Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > II Katedra Kardiologii  > Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

II Katedra Kardiologii

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

  • Stabilizacja rytmu zatokowego u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków przy pomocy stałej elektrostymulacji lewego i prawego przedsionka
  • Leczenie częstoskurczów komorowych farmakologiczne i za pomocą elektroterapii
  • Optymalizacja pracy kardiowertera / defibrylatora serca u chorych z groźnymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca
  • Ocena skuteczności leczenia farmakologicznego i stała stymulacja serca w różnych typach omdlenia wazowagalnego
  • Wartość oceny odruchu z baroreceptorów tętniczych w przewidywaniu wyniku badania elektrofizjologicznego u chorych z podejrzeniem tachyarytmii
Aktualizacja strony: 04.10.2022
Helpdesk IT