Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Diagnostyki Chorób Serca

Zakład Diagnostyki Chorób Serca

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Zmienność rytmu zatokowego po przedwczesnych pobudzeniach komorowych a występowanie złośliwych tachyarytmii komorowych u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową
  • Kompleksowa analiza zmian zachodzących w układzie krążenia u pacjentów z niewydolnością nerek -zmiany geometrii lewej komory serca, zaburzenia rytmu serca, markery biochemiczne w chorobie wieńcowej.
  • Czynność i geometria lewej komory serca u chorych z pierwotną niedoczynnością tarczycy oraz po uzyskaniu eutyreozy – na podstawie dwuletniej obserwacji echokardiograficznej
  • Badanie uwalniania katabolitów puryn i pirymidyn w czasie prowokowanego wysiłkiem niedokrwienia mięśnia serca u pacjentów z chorobą wieńcową
  • Ocena przebudowy oraz zmian czynności lewej komory u pacjentów po zawale serca leczonych fibrynolitycznie na podstawie dwuletniej obserwacji echokardiograficznej
Aktualizacja strony: 02.10.2023
Helpdesk IT