Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej  > Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki

Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki

Katedra Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej

DYDAKTYKA

Celem Pracowni jest nauczanie ogólnej filozofii pracy z komputerem, zamiast skupiania się na obsłudze poszczególnych programów komputerowych co powoduje lepsze przygotowanie studenta do posługiwania się technologiami informatycznymi w szerszym zakresie stanowisk pracy. Student jako przyszły docelowy użytkownik dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych może wykazać się samodzielnością myślenia dzięki zastosowanym w trakcie studiów elementom nauczania problemowego (ang. Problem Based Learning).

Aktualizacja strony: 03.03.2021
Tomasz Bandurski