanizmu ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofię mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego.

Starsi asystenci:

dr n. biol. Edyta Wysokińska

dr n. biol. Edyta Wysokińska

E-mail:edyta.wysokinska@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, kierunek Fizyka Techniczna. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskałam w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu broniąc pracę pt. „Mechanizm toksyczności nanocząstek lantanowców wobec wybranych komórek układu odpornościowego”.
Swoje kwalifikacje podnosiłam uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz podczas stażu naukowego na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Byłam asystentem oraz adiunktem w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu. Kierowałam projektem granatowym PRELUDIUM oceniając toksyczność nanomateriałów domieszkowanych gadolinem. Aktualnie jestem zatrudniona na pozycji post-doc w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Główne zainteresowania naukowe obejmują badania nanomateriałów stosowanych w diagnostyce nowotworowej oraz ich potencjalnego działania przeciwnowotworowego.

St. specjaliści:

mgr farm. Shaoshan Mai

mgr farm. Shaoshan Mai

E-mail:shaoshan.mai@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17

Prowadziłam badania nad komórkami macierzystymi i chorobami autoimmunologicznymi podczas studiów magisterskich w Chinach. Po ukończeniu studiów pracowałam jako asystent naukowy, prowadząc badania nad rakiem płuc, rakiem wątroby i rakiem trzustki na Uniwersytecie Sun Yan-sen. W 2018 roku przeprowadziłam się do Niemiec i prowadziłam badania nad rakiem żołądka wywołanym infekcją helicobacter pylori (H. pylori). Obecnie jestem ESR w Programie Marie Skłodowska-Curie UE Horyzont 2020 (PancREatic Cancer OrganoiDs Research, PRECODE) pod kierunkiem Prof. Iwony Inkielewicz-Stępniak. Staramy się opracować trójwymiarowy model raka trzustki w celu stworzenia systemu hodowli organoidów z płytkami krwi, organoidów z ludzkimi komórkami śródbłonka naczyń krwionośnych (HUVEC). Zajmuje się opracowaniem nowych potencjalnych nanoleków o działaniu cytotoksycznym wobec komórek raka trzustki. Moje zainteresowania naukowe to leczenie nowotworów, choroby autoimmunologiczne oraz leki bazujące na nanotechnologii.

dr Olga Tovchiga

dr Olga Tovchiga

E-mail:olga.tovchiga@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17 wew. 1517

Jestem absolwentką farmacji klinicznej, uzyskałam stopień doktora w dziedzinie farmakologii eksperymentalnej na Narodowym Uniwersytecie Farmaceutycznym (Charków, Ukraina). Moje główne zainteresowania naukowe koncentrują się na farmakologicznej regulacji metabolizmu puryn i gospodarki wodno- elektrolitowej. Posiadam doświadczenie w weryfikacji i dogłębnych badaniach leków i środków (w tym pochodzenia roślinnego) o nefrotropowym, metabolicznym (szczególnie przeciwcukrzycowym), neurotropowym, psychotropowym, organoprotekcyjnym działaniu, oznaczaniu toksyczności ostrej i przewlekłej, a także w podstawowych technikach in vitro. Moje doświadczenie w nauczaniu farmakologii i toksykologii ułatwia analizowanie wyników badań dotyczących systemów biologicznych.

Mł. specjaliści:

mgr Julia Klebba

mgr Julia Klebba

E-mail:julia.klebba@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17 wew. 1517

Jestem absolwentką chemii medycznej na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach pracy magisterskiej prowadziłam badania dotyczące potencjału antyoksydacyjnego i właściwości prozdrowotnych związków polifenolowych. Moje obecne badania naukowe skupiają się wokół raka piersi i dotyczą oceny potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej związków z grupy benzenosulfonamidów.

