Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Mikrobiologii  > Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

Katedra Mikrobiologii

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. Chmielewski Marek, Załachowska Oliwia, Rybakowska Weronika, Komandera Dominika, Knura Agata, Albert Adrian, Kostanowicz Julia, GARBACZ KATARZYNA. COVID-19 in dental care: What do we know? J. Oral Microbiol. 2021 : vol. 13, art. ID 1957351, s. 1-8. IF=5.474, MEiN=100.00
 2. GARBACZ K, Kotłowski R, KWAPISZ E. Novel staphylococci nucH taxonomical marker used in identification of human-associated Staphylococcus succinus subsp. casei. Environ Microbiol Rep. 2021 Jul 28. doi: 10.1111/1758-2229.12993. IF=3.541, MEiN=100
 3. KATKOWSKA MARTA, GARBACZ KATARZYNA, Kopala Wacław, Schubert Justyna, Bania Jacek. Genetic diversity and antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus from recurrent tonsillitis in children. APMIS 2020, vol. 128, nr 3, s. 211-219. IF=3.205, MEiN=70.000
 4. KWAPISZ EWA, GARBACZ KATARZYNA, Kosecka-Strojek Maja, Schubert Justyna, Bania Jacek, Międzobrodzki Jacek. Presence of egc-positive major clones ST 45, 30 and 22 among methicillin-resistant and methicillin-susceptible oral Staphylococcus aureus strains. Sci. Rep. 2020 vol. 10, s. 1-10. IF=3.998, MEiN=140.000
 5. JAROSIEWICZ MAŁGORZATA, GARBACZ KATARZYNA, NEUBAUER DAMIAN, KAMYSZ WOJCIECH. In vitro efficiency of antimicrobial peptides against staphylococcal pathogens associated with canine pyoderma. Animals 2020 vol. 10, nr 3, s. 1-10. IF=2.752, MEiN: 100.000
 6. ŻOŁNOWSKA BEATA, SŁAWIŃSKI JAROSŁAW, GARBACZ KATARZYNA, JAROSIEWICZ MAŁGORZATA, Kawiak Anna. N-(2-arylmethylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)amide derivatives as potential antimicrobial agents : synthesis and biological studies. Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21, nr 1, s. 1-13. IF=5.923, MEiN=140.000
 7. GARBACZ KATARZYNA, KWAPISZ EWA, WIERZBOWSKA MARIA. Denture stomatitis associated with small-colony variants of Staphylococcus aureus: a case report. BMC Oral Health 2019 vol. 19, nr 1, s. 1-4. IF=1.911, MEiN=100.000
 8. GARBACZ KATARZYNA, JARZEMBOWSKI TOMASZ, KWAPISZ EWA, DACA AGNIESZKA, WITKOWSKI JACEK. Do the oral Staphylococcus aureus strains from denture wearers have a greater pathogenicity potential? J. Oral Microbiol. 2019 vol. 11, nr 1, s. 1-4. IF=3.939, MEiN=100.000
 9. GARBACZ KATARZYNA, PIECHOWICZ LIDIA. Wspomnienie : Profesor Stefan Kryński – uczeń Rudolfa Weigla. Gazeta GUMed. 2019 R. 29, nr 11, s. 55-57.
 10. GARBACZ KATARZYNA, PIECHOWICZ LIDIA. Profesor Stefan Kryński : uczeń Rudolfa Weigla. Post. Mikrobiol. 2019 t. 58, nr 2, s. 123-125.
 11. GĘBSKA ALINA, GARBACZ KATARZYNA, Ziółkowska-Klinkosz M., WIERZBOWSKA MARIA, KWAPISZ EWA. Screening for antifungal susceptibility of oral Candida albicans and non-albicans Candida species. Acad. J. Sci. Res. 2019 vol. 7, nr 8, s. 434-438.
 12. STAŃKOWSKA MARIA, GARBACZ KATARZYNA, PIECHOWICZ LIDIA, Bronk Marek. Dissemination of t437-SCCmecIV and coagulase-negative t037-SCCmecIII types among borderline oxacillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from skin infections and diabetic foot ulcers. Infect. Drug Resist. 2019 vol. 12, s. 3197-3203. IF=2.984, MEiN=100.000
 13. KUCHTA AGNIESZKA K., EMERICH KATARZYNA, GĘBSKA ALINA, KWAPISZ EWA, GARBACZ KATARZYNA. Characteristics of oral microflora in children between 4 and 9 years old. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2019 vol. 20, nr 2, s. 185.
