Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Farmaceutyczny  > Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

PROFIL

Działalność naukowa Katedry Biologii i Botaniki FarmaceutycznejGUMed obejmuje następujące dyscypliny:

Biologia molekularna

  • taksonomia i standaryzacja molekularna surowców roślinnych
  • globalne, wysoko-rozdzielcze analizy aberracji chromosomowychi epigenetycznych w wybranych nowotworach
  • badania aktywności biologicznej wtórnych metabolitówroślinnych
  • badania cytotoksyczności na wybranych liniach komórkowych
  • badania aktywności mikrobiologicznej

Bioinformatyka

  • wykorzystanie technik informatycznych do gromadzenia,klasyfikacji, przechowywania, analizy i wizualizacji danychbiologicznych
  • biologia molekularna w kontekście przepływu informacji: DNA-> RNA -> białko -> fenotyp (analiza korelacji zchorobami genetycznymi)

Fitochemia

  • izolacja, identyfikacja i oznaczanie wybranych wtórnychmetabolitów roślinnych
  • interakcje owad – roślina
  • trwałość związków naturalnych w lekach roślinnych

Biologia, ekologia i zasoby roślin leczniczych
Aktualizacja strony: 16.05.2023
Piotr Madanecki