Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra Biochemii Klinicznej  > Zakład Medycyny Molekularnej

Zakład Medycyny Molekularnej

Katedra Biochemii Klinicznej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. PUBLIKACJE W 2020 ROKU

MARLENA ZYŚK, Piotr Pikul, Robert Kowalski, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Neither excessive nitric oxide accumulation nor acute hyperglycemia affects the N-acetylaspartate network in Wistar rat brain cells. Int. J. Mol. Sci. 2020; vol. 21, nr 20, art. ID 8541, s. 1-22, bibliogr. 72 poz., streszcz. ang.

MARLENA ZYŚK, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, Piotr Pikul, Robert Kowalski, ANNA MICHNO, TADEUSZ PAWEŁCZYK: The impact of acetyl-CoA and aspartate shortages on the N-acetylaspartate level in different models of cholinergic neurons. Antioxidants 2020; vol. 9, nr 6, art. ID 522, s. 1-24, bibliogr. 59 poz., streszcz. ang.
 1. PUBLIKACJE W 2021 ROKU

Sakowicz-Burkiewicz M., Pawełczyk T., Zyśk M.: Role of Energy Metabolism in the Progression of Neuroblastoma. Int J Mol Sci. 2021 Oct 22;22(21):11421. doi: 10.3390/ijms222111421.

Kowalski R, Pikul P, Lewandowski K, Sakowicz-Burkiewicz M, Pawełczyk T, Zyśk M.: The cAMP Inducers Modify N-Acetylaspartate Metabolism in Wistar Rat Brain. Antioxidants (Basel). 2021 Sep 1;10(9):1404. doi: 10.3390/antiox10091404.

Starzyńska A., Sobocki B.K., Sejda A., Sakowicz-Burkiewicz M., Szot O., Jereczek-Fossa B.A.: ZNF-281 as the Potential Diagnostic Marker of Oral Squamous Cell Carcinoma. Cancers (Basel). 2021 May 28;13(11):2661. doi: 10.3390/cancers13112661.

Kreft E., Sałaga-Zaleska K., Sakowicz-Burkiewicz M., Dąbkowski K., Szczepánska-Konkel M., Jankowski M.:
Diabetes Affects the A1 Adenosine Receptor-Dependent Action of Diadenosine Tetraphosphate (Ap4A) on Cortical and Medullary Renal Blood Flow. J Vasc Res. 2021;58(1):38-48. doi: 10.1159/000511461. Epub 2020 Nov 18.

Adamski Ł.J., Starzyńska A. Adamska P., Kunc M., Sakowicz-Burkiewicz M., Marvaso G., Alterio D., Korwat A.: High PD-L1 Expression on Tumor Cells Indicates Worse Overall Survival in Advanced Oral Squamous Cell Carcinomas of the Tongue and the Floor of the Mouth but Not in Other Oral Compartments. Biomedicines. 2021 Sep 1;9(9):1132. doi: 10.3390/biomedicines9091132.
 1. PUBLIKACJE W 2019 ROKU

M. Czaplińska, A. Ćwiklińska, M. Sakowicz-Burkiewicz, E. Wieczorek, A. Kuchta, R. Kowalski, B. Kortas-Stempak, A. Dębska-Ślizień, M. Jankowski, E. Król: Apolipoprotein E gene polymorphism and renal function are associated with apolipoprotein E concentration in patients with chronic kidney disease. Lipids Health Dis. 2019 Mar 9;18(1):60. doi: 10.1186/s12944-019-1003-x.

JERZY KUCZKOWSKI, DMITRY TRETIAKOW, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, Cecylia Tukaj: Is origin and advancement of retraction pockets an active procass? 1001 cases in otology. Vol. 1 / ed. Henryk Skarżyński, Warszawa, Institute of Physiology and Pathology of Hearing, 2019.
 1. PUBLIKACJE W 2018 ROKU

Tomasz Przybyła, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Tadeusz Pawełczyk:Purinergic signaling in B cells. Acta Biochim Pol. 2018;65(1):1-7. doi: 10.18388/abp.2017_1588. Epub 2018 Jan 23. Review

Tomasz Przybyla, Martyna Wesserling, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Izabela Maciejewska, Tadeusz Pawelczyk: The Level of TWIST1 expression determines the response of colon cancer cells to mitogen-activated protein kinases inhibitors. Saudi J Gastroenterol. 2018 Jan-Feb;24(1):37-45. doi: 10.4103/sjg.SJG_270_17.

