Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia

Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia

Wydział Lekarski

PROFIL

  • Ostra i przewlekła niewydolność nerek: diagnostyka, leczenie
  • Leczenie nerkozastępcze – hemodializa i dializa otrzewnowa
  • Diagnostyka (biopsje nerek) i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
  • Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego (24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego)
  • Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń mikcji
Aktualizacja strony: 29.03.2017
Helpdesk IT