Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Nowe trendy w badaniach podstawowych i aplikacyjnych w różnych działach medycyny sądowej


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

W ramach niniejszego zadania realizowane będą wielokierunkowe badania wchodzące w zakres różnych działów medycyny sądowej, których celem będzie:- dopracowanie i stworzenie jak najbardziej precyzyjnej metody pozwalającej na wyliczenie czasu zgonu w przypadku osób zmarłych, których zwłoki przebywają po śmierci w stałej lub nieznacznie zmiennej temperaturze otoczenia;- analiza cech ran śmiertelnych zadanych ostrymi narzędziami w przypadkach śmierci w wyniku zabójstw, samobójstw i nieszczęśliwych wypadków pod kątem określenia okoliczności powstania tych ran;- wyjaśnienie różnic między depresją a schizofrenią w oparciu o badania ilościowe zmian neurohistologicznych w strukturach mózgu oraz identyfikacja cech wspólnych dla samobójstwa w zmianach morfologicznych niezależnie od podstawowego rozpoznania psychiatrycznego;- potwierdzenie obniżenia aktywności transkrypcyjnej rDNA w korze przedczołowej samobójców w oparciu o badania molekularne;- próba oszacowania zagrożenia dla życia i zdrowia osób narażonych na działanie wybranych ksenobiotyków, mających kluczowe znaczenie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, na podstawie miarodajnej analizy chemiczno-toksykologicznej;- analiza przydatności różnych polimorficznych loci DNA w badaniach identyfikacyjnych śladów biologicznych człowieka, w tym silnie zdegradowanych;- opracowania baz częstości wariantów genetycznych polimorficznych markerów DNA w populacjach europejskich pod kątem statystycznej oceny dowodu z badań DNA w praktyce medyczno-sądowej i wyjaśnienia historii badanych populacji;- ocena przydatności markerów DNA powszechnie wykorzystywane w genetyce sądowej w badaniach diagnostycznych opartych o mikrochimeryzm płodowy we krwi kobiet ciężarnych.


Planowane efekty:

Wymiernym, udokumentowanych efektem zadania badawczego będą artykuły w renomowanych czasopismach naukowych, prezentacje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz miarodajne procedury diagnostyczne o charakterze aplikacyjnym.


Współpraca naukowa:
  • Uniwersytet w Magdeburgu, Niemcy
  • Pomorskie Centrum Toksykologii (PCT) w Gdańsku oraz Zakład Toksykologii Klinicznej (ZTK) GUMed, Polska
  • Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji (LK KWP) w Gdańsku, Polska
Aktualizacja strony: 09.05.2023
Michał Kaliszan, Marta Krzyżanowska