Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

PROFIL

Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z chorobami układu krążenia i innymi chorobami wewnętrznymi, profilaktyka chorób układu krążenia.

Struktura Kliniki:

4 łóżka intensywnej terapii kardiologicznej

23 łóżka wewnętrzne – kardiologiczne

8 łóżek rehabilitacji kardiologicznej


Pracownie:

Echokardiograficzną
Ergospirometryczną
Testów Wysiłkowych
Holterowską
Rehabilitacji Kardiologicznej z salą gimnastyczną


Działalność Naukowa:

Współpraca w ramach Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej z jednostkami prowadzącymi tą rehabilitację na tereniewojewództwa pomorskiego i zachodniopomorskiego w celu opracowania danych na temat skali prowadzonych działań w tychwojewództwach.

Współudział w standaryzacji metodyki kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w celu ujednolicenia jej prowadzenia w Polsce.

Współudział w opracowaniu metodyki prowadzenia kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej chorych z niewydolnością serca w celuwprowadzenia standardów dla rehabilitacji tej grupy chorych.


Wieloośrodkowe opracowanie w ramach programuPOLKARD celowości badań oporności na leki przeciwpłytkowe.


Kontynuowanie badań z zakresu układu hemostazy wchorobach układu krążenia celem uzyskania aktualnych danych na temat tych zaburzeń po zastosowaniu nowo wprowadzonych dostandardów leczenia leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych


Oceny i ekspertyzy:


sądowo-lekarskie w ramach działalności biegłych sądowych w zakresie chorób układu krążenia i chorób wewnętrznych

diagnostyczno-profilaktyczne w zakresie zdolności do pracy na morzu w ramach posiadanych specjalizacji

Opracowywanie rejestrów ogólnopolskich w dziedzinach:

Ostrych zespołów wieńcowych
Ostrej i przewlekłej niewydolności serca
Żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i embolizacji płucnej
Nadciśnienia płucnego


Współpraca:

Podyplomowa Szkoła Kardiologii Uniwersytetu San Camillo, Chieti, Włochy
Instytut Kardiologii, Warszawa
Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji “Repty”
Klinika Geriatrii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aktualizacja strony: 16.02.2023
Helpdesk IT