Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Klinika Chirurgii Plastycznej

Klinika Chirurgii Plastycznej

Wydział Lekarski

PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE

  • Zastosowanie nowoczesnych form termografii w diagnostyce oceny ukrwienia tkanek oraz blizn
    (we współpracy z Katedrą Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej):
  • Wpływ transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej (EMT) nowotworów kata przyśrodkowego oka na odległe wyniki leczenia chirurgicznego chorych operowanych w Klinice Chirurgii Plastycznej UCK w Gdańsku
  • Wieloczynnikowa ocena przydatności przeszczepów tkanki tłuszczowej w leczeniu ubytków powłok ciała u ludzi
  • Antropometria kobiecych piersi w aspekcie rekonstrukcyjnym i estetycznym
  • Doświadczenia Kliniki Chirurgii Plastycznej GUMed w zabiegach modelujących sylwetkę u pacjentów po masywnej utracie wagi ciała
Aktualizacja strony: 01.03.2023
Karolina Kondej, Paweł Płosaj