J. Li, L. Zheng, A. Uchiyama, L. Bin, TM Mauro, PM. Elias, T. Pawelczyk, M. Sakowicz-Burkiewicz, M. Trzeciak, DYM. Leung, MI. Morasso, P. Yu: A data mining paradigm for identifying key factors in biological processes using gene expression data. Sci Rep. 2018 Jun 13;8(1):9083. doi: 10.1038/s41598-018-27258-8.

Marlen Zyśk, Beata Gapys, Anna Ronowska, Sylwia Gul-Hinc, A. Erlandsson, Adam Iwanicki, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Andrzej Szutowicz, Hanna Bielarczyk: Protective effects of voltage-gated calcium channel antagonists against zinc toxicity in SN56 neuroblastoma cholinergic cells. PLoS One. 2018 Dec 20;13(12):e0209363. doi: 10.1371/journal.pone.0209363. eCollection 2018.
 1. PUBLIKACJE W 2017 ROKU

TOMASZ PRZYBYŁA, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Suppression of TWIST1 and ID1 genes in colon cancer cells differentially affects their sensitivity to 5-fluorouracil. J. Physiol. Pharmacol. 2017; vol. 68, suppl. 1, s. 80.

TOMASZ PRZYBYŁA, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, IZABELA MACIEJEWSKA, HANNA BIELARCZYK, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Suppression of ID1 expression in colon cancer cells increases sensitivity to 5-fluorouracil. Acta Biochim Pol. 2017;64(2):315-322.

MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, JERZY KUCZKOWSKI, TOMASZ PRZYBYŁA, MARZENA GRDEŃ, ANNA STARZYŃSKA, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Gene expression profile of collagen types, osteopontin in the tympanic membrane of patients with tympanosclerosis. Adv Clin Exp Med. 2017 Sep;26(6):961-966.

MAGDALENA TRZECIAK, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, MARTYNA WESSERLING, JOLANTA GLEŃ, DARIA DOBACZEWSKA, TOMASZ BANDURSKI, ROMAN NOWICKI, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Altered Expression of Genes Encoding Cornulin and Repetin in Atopic Dermatitis. Int Arch Allergy Immunol. 2017;172(1):11-19.

MAGDALENA TRZECIAK, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, MARTYNA WESSERLING, DARIA DOBACZEWSKA, JOLANTA GLEŃ, ROMAN NOWICKI, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Expression of Cornified Envelope Proteins in Skin and Its Relationship with Atopic Dermatitis Phenotype. Acta Derm Venereol. 2017 Jan 4;97(1):36-41.

JANUSZ SIEBERT, ŁUKASZ LEWICKI, JOLANTA MYŚLIWSKA, MONIKA MŁOTKOWSKA, JAN ROGOWSKI: Scal atrial natriuretic peptide gene polymorphisms and their possible association with postoperative atrial fibrillation: a preliminary report. Arch. Med. Sci. 2017 Apr 1;13(3):568-574.
 1. PUBLIKACJE W 2016 ROKU

MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, TOMASZ PRZYBYŁA, TADEUSZ PAWEŁCZYK: The impact of TWIST1 silencing on the sensitivity colon cancer cells to 5-fluorouracil. Acta Biochim. Pol. 2016; vol. 63, suppl. 2, s. 26.

MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, TOMASZ PRZYBYŁA, MARTYNA WESSERLING, HANNA BIELARCZYK, IZABELA MACIEJEWSKA, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Suppression of TWIST1 enhances the sensitivity of colon cancer cells to 5-fluorouracil. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2016; vol. 78, s. 268-278, bibliogr. [43] poz., streszcz. ang.

