Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Patomorfologii

Katedra i Zakład Patomorfologii

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Predykcyjne i prognostyczne czynniki kliniczno-patologiczne w wybranych nowotworach człowieka


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

1. Ocena osi PD-L1/PD1 oraz mikrośrodowiska ogniska pierwotnego oraz ognisk przerzutowych w rakach przewodu pokarmowego, w szczególności raka jelita grubego oraz trzustki.a. Porównanie ogniska pierwotnego raka jelita grubego z przerzutami do wątroby oraz z przerzutami do płuc, na podstawie analizy immunohistochemicznej wybranych białek i analizy jednonukleotydowych polimorfizmów (SNP, Single Nucleotide Polymorphism) metodą MALDI TOF.b. Wyodrębnienie podtypów immunologicznych raka trzustki2. Poszukiwanie czynników prognostycznych i predykcyjnych oraz diagnostyka różnicowa nowotworów gruczołów ślinowych i płuc.


Planowane efekty:

Zamierzonymi osiągnięciami badawczymi będą artykuły w renomowanych czasopismach naukowych, referaty na konferencje krajowe i/lub zagraniczne

Aktualizacja strony: 29.03.2017
Helpdesk IT