Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Katedra i Zakład Farmakologii

Katedra i Zakład Farmakologii

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Badania farmakologiczne i toksykologiczne potencjalnych substancji leczniczych oraz aspekty farmakogenetyczne i farmakoepidemiologiczne bezpieczeństwa farmakoterapii


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Celem naszych badań będzie kontynuacja już rozpoczętych projektów i kierunków badań z uwzględnieniem nowych związków lub ich różnych postaci farmaceutycznych w zakresie chorób układu krążenia i onkologii, częściowo chorób zakaźnych (modulowanie farmakokinetyczne i farmakodynamiczne niektórych antybiotyków) oraz dalsze badania na modelach nadciśnienia płucnego i opracowanie nowego modelu choroby Parkinsona na myszach z rozpoczęciem badania nowego kompleksu dopaminy. Będziemy sprawdzać biodostępność kompleksów białka penetrujacego TP10 z dopaminą i wankomycyną, oraz próbowały wyjasnic mechanizm korzystnego wpływu diety nikotynamidem na modelu nadcisnienia płucnego.


Planowane efekty:

Oczekujemy uzyskanie nowych informacji, które przyczynia się do poprawy zrozumienia działania leków, ich lepszej skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania. Planujemy opracowanie kilku manuskryptów z zamiarem ich opublikowania oraz sfinalizowania dwóch prac habilitacyjnych na podstawie uzyskanych wyników.


Współpraca naukowa:
  • I Katedra Kardiologii GUMed
  • Zakład Diabetologii i Nadcisnienia Tętniczego GUMed
  • Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych, UG, prof. P.Rekowski Badania nowych związków i kompleksów substancji bioaktywnych
  • Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, GUM, dr hab. K. Waleron
  • Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Fakultet Medyczny , Belgrad, Serbia
  • Centre for Molecular Medicine and Biobanking, Faculty of Medicine and Surgery University of Malta
Aktualizacja strony: 18.08.2020
Ivan Kocić, Sylwia Sobera