Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > II Katedra Kardiologii  > Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

II Katedra Kardiologii

PROFIL

  • Elektrostymulacja serca
  • Leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca, m.in. przy pomocy wszczepianych kardiowerterów/defibrylatorów serca
  • Badania elektrofizjologiczne i ablacja prądem o wysokiej częstotliwości
  • Leczenie nieprawidłowej odczynowości układu autonomicznego (ocena wrażliwości baroreceptorów, omdlenia wazowagalne) – międzynarodowe próby kliniczne
  • Inwazyjna i nieinwazyjna diagnostyka choroby wieńcowej
  • Leczenie ostrego zawału serca
  • Diagnostyka i terapia kardiomiopatii
Aktualizacja strony: 04.10.2022
Helpdesk IT