Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Wydział Farmaceutyczny

NOSTRYFIKACJA


Szanowni Państwo,
obecnie procedura nostryfikacyjna obowiązuje tylko tych farmaceutów, którzy chcą rozwijać się w Polsce naukowo i dydaktycznie.

Szczegóły na stronie:
https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow

Farmaceuci spoza Unii Europejskiej chcący podjąć pracę w zawodzie farmaceuty w polskich aptekach, mają możliwość zgodnie
z ustawą o zawodzie farmaceuty http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000097/O/D20210097.pdf

uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty po zdaniu Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego zwanego „FEW” , który organizuje Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Wszystkie informacje znajdą Państwo tutaj: http://www.cem.edu.pl/farma.php

FEW potwierdza uznanie kwalifikacji spełniających minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach unijnych (zgodnie
z dyrektywą 2005/35/UE) i umożliwia uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce.

Aktualizacja strony: 13.06.2024
Małgorzata Grzenkowicz-Stupak, Magdalena Żuber