Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Katedra Żywienia Klinicznego  > Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki

Katedra Żywienia Klinicznego

DYDAKTYKA: Prowadzone zajęcia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 2022/23 DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERKISCH 2022/23 DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

I. TEMATY PRAC LICENCJACKICH:

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki

prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz
1. Zastosowanie doustnych suplementów diety w praktyce.
2. Immunożywienie – charakterystyka i zastosowanie.

dr Marta Gruchała-Niedoszytko
1. Leczenie dietetyczne eozynofilowego zapalenia przełyku.

dr Jolanta A. Dardzińska
1. Właściwości antyodżywcze lektyn – znaczenie w praktyce klinicznej.
2. Rola diety w leczeniu nieszczelności bariery jelitowej.
3. Żywienie spersonalizowane w leczeniu chorób przewlekłych.
4. Wzorce żywieniowe proponowane dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
5. Wczesne okno żywieniowe (eTRF) jako przykład sposobu żywienia zgodnego z rytmem dobowym.
6. Wczesne okno żywieniowe (eTRF) – potencjalna rola w terapii zespołu metabolicznego/zespołu oporności na insulinę.
7. Temat do uzgodnienia z promotorem.

dr Marta Stankiewicz
Tematy do uzgodnienia z promotorem

dr Edyta Wernio

1. Sarkopenia- rozpoznanie, implikacje kliniczne, metody leczenia.
2. Rola żywienia i aktywności fizycznej w prewencji i leczeniu zespołu kruchości.
3. Rola białka w żywieniu osób starszych.
4. Dietetyczne wsparcie pacjentów z niepłodnością.
5. Rola żywienia i suplementacji w anoreksji wieku podeszłego.
6. Rola aminokwasów rozgałęzionych w syntezie masy mięśniowej u pacjent u niedożywionych.
7. Znaczenie żywienie i suplementacji u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a.
8. Zaburzenia stanu odżywienia u dzieci z zespołem Downa.

dr Aleksandra Śliwińska
1. Występowanie depresji wśród osób chorych na cukrzycę.
2. Rola diet roślinnych w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
3. Temat własny studenta z zakresu żywienia w cukrzycy lub diet roślinnych.
4. Temat własny studenta z zakresu żywienia w cukrzycy lub diet roślinnych.
5. Temat własny studenta z zakresu żywienia w cukrzycy lub diet roślinnych.

dr Małgorzata Kaczkan
1. Szczawiany i ich znaczenie w diecie.
2. Dietary Inflammatory Index a choroby cywilizacyjne.
3. Spożycie mięsa a nowotwory.
4. Nefropatia IgA a dieta.
5. Ograniczenia komponowania diet niskobiałkowych.
6. Mikrobiota jelit a przewlekła choroba nerek.
7. temat do indywidualnego uzgodnienia

dr Magdalena Pieszko
1. Pandemia COVID-19 a zachowania zdrowotne młodzieży.
2. Zaburzenia odżywiania wśród pacjentek z cukrzycą typu 1.
3. Wybiorczość jedzenia wśród dzieci przedszkolnych.
4. Zastosowanie dialogu motywacyjnego w pracy z pacjentem z otyłością.
5. Zaburzony obraz własnego ciała a zachowania żywieniowe u dziewcząt.

dr Monika Ziętarska

1. Wybrane składniki diety o działaniu przeciwnowotworowym.

2. Postępowanie żywieniowe w czasie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

3. Powikłania leczenia onkologicznego białaczek wieku dziecięcego, a postępowanie żywieniowe.

4. Znaczenie krotkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w prewencji raka jelita grubego.

5. Znaczenie diety u pacjentów poddawanych radioterapii jamy brzusznej i miednicy.

Zakład Towaroznawstwa Żywności

dr hab. inż. Magdalena Skotnicka
1. Owady jadalne jako alternatywne źródło białka.
2. Zagrożenia i wyzwania w produkcji owadów jadalnych w Europie.
3. Wartość żywieniowa kwiatów jadalnych.
4. Jakość zdrowotna ryb morskich.
5. Rola fitoterapii w żywieniu i profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
6. Wartość zdrowotna wybranych gatunków orzechów.
7. Rola flawonoidów w prewencji wybornych chorób.
8. Jakość olejów dostępnych na polskim rynku.
9. Rola zdrowotna flawonoidów obecnych w czarnej herbacie.
10. Nowoczesne metody przetwórstwa zbóż-ekstruzja i ekspandowanie wady i zalety.
11. Możliwości wykorzystania egzotycznych zbóż i pseudo zbóż w diecie Polaków.
12. Wartość żywieniowa „superfoods” (do wyboru spirulina, chlorella lub inne).
13. Rola ziół w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
14. Rola wybranych przypraw w prewencji chorób cywilizacyjnych.
15. Wpływ fruktozy na ryzyko rozwoju wybranych chorób.

