Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Dozymetria retrospektywna promieniowania jonizującego metodą EPR w materiałach biologicznych i sztucznych


Rok zakończenia zadania badawczego: 2019

Cel:

Cele naukowe przedstawionego badania obejmują: (1) badania materiałów występujących w otoczeniu człowieka pod kątem wytypowania tych, które mogą pełnić rolę dozymetrów EPR dla retrospektywnego pomiaru dawki promieniowania jonizującego np. w sytuacjach wypadków radiacyjnych o różnej skali zagrożenia (2) optymalizację techniki pomiarów i analizy ilościowej sygnałów EPR generowanych przez promieniowanie jonizujące w materiałach biologicznych (kości, szkliwo, paznokcie) oraz sztucznych (dozymetry alaninowe, materiały z otoczenia człowieka: szkła, tworzywa sztuczne, środki spożywcze, lekarstwa) w celu dozymetrii promieniowania (3) określenie podstawowych cech dozymetrycznych sygnałów EPR, tj. stabilności, czułości radiacyjnej, wrażliwości na środowiskowe czynniki fizyczne i chemiczne.


Planowane efekty:

Wyniki z realizacji proponowanych badań zostaną przedstawione na konferencjach naukowych w kraju i za granicą oraz będą opublikowane w renomowanych czasopismach poświęconych spektroskopii EPR, dozymetrii i ochronie przed promieniowaniem jonizującym.W zależności od uzyskanych wyników i wyciągniętych z nich wniosków, planuje się opracowanie protokołu dozymetrii retrospektywnej EPR do zastosowania w wypadkach radiacyjnych obejmującego: (1) listę materiałów o właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie w dozymetrii EPR, czyli materiałów zachowujących indukowany promieniowaniem sygnał EPR (2) wytyczne dla służb ratowniczych i medycznych pierwszego kontaktu w zakresie procedur pobierania materiału biologicznego (tkanek) do pomiarów EPR (3) procedury techniczne i parametry rejestracji sygnałów EPR generowanych promieniowaniem w różnych materiałach (4) metody wyznaczania wartości dawki pochłoniętej (analiza numeryczna widm, kalibracji sygnałów dozymetrycznych, obliczenia dawki i jej dokładności).

Zadania młodych naukowców:

Aktualizacja strony: 03.10.2019
Piotr Boguś, Bogumił Łopatowski