Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Wydział Farmaceutyczny

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Uwalnianie i wchłanianie substancji leczniczych oraz promotorów sorpcji – z maści i transdermalnych systemów terapeutycznych
 • Technologia tabletek i peletek o modyfikowanym uwalnianiu
 • Badania nad podpoliczkową postacią leku
 • Technologia i ocena biofarmaceutyczna emulsji submikronowych, mikrosfer i liposomów
 • Doskonalenie postaci leków przeciwnowotworowych

Uzyskane granty:

 • Analiza porównawcza właściwości strukturalnych i dyfuzyjnych adhezyjnych nośników polimerowych stosowanych w plastrach leczniczych. Czas trwania: 2018-2021 (OPUS 2018/29/B/NZ7/01111)
 • Opracowanie nowych formulacji i technologii analitycznych dla leków pochodnych benzodiazepiny stosowanych w pediatrii i geriatrii. Czas trwania 2015-2016; Program Wspólpracy Międzyrządowej. Partner: KVSR Siddhartha College of Pharmaceutical Sciences, Vijayawada, Indie
 • “Pediatryczne doustne postacie leku dla walsartanu i kandesartanu” Czas trwania: 2010 – 2013
 • “Minitabletki jako nowa postać leku doustnego – opracowanie warunków wytwarzania, powlekania i dozowania oraz optymalizacja właściwości fizycznych w zależności od zastosowania” (grant NCBiR) Czas trwania: 2012 – 2015
 • “Silikonowe preparaty z wyciągiem z cebuli i heparyną na blizny hipertroficzne i keloidy” Czas trwania: 2007-2011
 • “Metoda otrzymywania i ocena nowoczesnej doustnej postaci leku w formie tabletkowanych peletek” Czas trwania: 2007-2010
 • “Dystrybucja przeciwbakteryjnych środków konserwujących pomiędzy fazy nowoczesnych submikronowych układów dyspersyjnych” Czas trwania: 2006 – 2008
 • “Bioadhezyjny liofilizat dopoliczkowy o przedłuzonym uwalnianiu substancji leczniczych”(grant Fundacji Rozwoju Nauk Farmaceutycznych).
  Czas trwania: 2004 – 2007
 • “Nowa doustna postać leku z loratadyną i pseudoefedryną – opracowanie technologii i badania farmakokinetyczne z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych” (grant Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny).
  Czas trwania: 2002 – 2006
 • “Nowa postać leku w formie krążka porowatego dozującego substancje lecznicze przez błonę śluzową jamy ustnej: ocena wpływu parametrów technologicznych i biologicznych na profil dozowania leku in vitro i in situ”
  Czas trwania: 2003-2004
 • “Zależność wchłaniania do skóry terpenów od ich struktury i rodzaju podłoża” Czas trwania: 2004 – 2006
 • “Nowa postać leku z paklitakselem do podania dożylnego” Czas trwania: 2003 – 2006
 • “Wielokompartmentowy doustny system terapeutyczny z węglanem litu w postaci kapsułki wypełnionej peletkami lub minitabletkami”. Czas trwania: 2002 – 2004
 • “Porównanie właściwości wodnych dyspersji lecytyny oraz emulsji submikronowych jako nośników substancji leczniczych”. Czas trwania: 2001 – 2002
 • “Badanie zmian bariery skórnej w warunkach niefizjologicznego pH środowiska” Czas trwania: 1999 – 2001
Aktualizacja strony: 02.12.2020
Małgorzata Sznitowska