TOMASZ PRZYBYŁA, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ: Suppression of TWIST1 in colon cancer cells enhances cytotoxic effect of combined treatment with 5-fluorouracil and MAPK inhibitors. [Dokument elektroniczny]. Współcz. Onkol. 2016; vol. 19, suppl. 1, s. 64, 8th International Conference of Contemporary Oncology: Integrated oncology: genomics, immunotherapies, and molecular targets, Poznań, 16-18 March 2016: abstracts

MAGDALENA TRZECIAK, MARTYNA WESSERLING, TOMASZ BANDURSKI, JOLANTA GLEŃ, ROMAN NOWICKI, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Association of a single nucleotide polymorphism in a late lornified envelope-like proline-rich 1 gene (LELP1) with atopic dermatitis. Acta Derm. Venereol. 2016; vol. 96, nr 4, s. 459-463, bibliogr. 39 poz., streszcz. ang.

MARGARIDA CORTEZ, ANDREI MATOS, MARTYNA WESSERLING, TADEUSZ PAWEŁCZYK, MAGDALENA TRZECIAK, MANUEL BICHO: Lelp-1, its role in atopic dermatitis and asthma. Poland and Portugal [Dokument elektroniczny]. J. Allergy Ther. 2016; vol. 7, nr 1, art. ID 1000229, s. [1-7], bibliogr. 52 poz., streszcz. ang.

MARTYNA WESSERLING: Związek między występowaniem określonych wariantów polimorficznych genu LELP1 kodującego białko koperty rogowej a rozwojem atopowego zapalenia skóry. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2016; Rozpr. dokt. Promotor: prof. dr hab. TADEUSZ PAWEŁCZYK, 107 k. : il., tab.; 31 cm – Bibliogr. 126 poz., streszcz. pol., ang.

ANNA STARZYŃSKA, A. WALTER, A. SEJDA, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ: Ocena roli metaloproteinaz MMP-1, MMP-2 oraz ich inhibitorów TIMP-1, TIMP-2 w torbielach i nowotworach zebopochodnych. III Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, Warszawa, 18-20 maja 2016.
 1. PUBLIKACJE W 2015 ROKU

Kitowska A., Wesserling M., Seroczyńska B., Szutowicz A., Ronowska A., Pęksa R., Pawełczyk T.: Differentiation of high-risk stage I and II colon tumors based on evaluation of CAV1 ge A.ne expression. J. Surg. Oncol. 2015; vol. 112, nr 4, s. 408-414.

Potocka-Bakłażec M., Sakowicz-Burkiewicz M., Kuczkowski J., Pawełczyk T., Stankiewicz C., Sierszeń W., Jankowski Z., Buczny J.: Expression of TNF-α, OPG, IL-1ß and the presence of the measles virus RNA in the stapes of the patients with otosclerosis. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2015; vol. 272, nr 8, s. 1907-1912.

Mionskowski M., Kuczkowski J., Sakowicz-Burkiewicz M., Pawełczyk T.: Molecular background of tympanosclerosis in chronic otitis media. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2015; vol. 272, nr 6, s. 1326-1327.

Trzeciak M., Sakowicz-Burkiewicz M., Badurski T., D. Dobaczewska, J. Gleń, Nowicki R., Pawełczyk T.: Ekspresje genów białek koperty rogowej w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry : SPRR3 i SPRRIA, nowi gracze w patogenezie atopowego zapalenia skóry. Przegl. Dermatol. 2015; t. 102, nr 2, s. 81-82.

Szutowicz A., Bielarczyk H., Jankowska-Kulawy A., Ronowska A., Pawełczyk T.: Retinoic acid as a therapeutic option in Alzheimer’s disease: a focus on cholinergic restoration. Expert Rev. Neurother. 2015; vol. 15, nr 3, s. 239-249.

Bielarczyk H., Jankowska-Kulawy, Corinna Höfling, Ronowska A., Gul-Hinc S., Reinhard Roβner, Reinhard Schliebs, Pawełczyk T.: AβPP-transgenic 2576 mice Mimic cell type-specific aspects of acetyl-CoA-linked metabolic deficits in Alzheimer’s disease. J. Alzheimer’s Dis. 2015; vol. 48, nr 4, s. 1083-1094.

