Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Optymalizacja diagnostyki i terapii schorzeń układu krwiotwórczego w oparciu o badanie markerów molekularnych i immunologicznych.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Celem realizacji są badania nad patogenezą i ewolucją przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych oraz wpływem zaburzeń molekularnych i immunologicznych na przebieg ostrych białaczek. Badania powinny przyczynić się do optymalizacji diagnostyki i monitorowania przebiegu schorzeń i skuteczności leczenia.


Planowane efekty:

Opracowanie i wprowadzenie do użytku klinicznego nowych metod analizy ilościowej mutacji,oraz rozszerzenie profilu badań molekularnych. Wyniki badań będą podstawą rozprawy doktorskiej oraz kilku zaplanowanych publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych.


Współpraca naukowa:
  • Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego UM w Poznaniu
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Aktualizacja strony: 09.03.2020
Helpdesk IT