 14. MAJ ADRIAN, KUSIAK AIDA, GARBACZ KATARZYNA, Ziółkowska-Klinkosz Marta. Kliniczna i mikrobiologiczna analiza niechirurgicznego leczenia zapalenia przyzębia ze wspomagającym wykorzystaniem terapii fotodynamicznej : badania wstępne. Med. Dośw. Mikrobiol. 2019 t. 71, nr 1, s. 34-41. MEiN=20.000
 15. Lisowska-Łysiak Klaudia, Kosecka-Strojek Maja, Białecka Joanna, Kasprowicz Andrzej, GARBACZ KATARZYNA, PIECHOWICZ LIDIA, Kmet Vladimir, Savini Vincenzo, Międzobrodzki Jacek. New insight into genotypic and phenotypic relatedness of Staphylococcus aureus strains from human Infections or animal reservoirs. Pol. J. Microbiol. 2019 vol. 68, nr 1, s. 93-104. IF=0.897, MEiN=40.000
 16. GARBACZ KATARZYNA, PIECHOWICZ LIDIA, Podkowik Magdalena, Mroczkowska Aneta, Empel Joanna, Bania Jacek. Emergence and spread of worldwide Staphylococcus aureus clones among cystic fibrosis patients. Infect. Drug Resist. 2018 vol. 11, s. 247-255. IF=3.000, MEiN=15.000
 17. HRYNIEWICZ MARIA, GARBACZ KATARZYNA. Borderline oxacillin-resistant Staphylococcus aureus (BORSA) : a more common problem than expected? J. Med. Microbiol. 2017 vol. 66, nr 10, s. 1367-1373. IF=2.112, MEiN=25.000
 18. KATARZYNA GARBACZ, WOJCIECH KAMYSZ, LIDIA PIECHOWICZ. Activity of antimicrobial peptides, alone or combined with conventional antibiotics, against Staphylococcus aureus isolated from the airways of cystic fibrosis patients. Virulence 2017 vol. 8, nr 1, s. 94-100. IF=5.418, MNiSzW=35.000
 19. JAROSIEWICZ MAŁGORZATA, GARBACZ KATARZYNA, KAMYSZ WOJCIECH. Przeciwbakteryjna aktywność protegryny-1 w stosunku do szczepów Staphylococcus pseudintermedius i Staphylococcus aureus pochodzących od zwierząt. Med. Dośw. Mikrobiol. 2017 t. 69, nr 1, s. 215-221. MEiN=7.000
 20. MARTA KATKOWSKA, KATARZYNA GARBACZ, Józef Stromkowski. Staphylococcus aureus isolated from tonsillectomized adult patients with recurrent tonsillitis. APMIS 2017 vol. 125, nr 1, s. 46-51. IF=1.933, MNiSzW=20.000
 21. GĘBSKA ALINA BARBARA, GARBACZ KATARZYNA. 45-lecie Zakładu Mikrobiologii Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 t. 47, s. 59-66. MEiN=5.000
 22. KWAPISZ EWA, GARBACZ KATARZYNA, WIERZBOWSKA MARIA, KRAUSE MARIOLA. Występowanie metycylinoopornych Staphylococcus aureus u dorosłych pacjentów z objawami infekcji ustnej. Med. Dośw. Mikrobiol. 2017 t. 69, nr 3/4, s. 209-214. MEiN=7.000
 23. LIDIA PIECHOWICZ, KATARZYNA GARBACZ. Poultry-like pA+ biotype of Staphylococcus aureus CC346/084 clone in human population. Curr. Microbiol. 2016 vol. 73, nr 1, s. 124-131. IF=1.519, MNiSzW=15.000
 24. KATKOWSKA MARTA, GARBACZ KATARZYNA, Stromkowski Józef. Rola Staphylococcus aureus w nawracającym zapaleniu migdałków podniebiennych u pacjentów poddawanych tonsillektomii. Otorynolaryngol. Przegl. Klin. 2016 t. 15, nr 4, s. 152-158. MEiN=8.000
 25. BARBARA KOCHAŃSKA, ANNA KĘDZIA, ALINA GĘBSKA. Sensitivity to chitosan ascorbate microaerophilic bacteria isolated from infections of oral cavity. Prog. Chem. Appl. Chitin Deriv. 2016 vol. 21, s. 109-113. MNiSzW=11