Klimaszewska-Łata J., Gul-Hinc S., Bielarczyk H., Ronowska A, Zyśk M., Grużewska K., Pawełczyk T., Szutowicz A.: Differential effects of lipopolysaccharide on energy metabolism in murine microglial N9 and cholinergic SN56 neuronal cells. J. Neurochem. 2015; vol. 133, nr 2, s. 284-297.
 1. PUBLIKACJE W 2014 ROKU

TADEUSZ PAWEŁCZYK, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, MARTYNA WESSERLING, MARZENA GRDEŃ, JERZY KUCZKOWSKI: Altered response of fibroblasts from human tympanosclerotic membrane to interacting mast cells: implication for tissue remodeling. Int. J. Biochem. Cell Biol. 2014; vol. 57, s. 35-44, bibliogr. [60] poz., streszcz. ang.

IZABELA MACIEJEWSKA, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Id1 expression level determines the differentiation of human dental pulp stem cells. J. Dent. Res. 2014; vol. 93, nr 6, s. 576-581, bibliogr. [30] poz., streszcz. ang.

CECYLIA TUKAJ, JERZY KUCZKOWSKI, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, GRAŻYNA GULIDA, DMITRY TRETIAKOW, T. MIONSKOWSKI, TADEUSZ PAWEŁCZYK: Morphological alterations in the tympanic membrane affected by tympanosclerosis: ultrastructural study. Ultrastruct. Pathol. 2014; vol. 38, nr 2, s. 69-73, bibliogr. 26 poz., streszcz. ang.

MARTYNA WESSERLING, MAGDALENA TRZECIAK, TOMASZ BANDURSKI, J. GLEN, M. SIKORSKA, ROMAN NOWICKI, TADEUSZ PAWEŁCZYK: LELP-1 nowy gracz w patogenezie atopowego zapalenia skóry [Dokument elektroniczny]. III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców “Per scientiam ad salutem aegroti”, Bydgoszcz, 9-10.05.2014 : książka streszczeń

ANNA STARZYŃSKA, ALEKSANDRA SEJDA, MONIKA SAKOWICZ-BURKIEWICZ, IZABELA OLESZKIEWICZ: Ocena układu RANKL/RANK/OPG w nowotworach i torbielach zębopochodnych szczęki i żuchwy. II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, Kraków, 20-22 marca 2014 r.

MARTYNA WESSERLING, MAGDALENA TRZECIAK, TOMASZ BANDURSKI, M. Sikorska, J. Gleń, TADEUSZ PAWEŁCZYK, ROMAN NOWICKI: Single nucleotide polymorphisms of cornified envelope proteins in atopic dermatitis. 12th EAACI Immunology Winter School : Basic Research in Allergy and Clinical Immunology, Poiana Brasov, Romania, 30 January – 2 February 2014 : abstract book
 1. PUBLIKACJE W 2013 ROKU

Sakowicz-Burkiewicz M, Kitowska A, Grden M, Maciejewska M, Szutowicz A, Pawelczyk T: Differential effect of adenosine receptors on growth of human colon cancer HCT 116 and HT-29 cell lines. Arch. Bioch. Biophys. 2013; 533: 47-57

Sakowicz-Burkiewicz M, Kocbuch K, Grden M, Maciejewska M, Szutowicz A, Pawelczyk T: High glucose concentration impairs ATP outflow and immunoglobulin production by human peripheral B lymphocytes: involvement of P2X7 receptor. Immunobiology 2013; 218 (4): 591-601

Sakowicz-Burkiewicz M, Grden M, Maciejewska M, Szutowicz A, Pawelczyk T: High glucose impairs ATP formation on the surface of human peripheral blood B lymphocytes. Int. I. Biochem. Cell Biol. 2013; 45 (7): 1246-1254
 1. PUBLIKACJE W 2012 ROKU

Sakowicz-Burkiewicz M, Kocbuch K, Grden M, Maciejewska I, Szutowicz A, Pawelczyk T: Impact of adenosine receptors on immunoglobulin production by human peripheral blood B lymphocytes. J. Physiol. Pharmacol. 2012;63:661-668.

