Informator o strukturze Uczelni

Start > Organizacja uczelni  > Administracja Uczelni  > Rzecznik Prasowy  > Sekcja ds. Komunikacji

Sekcja ds. Komunikacji

Rzecznik Prasowy
Numer MPK: 690

Adres:M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210, Gdańsk
Tel.:58 349 17 50 - kierownik
58 349 18 42 - pracownicy
E-mail:info@gumed.edu.pl

Joanna Śliwińska

Magda Boguska

Paweł Sudara

Jakub Winiewski

Zespół Sekcji ds. Komunikacji
Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy, główny specjalista kierujący zespołem
Magda Boguska, specjalista ds. komunikacji
Paweł Sudara, specjalista ds. multimediów
Jakub Winiewski, młodszy specjalista ds. komunikacji

Do zadań Sekcji ds. Komunikacji należy:
1. Realizowanie w sposób kompleksowy polityki informacyjnej GUMed (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).
2. Redakcja serwisu internetowego (GUMed oraz MUG)
3. Prowadzenie profili uczelnianych w mediach społecznościowych (FB, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube).
4. Obsługa adresów: info@gumed.edu.pl oraz redakcjawww@gumed.edu.pl.
5. Nadzór redakcyjny nad podstronami GUMed.
6. Przygotowywanie materiałów graficznych na stronę WWW i mediów społecznościowych.
7. Redakcja wewnętrznego portalu informacyjnego (extranet).
8. Bieżący monitoring mediów.
9. Redagowanie strony BIP.
10. Koordynacja komunikacji mailingowej w Uczelni, z wyłączeniem pionu kanclerza.
11. Udoskonalenie narzędzi komunikacji.
12. Wspieranie podmiotów leczniczych w relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
13. Współpraca z pracownikami Uczelni w zakresie kontaktów z mediami.
14. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących ważnych wydarzeń, osiągnięć i inicjatyw w GUMed.
15. Aktywny udział w realizacji materiałów medialnych powstających na terenie Uczelni.
16. Redagowanie okolicznościowych pism i wystąpień dla członków Kolegium Rektorskiego w języku polskim i angielskim.
17. Współudział w przygotowaniu wydawnictw ogólnouczelnianych.
18. Dbanie o pozytywny wizerunek Uczelni i władz GUMed.
19. Zastępowanie rzecznika prasowego podczas jego nieobecności.
Aktualizacja strony: 31.05.2021
Magda Boguska, Joanna Śliwińska, Jakub Winiewski