 26. KAROLINA NISKA, NARCYZ KNAP, ANNA KĘDZIA, MACIEJ JAŚKIEWICZ, WOJCIECH KAMYSZ, IWONA INKIELEWICZ-STĘPNIAK. Capping agent-dependent toxicity and antimicrobial activity of silver nanoparticles: an in vitro study : concerns about potential application in dental practice. Int. J. Med. Sci. 2016 vol. 13, nr 10, s. 772-782 IF=2.232, MNiSzW=35.000
 27. MARTA ZIÓŁKOWSKA-KLINKOSZ, ANNA KĘDZIA. Evaluation of the tea tree oil activity to anaerobic bacteria : in vitro study. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 2016 vol. 73, nr 2, s. 389-394. IF=0.877, MNiSzW=15.000
 28. JAROSŁAW SĄCZEWSKI, JOANNA FEDOROWICZ, ANNA KĘDZIA. Synthesis and antifungal activity of some 4,6-dimethylisoxazolo[3,4-b]pyridin-3(1H)-one derivatives. Med. Chem. 2016 vol. 12, nr 7, s. 640-646. IF=1.458, MNiSzW=20.000
 29. ANNA KĘDZIA, BARBARA KOCHAŃSKA, ALINA GĘBSKA, MARIA WIERZBOWSKA, Andrzej Kufel. Evaluation activities of chitosan ascorbate against rods of Helicobacter pylori isolated from gingival pockets and atherosclerotic plaques. Prog. Chem. Appl. Chitin Deriv. 2016 vol. 21, s. 104-108. MNiSzW=11
 30. GARBACZ KATARZYNA, PIECHOWICZ LIDIA, Mroczkowska A. Distribution of toxin genes among different spa types and phage types of animal Staphylococcus aureus. Arch. Microbiol. 2015 vol. 197, nr 7, s. 935-940. IF=1.760, MEiN=20.000
 31. BEATA ŻOŁNOWSKA, JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, ALEKSANDRA GRZONEK, ANNA KĘDZIA, EWA KWAPISZ, ANNA KAWIAK. N-substituted N`-(2-alkylthio-4-chloro-5-methylbenzenesulfonyl)guanidines : anticacterial, cytoxic activites and some structure-activity relationships. Pol. J. Microbiol. 2015 vol. 64, nr 3, s. 299-305. IF=0.750, MNiSzW=15.000
 32. EWA Witkowska-Banaszczak, Anna Michalak, ANNA KĘDZIA. In vitro antimicrobial activity of bronchosol. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 2015 vol. 72, nr 2, s. 367-375 IF=0.877, MNiSzW=15.000
 33. JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, ANETA POGORZELSKA, BEATA ŻOŁNOWSKA, ANNA KĘDZIA. Synthesis and anti-yeast evaluation of novel 2-alkylthio-4-chloro-5-methyl-N-[imino-(1-oxo-(1H)-phthalazin-2 yl)methyl]benzenesulfonamide derivatives. Molecules 2014 vol. 19, nr 9, s. 13704-13723. IF=2.416, MNiSzW=30.000
 34. GAWRON-GZELLA, A. MICHALAK, ANNA KĘDZIA. Antimicrobial activity of preparation Bioaron C® Acta Pol. Pharm. Drug Res. 2014 vol. 71, nr 5, s. 795-802. IF=0.737, MNiSzW=15.000
 35. JAROSŁAW SĄCZEWSKI, ANNA KĘDZIA, ALEKSANDRA JALIŃSKA. New derivatives of 4,6-dimethylisoxazolo[3,4-b]pyridin-3(1H)-one: synthesis, tautomerism, electronic structure and antibacterial activity. Heterocycl. Commun. 2014 vol. 20, nr 4, s. 215-223. IF=0.750, MNiSzW=15.000
 36. JAROSŁAW SŁAWIŃSKI, BEATA ŻOŁNOWSKA, Danuta Pirska, ANNA KĘDZIA, EWA KWAPISZ. Synthesis and antibacterial activity of novel 4-chloro-2-mercaptobenzenesulfonamide derivatives. J. Enz. Inhib. Med. Chem. 2013 vol. 28, nr 1, s. 41-51. IF=2.383, MNiSzW=20.000

Załączniki:

Aktualizacja strony: 14.06.2023
Katarzyna Garbacz, Marta Katkowska