Mionskowski T, Kuczkowski J, Sakowicz-Burkiewicz M.: Określenie profilu ekspresji genu TNFα w wybranych strukturach ucha środkowego u chorych na tympanosklerozę. Otolaryngol. Pol. 2012; t. 66, nr 4a, s. 20-24.
 1. PUBLIKACJE W 2011 ROKU

Kuczkowski J, Sakowicz-Burkiewicz M, Iżycka-Świeszewska E, Mikaszewski B, Pawełczyk T. (2011) Expression of tumor necrosis factor-α, interleukin-1α, interleukin-6 and interleukin-10 in chronic otitis media with bone osteolysis. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2011; 73(2):93-9.

Sakowicz-Burkiewicz M, Pawelczyk T.: Recent advances in understanding the relationship between adenosine metabolism and the function of T and B lymphocytes in diabetes. J Physiol Pharmacol. 2011 Oct;62(5):505-12.
 1. PUBLIKACJE W 2010 ROKU

Kitowska A, Pawełczyk T. (2010) N-myc downstream regulated 1 gene and its place in the cellular machinery. Acta Biochim Pol. 2010;57(1):15-21.

Sakowicz-Burkiewicz M, Kocbuch K, Grden M, Szutowicz A, Pawelczyk T (2010). Regulation of adenosine receptors expression in rat B lymphocytes by insulin. J Cell Biochem. 2010 Feb 1;109(2):396-405.

Sakowicz-Burkiewicz M, Kocbuch K, Grden M, Szutowicz A, Pawelczyk T. (2010) Adenosine 5’-triphosphate is the predominant source of peripheral adenosine in human B lymphoblasts. J Physiol Pharmacol. 2010 Aug;61(4):491-9.
 1. PUBLIKACJE W 2009 ROKU

Kocbuch K, Sakowicz-Burkiewicz M, Grden M, Szutowicz A, Pawelczyk T. (2009) Effect of insulin and glucose on adenosine metabolizing enzymes in human B lymphocytes. Acta Biochim Pol. 2009;56(3):439-46.

Sakowicz-Burkiewicz M, Kocbuch K, Grden M, Szutowicz A, Pawelczyk T. (2009) Protein kinase C mediated high glucose effect on adenosine receptors expression in rat B lymphocytes. J Physiol Pharmacol. 2009 Sep;60(3):145-53.

Strzelczyk B, Szulc A, Rzepko R, Kitowska A, Skokowski J, Szutowicz A, Pawelczyk T. (2009) Identification of high-risk stage II colorectal tumors by combined analysis of the NDRG1 gene expression and the depth of tumor invasion. Ann Surg Oncol. 2009 May;16(5):1287-94.
 1. PUBLIKACJE W 2008 ROKU

Ochocka, AM, Grdeń M, Sakowicz-Burkiewicz M, Szutowicz A, Pawełczyk T. (2008) Regulation of phospholipase C-delta1 by ARGHAP6, a GTPase-activating protein for RhoA: possible role for enhanced activity of phospholipase C in hypertension. Int J Biochem Cell Biol doi:10.1016/j.biocel.2008.03.007

Grdeń M, Podgórska M, Kocbuch K, Rzepko R, Szutowicz A, Pawełczyk T. (2008) High glucose suppresses expression of equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) in rat cardiac fibroblasts through a mechanism dependent on PKCzeta and MAP kinases. J Cell Physiol 215(1):151-160
 1. PUBLIKACJE W 2007 ROKU

Podgórska M, Kocbuch K, Grdeń M, Szulc A, Szutowicz A, Pawełczyk T. (2007) Different signaling patways utilized by insulin to regulate the expression of ENT2, CNT1, CNT2 nucleoside transporters in rat cardiac fibroblasts. Arch Biochem Biophys 464:344-349

Ronowska A, Gul-Hinc S, Bielarczyk H, Pawełczyk T, Szutowicz A (2007) Effects of zinc on SN56 cholinergic neuroblastoma cells. J Neurochem 103:972-983

Michno A, Bielarczyk H, Pawełczyk T, Jankowska-Kulawy A, Klimaszewska J, Szutowicz A (2007) Alterations of adenine nucleotide metabolism and function of blood platelets in patients with diabetes. Diabetes 56(2): 462-467

