Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

Wydział Farmaceutyczny

CORE FACILITY FARMMIKROTECH


FarmMikroTech – laboratorium obrazowania mikroskopowego Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej (Core facility)

Charakterystyka prowadzonych badań

Celem Core Facility obrazowania mikroskopowego FarmMikroTech jest umożliwienie pracownikom i doktorantom dostępu do zaawansowanych metod obrazowania obiektów, które są centrum ich zainteresowań badawczych. Jednostka oferuje również pomoc merytoryczną i doradczą m.in. w interpretacji otrzymanych danych z innych laboratoriów. Pracownia powstała w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Misją pracowni jest rozpowszechnienie badań w zakresie obrazowania mikroskopowego oraz chemicznego, a następnie ich korelacji z właściwościami fizykochemicznymi badanych obiektów. Analiza nośników leków z wykorzystaniem nowoczesnych metod mikroskopowych i spektroskopowych, które w połączeniu z klasycznymi metodami analizy biofarmaceutycznej pozwalają na rozwój wiedzy z zakresu nauk podstawowych, które w szerszej perspektywie zwiększą możliwości zastosowania nowoczesnych substancji pomocniczych w technologii farmaceutycznej. Prowadzona jest stała współpraca z licznymi ośrodkami akademickimi i przemysłowymi w zakresie obrazowania postaci leku. W ramach pracowni były również prowadzone badania próbek biologicznych – głównie skóry ludzkiej, z uwzględnieniem m.in. penetracji do mieszków włosowych oraz polegające na ocenie wpływu czynników chemicznych na barierowość skóry ludzkiej.
Portfolio publikacyjne FarmMikroTech (plik pdf, 208 kB)

Pracownia mikroskopii FarmMikroTech jest wyposażona w następujące elementy:

Mikroskopia optyczna i fluorescencyjna
• Mikroskop optyczny i fluorescencyjny z napędem osi Z, z polaryzacją i lampą rtęciową̨ Nikon Eclipse 50i, obiektywy C. Zeiss o powiększeniach x4, x10, x40, x100 (Nikon Instruments, Tokyo, Japonia)
• Mikroskop optyczny i fluorescencyjny Opta-Tech z polaryzacją i lampą rtęciową, obiektywy powiększeniach x5, x10, x40, x100 (OPTA-TECH, Warszawa, Polska)
• Mikroskop stereoskopowy X 2000 (OPTA-TECH, Warszawa, Polska)

Mikroskopia cyfrowa
• Mikroskop cyfrowy VHX-7000 z obiektywem x20 do x200 VH-Z20R (Keyence, Tokyo, Japonia)

Mikroskopia elektronowa
• Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom Pro Generacja 5 (Thermo Fischer, Einhoven, Niderlandy), detektor SED i BSD

Obrazowanie chemiczne
• Mikroskop konfokalny ze spektroskopem Ramana – WITec Alfa300 Access (WITec GmbH, Niemcy) z laserem 785 nm, obiektywy Zeiss (x10, x50, x100)

Preparatyka specjalistyczna
• Mikrotom i Kriotom (Electronic cryostat Cryotome E, Thermo Electron Corporation, Runcorn, Cheshire, Wielka Brytania)

a – mikroskopia fluorescencyjna – obrazowanie przenikania przez mieszek włosowy b – obrazowanie chemiczne – przykładowa mapa dystrybucji substancji czynnej w polimerowej matrycy c – skaningowy mikroskop elektronowy Phenom Pro

Analiza metodami mikroskopowymi – przykładowe usługi
Raport z pracy zawiera uzyskane obrazy z opisem preparatyki, parametrów pracy aparatu, szczegółową interpretację wyników.
 • Analiza morfologii substancji w postaci proszku

  (analiza wielkości i kształtu, dystrybucja wielkość – wg monografii FP; techniki SEM i mikroskopia optyczna)
 • Analiza porównawcza substancji w postaci proszku

  (API, substancje pomocnicze – dystrybucja wielkości, kształt, potwierdzenie tożsamości; analizy próbki w odniesieniu do próbki referencyjnej – techniki SEM, mikroskopia optyczna, spektroskopia Ramana)
 • Charakterystyka morfologii stałych doustnych postaci leku

  (np. tabletki, peletki, granulat) – powierzchnia i przekrój poprzeczny, grubość warstw (techniki SEM i mikroskopia optyczna)
 • Dystrybucja substancji w próbce metodą obrazowania chemicznego i korelacja z obrazem optycznym lub SEM
  (próbki stałe, półstałe) – mapowanie chemiczne (spektroskopia Ramana)
  KONTAKT

  dr n. farm. Barbara Mikolaszek

  koordynator – opiekun infrastruktury

  kontakt email  Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

  Wydział Farmaceutyczny z OML

  Gdański Uniwersytet Medyczny

  ul. Gen. Hallera 107

  80-416 Gdańsk

  tel. 58 349 10 85
Aktualizacja strony: 25.01.2022
Barbara Mikolaszek, Małgorzata Sznitowska