Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra Analityki Klinicznej  > Zakład Chemii Klinicznej

Zakład Chemii Klinicznej

Katedra Analityki Klinicznej

AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNE

Najważniejsze publikacje:

 1. Kuchta A., Strzelecki A., Ćwiklińska A., Totoń M., Gruchała M, Zdrojewski Z., Kortas-Stempak B., Gliwińska A., Dąbkowski K., Jankowski M. PON-1 activity and plasma 8-isoprostane concentration in patients with angiographically proven coronary artery disease. Oxid. Med. Cell. Longev. 2016, art. ID 5136937, 1-9.
 2. Kuchta A., Lebiedzińska A., Fijałkowski M., Gałąska R., Kreft E., Totoń M., Czaja K., Kozłowska A., Ćwiklińska A., Kortas-Stempak B., Strzelecki A., Gliwińska A., Dąbkowski K., Jankowski M. Impact of plant-based diet on lipid risk factors for atherosclerosis. Cardiol. J. 2016; vol. 23, nr 2, s. 141-148.
 3. Ćwiklińska A., Gliwińska A., Senderowska Z., Kortas-Stempak B., Kuchta A., Dąbkowski K., Jankowski M. Impact of phosphatidylcholine liposomes on the compositional changes of VLDL during lipoprotein lipase (LPL)-mediated lipolysis.Chem. Phys. Lipids 2016; vol. 195, s. 63-70.
 4. Kreft E., Kowalski R., Jankowski M., Szczepańska-Konkel M. Renal vasculature reactivity to agonist of P2X7 receptor is increased in streptozotocin-induced diabetes. Pharmacol. Rep. 2016; 68:71-74.
 5. Ćwiklińska A., Strzelecki A., Kortas-Stempak B., Zdrojewski Z., Wróblewska M. HDL zawierające apolipoproteinę E a rozwój miażdżycy. Post. Hig. Med. Dośw. (online) 2015; t. 69, s. 1-9.
 6. Piwkowska A., Rogacka D., Audzeyenka I., Angielski S., Jankowski M. Combined effect of insulin and high glucose concentration on albumin permeability in cultured rat podocytes. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2015; 461:383-389.
 7. Piwkowska A., Rogacka D., Audzeyenka I., Kasztan M., Angielski S., Jankowski M. Insulin increases glomerular filtration barrier permeability through PKGIα-dependent mobilization of BKCa channels in cultured rat podocytes. Biochim. Biophys. Acta 2015; 1852:1599-1609.
 8. Ziętkiewicz M., Kuchta A., Rutkowski B., Zdrojewski Z. Stężenie lipoprotein o niskiej gęstości zmodyfikowanych oksydacyjnie oraz profil lipidowy u chorych w trakcie steroidoterapii zespołu nerczycowego. Nefrol. Dializoter. Pol. 2015;19:145-149.
 9. Brzezicha-Cirocka J., Lebiedzińska A., Kuchta A., Czaja J., Kamińska M., Szefer P. Ocena zawartości żelaza, cynku, miedzi i manganu w substytutach mleka stosowanych w żywieniu wegan. Bromat. Chem. Toksykol. 2015; 48:270-273.
 10. M. Jankowski. Receptory nukleotydowe a praca nerki. Post. Biochem. 2014; t. 60, nr 4, s. 475-482
 11. M. Jankowski. Małgorzata Wróblewska (1956-2013), dr hab. n. farm., kierownik Zakładu Chemii Klinicznej Katedry Analityki Klinicznej w roku 2013. Ann. Acad. Med. Gedan. 2014; t. 44, s. 231-234
 12. A. Ćwiklińska, B. Kortas-Stempak, A. Gliwińska, A. Pacanis, A. Kuchta, M. Wróblewska. Interaction between VLDL and phosphatidylcholine liposomes generates new γ-LpE-like particles. Lipids 2014; vol. 49, nr 2, s. 143-153.
 13. A. Ćwiklińska, J. Kąkol, A. Kuchta, B. Kortas-Stempak, A. Pacanis, J. Rogulski, M. Wróblewska. The standardization of urine particle counting in medical laboratories – a Polish experience with the EQA programme. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 2012; vol. 72, nr 1, s. 52-58.
 14. A. Ćwiklińska, J. Skibicka, A. Fijałkowska, B. Kortas-Stempak, A. Strzelecki, Z. Zdrojewski, M. Wróblewska. Rozpoznawalność elementów osadu moczu w polskich laboratoriach : analiza wyników programu zewnętrznej oceny jakości w latach 2009-2013. Diagn. Lab. 2013; vol. 49, nr 4, s. 377-387
 15. G. Bednarczuk, A. Ćwiklińska, A. Fijałkowska, M. Wróblewska, J. Rogulski. Znaczenie programów zewnętrznej oceny jakości (EQA) w medycynie laboratoryjnej. Diagn. Lab. 2011; vol. 47, nr 1, s. 59-62.
 16. M. Wróblewska, M. Czyżewska, A. Wolska, B. Kortas-Stempak, A.j Szutowicz. Apo A-II participates in HDL-liposome interaction by the formation of new pre-beta mobility particles and the modification of liposomes. Biochim. Biophys. Acta 2010; vol. 1801, nr 12, s. 1323-1329.
 17. M. Czyżewska, A. Wolska, A. Ćwiklińska, B. Kortas-Stempak, M. Wróblewska. Zaburzenia metabolizmu lipoprotein w zespole metabolicznym. Post. Hig. Med. Dośw. (online) 2010; vol. 64, s. 1-10.
 18. A. Kuchta, A. Pacanis, B. Kortas-Stempak, A. Ćwiklińska, M. Ziętkiewicz, M. Renke, B. Rutkowski. Estimation of oxidative stress markers in chronic kidney disease. Kidney Blood Press. Res. 2011; vol. 34, nr 1, s. 12-19,
 19. M. Wróblewska, B. Kortas-Stempak, A. Szutowicz, T. Badzio. Phospholipids mediated conversion of HDLs generates specific apoA-II pre-β mobility particles. J. Lipid Res. 2009; vol. 50, s. 667-675.
 20. A. Ćwiklińska, M. Campoverde Parra, B. Kortas-Stempak, M. Wróblewska, B. Moteka, M. Czyżewska, A. Stencel, A. Pacanis. Rutynowe badanie osadu moczu – możliwości poprawy jakości wyników poprzez wdrożenie standaryzowanej procedury badania. Diagn. Lab. 2009; vol. 45, nr 3, s. 219-229.
 21. B. Kortas-Stempak, T. Badzio. Uwagi o kontroli laboratoryjnej wewnętrznej. Diagn. Lab. 2008; t. 44, nr 2, s. 197-210.
Aktualizacja strony: 30.08.2023
Agnieszka Ćwiklińska