Kuczkowski J, Pawełczyk T, Bakowska A, Narozny W, Mikaszewski B. (2007) Expression Patterns of Ki-67 and Telomerase Activity in Middle Ear Cholesteatoma. Otol Neurotol. 28(2):204-207.
 1. PUBLIKACJE W 2006 ROKU

Podgórska M, Kocbuch K, Grdeń M, Szutowicz A, Pawelczyk T (2006) Prevalence of unidirectional Na+-dependent adenosine transport and altered potential for adenosine generation in diabetic cardiac myocytes. Basic Res Cardiol 101:214-222

Sakowicz-Burkiewicz M, Kocbuch K, Grdeń M, Szutowicz A, Pawełczyk T (2006) Diabetes-induced decrease of adenosine kinase expression impairs the proliferation potential of diabetic rat T lymphocytes. Immunology 11(3):420-412

Bielarczyk H, Gul S, Ronowska A, Bizon-Zygmanska D, Pawełczyk T, Szutowicz A. (2006) RS-alfa-lipoic acid protects cholinergic cells against sodium nitroprusside and amyloid-beta neurotoxicity through restoration of acetyl-CoA level. J Neurochem 98:1242-1251

Kuczkowski J, Bakowska A, Pawełczyk T, Narożny W, Mikaszewski B. (2006) Cell cycle inhibitory protein p27 in human middle ear cholesteatoma. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 68(5):234-239

Podgórska M, Kocbuch K, Grdeń M, Szutowicz A, Pawełczyk T. (2006) Reduced ability to release adenosine by diabetic rat cardiac fibroblasts due to altered expression of nucleoside transporters. J Physiol-London 576(1):179-189.
 1. PUBLIKACJE W 2005 ROKU

Sakowicz M, Szutowicz A, Pawełczyk T (2005) Differential effect of insulin and elevated glucose level on adenosine transport in rat B lymphocytes. Int Immunol 17(2):145-154

Pawełczyk T, Grdeń M, Rzepko R, Szutowicz A (2005) Region specific alterations of adenosine receptors expression level in kidney of diabetic rat. Am J Pathol 167:315-325

Michno A, Raszeja-Specht A, Jankowska-Kulawy A, Pawełczyk T, Szutowicz A. (2005) The effect of L-karnitine on acetyl-CoA content and activity of blood platelets in healthy and diabetic people. Clin Chem 51:1673-1682

Bielarczyk H, Jamkowska-Kulawy A, Gul S, Pawełczyk T, Szutowicz A (2005) Phenotype dependent differential effects of interleukin-1beta and amyloid-beta on viability and cholinergic phenotype of T17 neuroblastoma cells. Neurochem Int 47:466-473
 1. PUBLIKACJE OD 2001 DO 2004 ROKU

Sakowicz M, Szutowicz A, Pawełczyk T (2004) Insulin and glucose induced changes in expression level of nucleoside transporters and adenosine transport in rat T lymphocytes. Biochem Pharmacol 68(7): 1309-1320

Szutowicz A, Madziar B, Pawełczyk T, Tomaszewicz M, Bielarczyk H (2004) Effects of NGF on acetylcholine, acetyl-CoA metabolism, and viability of differentiated and non-diferentiated cholinergic neuroblastoma cells. J Neurochem 90:952-961

Pawełczyk T, Podgórska M, Sakowicz M (2003) The effect of insulin on expression of nucleoside transporters in diabetic rats. Mol Pharmacol 63: 81-88

Pawełczyk T, Sakowicz M, Podgórska M, Szczepańska-Konkel M (2003) Insulin induces expression of adenosine kinase gene in rat lymphocytes by signaling through the MAP kinase pathway. Exp Cell Res 261(1): 152-163

Kowara K, Gołębiowski F, Chrzan P, Skokowski J, Karmoliński A, Pawełczyk T. (2002) Abnormal FHIT gene transcript and c-myc and c-erbB2 amplification in breast cancer. Acta Biochim Pol. 49:341-350

Chrzan P, Skokowski J, Karmoliński A. and Pawełczyk T. (2001) Amplification of c-myc gene and overexpression of c-Myc protein in breast cancer and adjacent non-neoplastic tissue. Clin. Biochem. 34(7): 557-562

Aktualizacja strony: 09.05.2023
Monika Młotkowska