dr Agata Janczy
1. Ogólnoustrojowy stan zapalny i endotoksemia metaboliczna w nadwadze i otyłości (temat zarezerwowany student: 54346)
2. Bakterie antybiotykooporne i mikrobiom jelitowy – czy istnieje relacja?
3. Ocena szczelności bariery jelitowej – metody badania i wpływ na występowanie chorób.
4. Wykorzystanie probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych.
5. Nutraceutyki wytwarzane przez mikrobiotę jelitową – charakterystyka i znaczenie dla zdrowia.
6. Charakterystyka zmian mikrobioty jelit w wybranych schorzeniach autoimmunologicznych.
7. Charakterystyka i znaczenie dla zdrowia krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.
8. Dodatki do żywności jako czynniki modulujące mikrobiotę jelit.
9. SIBO i SIFO – charakterystyka schorzeń i proponowane postępowanie żywieniowe.
10. Postbiotyki – charakterystyka oraz możliwości klinicznego wykorzystania.
11. Psychobiotyki – charakterystyka oraz możliwości klinicznego wykorzystania
12. Tematy proponowane przez studentów

dr Patrycja Gogga
1. Wpływ diety na równowagę kwasowo-zasadową organizmu.
2. Tradycyjna medycyna chińska w ujęciu współczesnej nauki.
3. Roślinne zamienniki mięsa i nabiału na rynku polskim.
4. Homocysteina – „cholesterol” XXI w.
5. Imbir – wartość odżywcza i potencjał prozdrowotny.
6. Wpływ regularnego spożycia miodu pszczelego na zdrowie człowieka.
7. Wpływ spożycia likopenu na zmiany nowotworowe w gruczole krokowym.
8. Plechowce na talerzu – wartość odżywcza i prozdrowotna grzybów i glonów.
9. Wpływ umiarkowanego spożycia alkoholu na zdrowie człowieka.
10. Bezpieczeństwo spożycia soi i produktów sojowych w kontekście gospodarki hormonalnej człowieka.
Tematy zaproponowane przez studentów

dr Kaja Karwowska
1. Teadenol – remedium na problemy z otyłością?
2. Potencjał zdrowotny herbaty …
3. Pochodzenie i znaczenie zdrowotne związków grelinopodobnych w herbacie.
4. Właściwości i zastosowanie … w suplementach diety.
6. Ocena spożycia, stanu wiedzy i znaczenia żywieniowego … (badania ankietowe)
7. Znajomość … i ich wykorzystanie w żywieniu. (badania ankietowe zakres do ustalenia )
Samodzielna Pracownia Biochemii Żywienia
dr hab. Zdzisław Kochan
1. Wpływ nietolerancji pokarmowych na utrzymanie prawidłowej masy ciała (opiekun: mgr N. Szupryczyńska) – rezerwacja dla 53287.
2. Właściwości odżywcze jaj i ich wpływ na zdrowie (opiekun: mgr N. Szupryczyńska).
3. Sterole i stanole roślinne i ich wpływ na zdrowie (opiekun: mgr N. Szupryczyńska).
4.Zastosowanie polifenoli w sporcie (opiekun: mgr M. Naczyk).
5. Azotany i ich wpływ na wydolność fizyczną (opiekun: mgr M. Naczyk).

Katedra Bromatologii
dr hab. inż. Małgorzata Grembecka
1. Kombucha – charakterystyka i znaczenie dla zdrowia człowieka.
2. Interakcje suplementów diety z lekami stosowanymi w chorobach przewlekłych.

dr Justyna Brzezicha
1. Wpływ spożycia napojów Yerba mate na organizm człowieka.
dr Małgorzata Misztal-Szkudlińska
1. Rola suplementów diety w zapobieganiu rozwojowi chorób cywilizacyjnych.
2. Choroby cywilizacyjne a niedobory pokarmowe.

II. TEMATY PRAC MAGISTERSKICH:

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki

prof. dr hab. Sylwia Małgorzewicz
1. Występowanie sarkopenii wśród chorych hospitalizowanych.
2. Kwalifikacja do żywienia dojelitowego w warunkach szpitalnych.
3. Realizacja oceny stanu ożywienia w szpitalu.

dr Jolanta Anna Dardzińska
1. Ocena spożycia wapnia wśród kobiet w wieku pomenopauzalnym (ADOS, w. żywieniowy)- materiał na dwie pokrewne prace mogą zbierać dwie osoby.
2. PRACA POGLĄDOWA: IF (intermittent fasting) a CR ( caloric restriction)- wpływ na zdrowie i długowieczność.

dr Marta Gruchała-Niedoszytko
1. Nawyki żywieniowe chorych na depresję lekooporną.
2. Nawyki żywieniowe chorych na mastocytozę.

dr Edyta Wernio
1. Ocena sposobu żywienia dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a na podstawie wywiadu żywieniowego.
2. Stan odżywienia dorosłych pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a.
3. Ocena podaży witaminy K wraz z dietą i suplementami u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu wymiany zastawki aortalnej.

