Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Nowe substancje pomocnicze w tabletkach, technologia tabletek i peletek o modyfikowanym uwalnianiu
 • Minitabletki jako forma leku pediatrycznego
 • Powlekanie minitabletek i peletek w warstwie fluidalnej
 • Dojelitowe kapsułki miękkie
 • Lamelki – filmy polimerowe szybko rozpadające się w jamie ustnej
 • Technologia i ocena biofarmaceutyczna plastrów transdermalnych
 • Emulsje, liposfery, oleje samoemulgujące, dyspersje lecytyny jako nośniki leku
 • Badania uwalniania z różnych postaci leku (m.in. z maści i czopków)
 • Mikroskopowa analiza farmaceutyczna (m.in. SEM, mikroskop ze spektrometrem Ramana)
 • Stabilność fizyczna mieszanin do żywienia pozajelitowego
 • Badania reologiczne, tekstury i mukoadhezji stałych i półstałych postaci leku

Uzyskane granty:

 • Analiza porównawcza właściwości strukturalnych i dyfuzyjnych adhezyjnych nośników polimerowych stosowanych w plastrach leczniczych. Czas trwania: 2018-2021 (OPUS 2018/29/B/NZ7/01111)
 • Opracowanie nowych formulacji i technologii analitycznych dla leków pochodnych benzodiazepiny stosowanych w pediatrii i geriatrii. Czas trwania 2015-2016; Program Wspólpracy Międzyrządowej. Partner: KVSR Siddhartha College of Pharmaceutical Sciences, Vijayawada, Indie
 • “Pediatryczne doustne postacie leku dla walsartanu i kandesartanu”
  Czas trwania: 2010 – 2013
 • “Minitabletki jako nowa postać leku doustnego – opracowanie warunków wytwarzania, powlekania i dozowania oraz optymalizacja właściwości fizycznych w zależności od zastosowania” (grant NCBiR)
  Czas trwania: 2012 – 2015
 • “Silikonowe preparaty z wyciągiem z cebuli i heparyną na blizny hipertroficzne i keloidy”
  Czas trwania: 2007-2011
 • “Metoda otrzymywania i ocena nowoczesnej doustnej postaci leku w formie tabletkowanych peletek” Czas trwania: 2007-2010
 • “Dystrybucja przeciwbakteryjnych środków konserwujących pomiędzy fazy nowoczesnych submikronowych układów dyspersyjnych”
  Czas trwania: 2006 – 2008
 • “Bioadhezyjny liofilizat dopoliczkowy o przedłuzonym uwalnianiu substancji leczniczych”(grant Fundacji Rozwoju Nauk Farmaceutycznych).
  Czas trwania: 2004 – 2007
 • “Nowa doustna postać leku z loratadyną i pseudoefedryną – opracowanie technologii i badania farmakokinetyczne z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych” (grant Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny).
  Czas trwania: 2002 – 2006
 • “Nowa postać leku w formie krążka porowatego dozującego substancje lecznicze przez błonę śluzową jamy ustnej: ocena wpływu parametrów technologicznych i biologicznych na profil dozowania leku in vitro i in situ”
  Czas trwania: 2003-2004
 • “Zależność wchłaniania do skóry terpenów od ich struktury i rodzaju podłoża”
  Czas trwania: 2004 – 2006
 • “Nowa postać leku z paklitakselem do podania dożylnego”
  Czas trwania: 2003 – 2006
 • “Wielokompartmentowy doustny system terapeutyczny z węglanem litu w postaci kapsułki wypełnionej peletkami lub minitabletkami”.
  Czas trwania: 2002 – 2004
 • “Porównanie właściwości wodnych dyspersji lecytyny oraz emulsji submikronowych jako nośników substancji leczniczych”.
  Czas trwania: 2001 – 2002
 • “Badanie zmian bariery skórnej w warunkach niefizjologicznego pH środowiska”
  Czas trwania: 1999 – 2001
Aktualizacja strony: 25.01.2022
Barbara Mikolaszek, Małgorzata Sznitowska