Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

  1. Chory z ropnym zapaleniem osierdzia powikłanym tamponadą serca, spowodowanym zakażeniem Salmonella enteritidis. Kardiol. Pol. 2008; 66: 664-667.
  2. Stanowisko Grupy Roboczej powołanej przy Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na temat zjawiska tzw. “oporności” na doustne leki przeciwpłytkowe. Kardiol. Pol. 2008; 66: 480-485
  3. Leki przeciwkrzepliwe, przeciwpłytkowe i trombolityczne w kardiologii w 2008 r. Kardiologia po Dyplomie, 2008, 3, 1-6
  4. What are the risk factors of incorrect diagnosis if heart Failure in discordance with ESC guidelines – POLKARD programme.
  5. Inter-Individual Variability in the Response to oral Antiplatelet Drugs – A Position Paper of the Working Group on antiplatelet drugs resistance appointed by the Section of Cardio-vascular Interventions of the Polish Cardiac Society, endorsed by the Working Group on Thrombosis of the European Society of Cardiology. European Heart Journal, 2009, 30, 426-435
  6. MPV as a platelets’ activity marker in patients with acute coronary syndromes. Kardiologia Polska 2010 (w druku).
  7. Low cost educational intervention in heart failure patients – does it make difference ? European Heart Journal, 2010, 34, P5649
Aktualizacja strony: 16.02.2023
Helpdesk IT