Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Zakład Higieny i Epidemiologii

Zakład Higieny i Epidemiologii

Wydział Lekarski

PRACOWNICY

Kierownik:

prof. dr hab. med. Paweł Zagożdżon

prof. dr hab. med. Paweł Zagożdżon

Swoje zainteresowania kliniczne realizuje jako psychiatra. Jest współautorem wielu badań z zakresu epidemiologii klinicznej w kardiologii, oceny jakości życia, farmakoepidemiologicznej analizy rejestrów lekowych w psychiatrii oraz dużych przekrojowych badań populacyjnych. Prowadził badania nad umieralnością wśród osób po utracie pracy w ramach kohortowego badania obejmującego populację Gdańska i powiatu gdańskiego. Wcześniej współpracował również z firmami badawczymi organizując i nadzorując badania kliniczne fazy III i IV w programach lekowych.

Adiunkci:

dr n. med. Radosław Czernych

dr n. med. Radosław Czernych

W pracy naukowej szczególnie interesują go zagadnienia problemu wpływu środowiska na stan zdrowia populacji, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz modelowanie i prognozowanie zapadalności i umieralności spowodowanych udarami mózgu oraz zawałami serca.

dr n. med. Dorota Dydjow- Bendek

dr n. med. Dorota Dydjow- Bendek

Autor publikacji w zakresie wpływu sposobu żywienia na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów- w tym raka piersi.

dr n. med. Magdalena Pierucka

dr n. med. Magdalena Pierucka

Autor publikacji naukowych dotyczących zdrowia publicznego oraz epidemiologii. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z logopedią oraz zastosowaniem metod statystycznych w medycynie.

dr n. med. Przemysław Waszak

dr n. med. Przemysław Waszak

Autor publikacji naukowych z zakresu psychiatrii, prowadzi projekty naukowe w zakresie epidemiologii psychiatrycznej oraz zdrowia psychicznego w internecie.

Asystenci:

dr n. med. Alicja Ryta- Żygowska

dr n. med. Alicja Ryta- Żygowska

Specjalista chorób wewnętrznych. W pracy naukowej i zawodowej interesuje się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem, zwłaszcza w kontekście chorób cywilizacyjnych. Współautor publikacji w zakresie nefrologii, szczególnie dializy otrzewnowej.

Aktualizacja strony: 07.04.2022
Małgorzata Łomot, Magdalena Pierucka