Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Podstawowe jednostki strukturalne  > Wydział Lekarski  > Klinika Chorób Zakaźnych

Klinika Chorób Zakaźnych

Wydział Lekarski

ZADANIA BADAWCZE

Tytuł: Ocena częstości występowania zakażenia wirusem E zapalenia wątroby (HEV) w województwie pomorskim.


Rok zakończenia zadania badawczego: 2020

Cel:

Celem niniejszego badania jest określenie częstości występowania zakażenia HEV w populacji osób szczególnie eksponowanych na drogę feralno-oralną zakażenia.Jest to epidemiologiczne badanie przekrojowe (cross-sectional), wykrywające marker serologiczny przebytego/aktualnego zakażenia HEV jakim jest przeciwciało anty-HEV IgG w surowicy krwi. W badaniu nie przewiduje się oceny anty-HEV IgM, gdyż w przypadku analizy epidemiologicznej zakażenia tym wirusem chodzi o ocenę skumulowanego ryzyka ekspozycji na HEV w toku całego dotychczasowego życia pacjenta, a nie o wykrycie rzadkich osób z podklinicznym ostrym procesem zapalnym wątroby.Badania będą wykonywane imiennie, po uzyskaniu zgody pacjentów.Dotychczas sądzono, że zakażenie HEV w ogóle nie występuje na terenie Polski i Europy, później wykazano, że sporadyczne przypadki zakażeń HEV dotyczą również obywateli polskich. Wydaje się, że jest to infekcja występująca sporadycznie, jednak nigdy nie udało się szczegółowo opisać epidemiologicznej skali zjawiska w naszym kraju. Dodatkowy niepokój budzi narastająca w roku 2017 epidemia zakażeń HAV wśród mężczyzn o orientacji homoseksualnej. Ponieważ zakażenia HAV i HEV łączy wspólna feralno-oralna droga transmisji – istnieje ryzyko, że równolegle do HAV może przenosić się również HEV, w kierunku zakażenia którym nie są rutynowo wykonywane badania diagnostyczne. Ponadto niepokoi fakt udokumentowania przewlekłego przebiegu zakażenia HEV wśród osób poddanych głębokiej i długotrwałej immunosupresji.


Planowane efekty:

Spodziewane efekty: uzyskanie obiektywnych danych na temat częstości występowania zakażenia HEV w populacjach wysokiego ryzyka na terenie województwa pomorskiego, a także obiektywna ocena ryzyka wystąpienia przewlekłego zakażenia HEV w warunkach immunosupresji. Pierwsze wyniki możliwe do publikacji przewidujemy uzyskać w 2018 r. Planujemy opublikowanie wyników w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym oraz prezentację na międzynarodowej konferencji hepatologicznej.


Współpraca naukowa:
  • Laboratorium wykonujące badania serologiczne
  • Czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, hepatologiczne, najprawdopodobniej Journal of Hepatology
  • Konferencja międzynarodowa hepatologiczna (najprawdopodobniej EASL)
Aktualizacja strony: 18.02.2019
Helpdesk IT