dr Aleksandra Śliwińska
1. Ocena stanu odżywienia osób chorych na chorobę Parkinsona.
2. Ocena wiedzy na temat żywienia wśród osób chorych na chorobę Parkinsona.
dr Małgorzata Kaczkan
1. Równowaga kwasowo – zasadowa a wskaźnik potencjalnego obciążenia kwasem nerek.
2. Cukrzyca a spożycie kawy.
3. Zaburzenia smaku w przewlekłej chorobie nerek.
4. Ocena spożyciu sodu, z uwzględnieniem soli kuchennej jako jego źródła w wybranej populacji.
5. temat do indywidualnego uzgodnienia

dr Magdalena Pieszko
1. Ocena zachowań żywieniowych kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 1 – zarezerwowany
2. Wpływ kultury diet na zaburzenia odżywiania kobiet w wieku 20-25 lat – zarezerwowany
3. Analiza sposobu odżywiania się osób trenujących koszykówkę – zarezerwowany
4. Zaburzenia smaku wśród pacjentów z cukrzycą typu 1.
5. Wpływ pandemii COVOD-19 na zachowania żywieniowe pacjentów z cukrzycą typu 1.
dr Marta Stankiewicz
Tematy do ustalenia z promotorem

dr Monika Ziętarska
1. Ocena stanu odżywienia pacjentów z choroba nowotworową (dorośli/dzieci).
2. Ocena spożycia wybranych składników odżywczych (białka, kwasy omega3, błonnik, l-karnityna) w diecie dzieci z choroba nowotworową.
3. Ocena nawyków żywieniowych dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną/chłoniakiem (przed rozpoznaniem i w trakcie leczenia).
4. Inne tematy – do uzgodnienia.

Zakład Towaroznawstwa Żywności

dr hab. inż. Magdalena Skotnicka
1. Neofobia żywieniowa w zakresie spożywania owadów jadalnych ( test FNS)
2. Zachowania i postawy wobec owadów jadalnych (badania kwestionariuszowe)
3. Potencjał sycący produktów spożywczych na bazie mącznika młynarka (badania laboratoryjne, konsumenckie)
4. Analiza akceptacji produktów spożywczych na bazie wybranych owadów jadalnych (badania konsumenckie)
5. Postawy i zachowania (młodzieży lub studentów) wobec spożywania napojów energetyzujących (badania kwestionariuszowe)
6. Postawy i zachowania studentów wobec stosowania żywności ekologicznej (badania kwestionariuszowe)
7. Analiza składu produktów żywnościowych w Polsce i krajach zachodnich- brak spójności przepisów legislacyjnych w UE.
8. Porównanie nawyków żywieniowych przed pandemią Covid-19 i w jej takcie.
9. Dieta, aktywność fizyczna i nawyki dotyczące snu podczas pandemii COVID-19 i ich wpływ na masę ciała

dr Agata Janczy
1. Ocena sposobu żywienia osób z otyłością olbrzymią
2. Skład suplementów diety stosowanych przez kobiety z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy typu Hashimoto.
3. Analiza i ocena jadłospisów wybranych Trójmiejskich przedszkoli/szkół podstawowych
4. Zmiany w profilu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych u chorych otyłych
5. Temat zaproponowany przez studenta

dr Patrycja Gogga
1. Wpływ stosowania diet roślinnych na profil lipidowy.
2. Spożycie różnych rodzajów węglowodanów i poziom glukozy w krwi u kobiet stosujących diety roślinne.
3. Tematy zaproponowane przez studentów

Samodzielna pracownia biochemii żywienia
dr hab. Zdzisław Kochan
1.Indeks i ładunek glikemiczny w diecie pacjentów z zaburzeniami profilu lipidowego (opiekun: mgr N. Szupryczyńska)

2.Analiza diety pacjentów z zaburzeniami profilu lipidowego za pomocą wskaźnika HEI/HDI/DQI/MDS (do wyboru) (opiekun: mgr N. Szupryczyńska)

3.Inny temat związany z pacjentami z zaburzeniami profilu lipidowego – szczegóły do ustalenie ze studentem (opiekun: mgr N. Szupryczyńska)

4.Ocena spożycia energii wśród kobiet trenujących sporty wytrzymałościowe (opiekun: mgr M. Naczyk) – rezerwacja dla 48912.

Katedra Bromatologii
dr hab. Małgorzata Grembecka
1. Ocena składu mineralnego wybranych przypraw dostępnych na polskim rynku
dr Justyna Brzezicha
1. Ocena zawartości szczawianów w produktach Yerba mate
dr Małgorzata Misztal-Szkudlińska
1. Suplementy diety z witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach
2. Dieta młodych osób a ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych

Aktualizacja strony: 23.11.2023
Marta Stankiewicz