Doktoranci:

mgr Justyna Budka

mgr Justyna Budka

E-mail:justyna.budka@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17

Jestem absolwentką Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem moich zainteresowań jest problematyka nowotworów, a w szczególności raka trzustki. W terapii onkologicznej trzustki wciąż poszukuje się chemoterapeutyków, które byłyby wysoce efektywne w redukcji masy guza oraz wykazywałyby działanie selektywne. W ramach realizowanej pracy doktorskiej prowadzę syntezę związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz określam ich wpływ wobec komórek raka trzustki.

lek. Damian Drążewski

lek. Damian Drążewski

E-mail:damian.stom@gmail.com

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mechanizmów molekularnych związanych z procesem starzenia się skóry oraz z zastosowaniem stymulatorów tkankowych w zabiegach przeciwstarzeniowych. Drugim z obszarów moich badań jest określenie sposobu działania stymulatorów kolagenu na poziomie komórkowym oraz ocena ich wpływu na ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV na komórki skóry.

mgr Justyna Hajtuch

mgr Justyna Hajtuch

E-mail:justyna.hajtuch@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17

Jestem absolwentką biotechnologii oraz technikiem farmaceutycznym. Moje zainteresowania naukowe skupiają się na nanomedycynie. W realizowanych projektach oceniam potencjalną aplikację nanocząstek w chorobach związanych z układem hemostazy. Badania te uwzględniają aktywność przeciwpłytkową funkcjonalizowanych nanocząstek srebra oraz ich zastosowanie jako system dostarczania leków lub jako materiał do powlekania urządzeń medycznych.

mgr inż. Eliza Iwicka

mgr inż. Eliza Iwicka

E-mail:eliza.iwicka@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17

Jestem absolwentką biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Moje zainteresowania naukowe to głównie problematyka nowotworów. Projekt realizowanej przeze mnie pracy doktorskiej koncentruje się na poszukiwaniu nowych chemoterapeutyków, które wykazują selektywne działanie cytotoksycznie na komórki raka trzustki. Ze względu na posiadaną wiedzę z dziedziny chemii organicznej, zajmuję się nie tylko biologicznym aspektem eksperymentów, ale także syntezą multifunkcjonalnych związków chemicznych, które służą do badań nad rakiem trzustki.

mgr Milena Kotewicz

mgr Milena Kotewicz

E-mail:mkotewicz@gumed.edu.pl
Tel. bezp.:58 349 15 17

Diagnosta laboratoryjny z zawodu, naukowiec z wyboru. Pracę naukową prowadzę w zakresie nefrologii eksperymentalnej, badając wpływ pochodnych polifenolowych na strukturę oraz funkcje podocytów. W czasach epidemii cukrzycy na całym świecie staram się znaleźć naturalną alternatywę w ochronie nerki cukrzycowej.

mgr farm. Swathy Krishna Reghukumar

mgr farm. Swathy Krishna Reghukumar

E-mail:swathy.reghukmar@gumed.edu.pl

Ukończyłam farmację na JSS Academy of Higher Education and Research (Mysore, Indie). Aktualnie moje badania, realizowane pod opieką naukową Prof. Iwony Inkielewicz-Stępniak, dotyczą oceny potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej nowych funkcjonalizowanych nanocząstek metali w terapii raka piersi. Obejmują one syntezę nanocząstek oraz ocenę ich potencjału do selektywnego działania cytotoksycznego wobec komórek nowotworowych.

dr n. med. Karol Steckiewicz

dr n. med. Karol Steckiewicz

E-mail:karol.steckiewicz@gumed.edu.pl

W 2021 r. ukończyłem studia na kierunku lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym samym roku pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Inkielewicz-Stępniak obroniłem, z wyróżnieniem, pracę doktorską pt. „Wpływ modyfikacji mikrocząstek i nanocząstek na ich aktywność cytotoksyczną i właściwości przeciwbakteryjne w badaniach in vitro”. Moje zainteresowania naukowe koncertują się wokół nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem badań z zakresu nanomedycyny. W obecnie realizowanych projektach skupiamy się na ocenie roli nanocząstek metali szlachetnych jako nośników leków, które mogą być potencjalnie zastosowane w chorobach zapalnych przyzębia i nieswoistych zapaleniach jelit. Badamy właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe nanocząstek, a także synergistyczne działanie nanocząstek i leków. Natomiast, moje zainteresowania kliniczne skupiają się na anestezjologii i intensywnej terapii.

Aktualizacja strony: 01.03.2024
Justyna Budka, Iwona Inkielewicz-Stępniak, Eliza Iwicka, Julia Klebba