Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Mikrobiologii  > Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

Katedra Mikrobiologii

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

Prowadzone projekty:

 • Projekt Opus NCN 2011/03/B/NZ5/04276 (2012-2016): Potencjalna przydatność wybranych peptydów przeciwdrobnoustrojowych w terapii przeciwgronkowcowej u chorych na mukowiscydozę.
 • Praca ST02-0099/07 (2016-2018): Bakterie tlenowe, względnie beztlenowe, grzyby drożdżopodobne i pierwotniaki występujące w jamie ustnej.
 • Praca ST02-0099/07 (2013-2015): Izolacja bakterii mikroaerofilnych, tlenowych i grzybów drożdżopodobnych z blaszek miażdżycowych występujących w tętnicach szyjnych człowieka.
 • Projekt (NKBBN/247/2015): Wirulencja grzybów drożdżopodobnych izolowanych z jamy ustnej różnych grup pacjentów.
 • Praca MN (2017) (NKBBN/20/2016): Szczepy Staphylococcus aureus izolowane od chorych cierpiących na nawracające zapalenie migdałków podniebiennych poddawanych tonsillektomii.
 • Praca MN (2017): Wpływ stosowania probiotyków u dzieci na środowisko ich jamy ustnej i występowanie próchnicy wczesnego dzieciństwa. – z Katedrą i Zakładem Stomatologii Wieku Rozwojowego GUMed
 • Projekt (NKBBN/508/2016): Ocena wpływu zastosowania terapii fotodynamicznej na parametry kliniczne przyzębia ze szczególnym uwzględnieniem aspektu mikrobiologicznego w trakcie leczenia periodontologicznego. – współpraca z Katedrą i Zakładem Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej GUMed
 • Projekt (NKBBN/99/2013): Występowanie Trichomonas tenax w jamie ustnej.

Uzyskane granty:

 • Projekt Opus NCN 2011/03/B/NZ5/04276 (2012-2016): Potencjalna przydatność wybranych peptydów przeciwdrobnoustrojowych w terapii przeciwgronkowcowej u chorych na mukowiscydozę. – współpraca z Poradnią Leczenia Mukowiscydozy oraz Katedrą i Zakładem Chemii Nieorganicznej GUMed

Prace własne:

 • Praca ST02-0099/07 (2016-2018): Bakterie tlenowe, względnie beztlenowe, grzyby drożdżopodobne i pierwotniaki występujące w jamie ustnej.
 • Praca ST02-0099/07 (2013-2015): Izolacja bakterii mikroaerofilnych, tlenowych i grzybów drożdżopodobnych z blaszek miażdżycowych występujących w tętnicach szyjnych człowieka.
Aktualizacja strony: 14.06.2023
Katarzyna Garbacz, Marta Katkowska